Internationalt

FO-AARHUS har siden 1996 været med i europæiske samrbejdsprojekter og netværk.
Projekterne har haft forskellige pædagogiske formål f.eks. udvikling af nye materialer og metoder til fremmedsprogsundervisning. 

Nuværende projekter:

WIDE – Wellbeing in Digital Education

Udvikling af en ny metode til at forbedre online undervisning i fremtiden. Under pandemien var mange hensat til at skulle undervise og bliver undervist online. Mange undervisere fandt på innovative metoder til at gøre undervisningen relevant of interessant, men mange fandt det også svært at få det optimale ud af online-undervisningen.

I WIDE projektet vil partnerne udvikle en metode som skal tilgodese de unge mennesker som skal modtage online undervisning. Metoderne vil bliver testet på en stor gruppe studerende og resultaterne af denne test skal videregives til beslutningstagere og interessenter i form af en række anbefalinger.

Projektets partnere er:

FO-Aarhus (koordinator)

T-Hap (CY)

CIP (IT)

Udruga Suradnici u učenju (HR)

AKEP (GR)

Greta du velay (FR)

Universidad de Salamanca (ES)

Wide-logo Erasmus-logo

 

D-Thinking

I projektet Design Thinking for Social Inclusion ønsker vi at udvikle og implementere Design Thinking for lærere og elever på tre eksemplariske områder, der er af enorm betydning for social inklusion: Socialt iværksætteri,

fællesskabsarbejde og bæredygtighedsstyring. Disse tre nøgleområder er blevet valgt på grund af deres betydning for at fremme social inklusion:

Socialt iværksætteri fungerer som en modgift mod social udstødelse.

Fællesskabsarbejde er en kombination af socialt arbejde og aktiv deltagelse af målgrupper, f.eks. i skoler, kvarterer eller samfund. Sidst men ikke mindst fokuserer bæredygtighedsstyring på FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) på at gøre en ende på fattigdom, beskytte planeten og forbedre alles liv og fremtidsudsigter; således vil en vellykket og inklusiv lokal bæredygtighedsstyring arbejde direkte til fordel for socialt marginaliserede grupper.

Projektets partnere er:

VNB (DE) (Koordinator)

Synthesis (CY)

Cesie (IT)

Compass (AUS)

Grunnet&Petersen (DK)

EcoLogic (N. MAC)

FO-Aarhus

D-Thinking-logo Erasmus-logo

 

Critical Balance

I dag spredes falske nyheder længere, hurtigere, dybere og mere bredt end sande nyheder. På denne baggrund blev Critical Balance-projektet iværksat for at imødekomme behovet for at styrke og styrke unge mennesker til at blive bedre til at identificere konspirationsteorier og misinformation.

PROJEKTETS MÅL

Dette vil ske ved at give ungdomsarbejdere og unge voksne et sæt værktøjer til at forbedre deres kritiske tankegang og kritiske mediekendskab, som vil blive undervist via ikke-formelle, uformelle metoder og et e-læringsmiljø.

PROJEKTMÅL

Projektet vil give ungdomsarbejdere nye færdigheder, viden og metoder til at arbejde med unge, kritisk tænkning og mediekendskab i forbindelse med konspirationsteorier.

Dette vil ske ved at:

1: Kortlægning af konspirationsteorier i Europa med relation til unge mennesker. Herunder:

En liste over fremherskende konspirationer i Europa.

Unges medie- og nyhedsbrug i forbindelse med konspirationsteorier og

En kortlægning af ungdomsarbejdernes kapacitet i forhold til kritisk tænkning/kritisk mediekendskab og konspirationsteorier.

2: Udgivelse af en e-bog for ungdomsarbejderne om kritisk tænkning og konspirationsteorier. Dette vil være en ressource for ungdomsarbejderne, der bedre kan forstå, hvordan konspirationsteorier hænger sammen, og hvordan sociale medier og medieforbrug interagerer med meningsdannelse.

3: The Toolbox øvelser i kritisk tænkning og mediekendskab, herunder 24 interaktive øvelser, som ungdomsarbejderne kan gennemføre i deres arbejde med unge mennesker.

4: E-platform - en smart uddannelsesplatform, der kombinerer 1, 2 og 3 sammen med en popquiz i magasin-stil og bruger resultaterne til at målrette skræddersyede videosvar.

 

Projektets partnere er:

Folksuniversitetet (SE) (Koordinator)

Spektrum (RO)

FO-Aarhus

Zemgales NVO (LV)

BUBNET (DE)

Dimitra (GR)

Critical-Balance-Logo Erasmus-logo

 

EntreTheatre

Udvikling af iværksætterkompetencer hos voksne og ledige

EntreTeatre er et EU Erasmus plus projekt, der sigter mod at udvikle iværksætterkompetencer hos voksne ledige. De er baseret på undervisningsmetoder for teater og iværksætteri og nyeste forskning udviklet af projektpartnerne, 7 organisationer fra Sverige, Italien, Irland, Rumænien, Danmark, Spanien, som har ekspertise inden for scenekunst, iværksætteri og voksenuddannelse. Formålet med projektet er at udvikle en inkluderende, engagerende og innovativ træningsmetode, der giver vores målgruppe af voksne arbejdsløse iværksætterkompetencer, der kan hjælpe dem med at genaktivere deres karriere enten som freelancere eller med at opnå ansættelse og dermed støtte deres inklusion på arbejdsmarkedet. På lokalt, regionalt, nationalt og europæisk / internationalt niveau vil "EntreTheatre" tilskynde til en dialog mellem forretningsorganisationer og kreative / kunstorganisationer. Projektet vil derved bidrage til nye metoder til at styrke iværksætteruddannelse og beskæftigelsesegnethed.

Projektperiode: 2021-23.

EntreTheatre

Developing entrepreneurial competences of adult and unemployed people

EntreTeathre EU Erasmus plus project aims to develop entrepreneurial competences of adult unemployed people. This is based on the theatre and entrepreneurship educational methodologies and latest research developed by the project partners, 7 organizations from Sweden, Italy, Ireland, Romania, Denmark, Spain, who have expertise in the fields of performing arts, entrepreneurship and adult education. The objective of the project is to develop an inclusive, engaging and innovative training methodology to provide our target group of adult unemployed people with entrepreneurial skills to help them to reactivate their career either as freelancers or to gain action in their future employment thus supporting their inclusion in the job market. At local, regional, national and European/international levels, “EntreTheatre” will encourage a dialogue between business organisations and creative/art organisations. The project will thereby contribute to new methodologies to boost entrepreneurship education and employability.

Partnere:

 • Folksuniversitetet (FU) Uppsala – Sverige (Koordinator)
 • Spektrum - Rumænien
 • MATERAHUB– Italien
 • L'Albero - Italien
 • INSTALOFI LEVANTE SL – Spanien
 • SMASHING TIMES - Irland
 • FO-Aarhus - Danmark

EU-rec-logo  EntreTheater-logo-EU

 

Live Circular Canvas

Live Circular Canvas har til formål at hjælpe unge aktive/fremtidige entreprenører med at kunne drive en cirkulær virksomhed. For at kunne gå fra lineær til cirkulær økonomi er det nødvendigt at vide hvordan man laver en cirkulær forretningsmodel. Projektets partnerskab vil blandt andet udvikle træningsmateriale og derved tilbyde en hjælpende hånd til dem, som ønsker at bidrage til forandring. At kunne håndtere disse forandringer kræver at entreprenørerne forstår:

 • the logic by which a circular enterprise creates and delivers shared or multiple value to customers.
 • what does this new way of thinking mean for the business community?
 • how can profitable business models be combined with social and environmental responsibility?
 • how can they design products right from the beginning, and do things better, instead of just less bad?

Live Circular Canvas tilbyder redskaber til at planlægning og kortlægning af cirkulære projekter, samt til udviklingen af en cirkulær forretningsmodel (Circular Business Modul Canvas).

Projektet vil udvikle følgende produkter:

 • 'Circular Doing and Thinking’ - Real-life Stories
 • Circular Business Models of Entrepreneurial Practices (CBMCs)
 • ‘Circular Thinking Goes Digital’ - Digital Stories of Successful Entrepreneurs
 • 'Circular Thinking in Action' - Curriculum for Training Program
 • LiveCircularCanvas Digital Educational Product
 • LiveCircularCanvas Digital Learning Hub

Projektet løber fra 1. november 2019 til 31. december 2021.

Partnere:

 • HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (HUF) – Sverige (Koordinator)
 • Spektrum - Rumænien
 • Inthecity – Holland
 • TRADIGENIA – Spanien
 • DEX INNOVATION CENTRE - Tjekkiet
 • FO-Aarhus - Danmark

EU-rec-logo  LCC-logo-EU

 

My Virtual Assistant – MyVA

Projektets formål er at træne erhvervsundervisere med henblik på at kunne hjælpe unge med at opstarte nye ”Virtual Assistant”-virksomheder. En ”Virtual Assistant” er en freelance- medarbejder, som kan tilbyde en konkret opgave til et eller flere firmaer. De kan arbejde hjemmefra eller på kontoret, og firmaerne kan ansætte en Virtual Assistent, hvis de ikke har opgaver nok til at ansætte en person på fuld tid. En Virtual Assistent (”soloprenør”) vil typisk løse opgaver indenfor: grafisk design, webdesign, regnskab, oversættelse, IT-administration eller lignende opgaver. Det er en fremherskende trend for fremtidens arbejdsmarked, at flere vælger at starte mindre virksomheder, som kan løse specifikke freelance-opgaver.

Projektet vil:

 • Udvikle et træningsforløb og en række ”soloprenør”-redskaber til erhvervsundervisere, som står for virksomhedsrettet undervisning.
 • Involvere erhvervsundervisere i et nyt læringsforløb med henblik på at styrke deres viden og kompetencer indenfor ”Virtual Assistant”-konceptet, samt udvikle deres viden og forståelse om hvordan sådanne virksomheder opererer.  
 • Hjælpe unge med at opstarte ”soloprenør”-virksomheder.
 • Udvikle en række MyVA forretningsplaner: 1) én overordnet plan, som kan bruges i flere kontekster og 2) en række specifikke planer.
 • Udvikle digitale værktøjer, som kommende soloprenører kan anvende til opstart og drift af deres nye virksomhed.

Partnere:

 • HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (HUF) – Sverige (Koordinator)
 • Spektrum - Rumænien
 • Exponential Training & Assessment Limited– England
 • EOLAS – Spanien
 • INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE - Irland
 • FO-Aarhus - Danmark

EU-rec-logo  MyVA-EU-logo

 

Mutual Learning for Intercultural Appreciation and Strengthened Organisational Networks (LIAISON)

LIAISON har til formål at fremme interkulturel forståelse mellem civilsamfundsorganisationer, etniske minoritetsforeninger, lokale myndigheder og lokalbefolkningen i EU ved at involvere dem i en fælles indsats omkring identificeringen og håndteringen af årsagerne til racisme og fremmedhad. Det er projektets ønske at opnå dette gennem et fokus på gensidig læring og gennem styrkelse af samarbejdet mellem lokale civilsamfundsorganisationer, etniske minoritetsforeninger og lokale myndigheder, så der i fællesskab udvikles en høj tolerancekultur, gensidig respekt og en følelse af at høre til i Europa.

LIAISON ønsker:

 • at fremme interkulturel forståelse blandt forskellige etniske grupper ved at involvere dem i en fælles indsats omkring identificeringen og håndteringen af årsagerne til racisme og fremmedhad
 • at styrke samarbejdet mellem lokale civilsamfundsorganisationer (CSOs) og etniske minoritetsforeninger (MAs), så de i fællesskab kan fremme kompetenceudveksling og fremme tværkulturel viden og tolerance
 • at styrke samarbejdet mellem civilsamfundsorganisationer, etniske minoritetsforeninger og lokale myndigheder og gøre dem i stand til at samarbejde for at forbedre dialog og gensidig forståelse
 • at involvere de førnævnte grupper aktivt i promoveringen af fælles initiativer, som har fokus på gensidig læring og metodens potentiale til at forebygge had

LIAISON bygger på den præmis, at indsatser og initiativer til forebyggelse af racisme og fremmedhad kun kan være succesfulde, hvis målgrupperne selv involveres i projektets videns-indsamling, videreformidling og udbredelse. Derfor vil dette projekt udvikle et Organisational Empowerment Programme (OEP), som er et træningsforløb til civilsamfundsorganisationer og etniske minoritetsforeninger baseret på kompetenceudveksling og gensidig læring. Træningsforløbet har fokus på at styrke samarbejdet mellem disse to målgrupper, så de i fællesskab kan udvikle initiativer, som kan fremme interkulturel forståelse og social sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Projektet er medfinansieret af EU-programmet “Rights Equality and Citizenship” og løber fra februar 2020 til februar 2022.

Partnere:

CESIE – Italien (Koordinator)

COMPASS, GMBH - Østrig

Landkreis Kassel – Tyskland

Four Elements – Grækenland

FO-Aarhus - Danmark

EU-rec-logo   Liaison-logo

 

Building with Lego: The Eco-cities of the Future (Youngsters4EcoCities)

Youngsters4EcoCities har til formål at gøre unge i alderen 6-14 opmærksom på FN´s verdensmål, særligt verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Projektet ønsker at styrke lærere og underviseres kompetencer indenfor dette emne, og derfor vil projektet udvikle undervisningsmateriale og en tilhørende undervisningshåndbog inspireret af landskabsarkitekt og byplanlægger Ian McHargs teorier om bæredygtig byudvikling. I hans bog ”Design with Nature” fremlægger han en ny metode til at skabe sunde, bæredygtige byer, som fungerer i harmoni med naturen og dens processer. Ved at undervise unge om bæredygtig byplanlægning lærer vi dem i en tidlig alder om værdien og udbyttet af bæredygtig byudvikling.

Projektet vil udstyre lærere og undervisere med værktøjer til at udvikle unges forståelse af naturen, økosystemer, bylandskaber og bæredygtige byplanlægningskoncepter. Projektet vil involvere LEGO© Group og integrere brugen af legoklodser i undervisningsmaterialet. Formålet med Youngsters4EcoCities er:

 • At fremme en bæredygtig tilgang til byudvikling, som fokuserer på sociale og bæredygtige prioriteter.
 • At fremme bevidstgørelse og kapacitetsopbygning omkring bæredygtig udvikling og særligt Verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund).
 • At udstyre lærere og undervisere med værktøjer til at udvikle unge menneskers forståelse af naturen, økosystemer, bylandskaber og bæredygtig byplanlægning.
 • At understøtte og fremme unges viden indenfor økosystemer, bylandskaber og bæredygtige planlægningsprocesser så de kan tillære sig sociale, medborgerlige og bæredygtige kompetencer.
 • At udvikle ikke-formelt læringsmateriale og innovative redskaber, som prioriterer en holistisk forståelse af byudvikling
 • At styrke lærere, undervisere og unges evner til at tænke kritisk omkring byudviklingsproblematikker
 • At udvikle tværgående evner og kompetencer til at fremme kvalitetsundervisning

Den primære målgruppe er lærere og undervisere, men projektets endemål er de unge. Den sekundære målgruppe er skoleledere og politikere, som har muligheden for at implementere projektkonceptet i et større omfang.

Younsters4Ecocities er et toårigt Erasmus+ projekt, som løber fra september 2020 til august 2022.

Partnere:

FO-Aarhus – Danmark (Koordinator)

Synthesis Center for Research & Education – Cypern

Wisamar Bildungsgesellchaft - Tyskland

Eco-Logic – Makedonien

Lousada Municipality - Portugal

Youngsters-logo   Erasmus-logo

 

Music, Drama and Storytelling Resources for Competence Building with Marginalised Adults (ARTSKUL)

ARTSKUL-projektet vil udvikle en innovativ metode, som anvender performancekunstarter - som musik, drama og historiefortælling – til opbyggelsen af vigtige tværgående kompetencer hos ufaglærte voksne. Brugen af performancekunst er en effektiv teknik til at overkomme sociale og kulturelle barrierer og til at opbygge vigtige kompetencer hos marginaliserede voksengrupper. Undersøgelser viser, at selv den mindste læringsoplevelse kan gøre en forskel, når man skal engagere marginaliserede voksne.

De følgende outputs skal bidrage til reintegrationen af voksne:

1)      Læringsmateriale til opbygningen af færdigheder og kompetencer, som er baseret på de forskellige discipliner indenfor performancekunst. Dette vil være sammensat af en række moduler, som kan brydes ned i små individuelle lektioner.  

2)      En digital træningsramme baseret på de mest populære digitale platforme, som har til formål at understøtte voksne i filmoptagelse af historiefortælling, drama- og musik-optrædener, der opstår som resultat af deres deltagelse i projektet.

3)      Et træningsforløb for voksenundervisere, som gør dem i stand til at udnytte de forskellige kunstarters potentiale til at opbygge grundlæggende færdigheder. Desuden vil træningsforløbet også gøre dem i stand til at udvikle alternative undervisningsstrategier, hvor underviserne kan facilitere læring i grupper.

4)      Et online læringsmiljø, som vil understøtte de voksenundervisere, som deltager i projektet, og som kan samle deltagernes læringsoplevelser.

Projektet er finansieret af EU´s program Erasmus+ og løber fra september 2019 til september 2021.

Partnere:

FO-Aarhus, Danmark (Koordinator)

The Rural Hub CLG, Irland

Proportional Message – Associação, Portugal

Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria, Spanien

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Kroatien

Speha Fresia SC, Italien

Center for Advancement of Research and Development in Educational Teachnology, Ltd – CARDET, Cypern

Erasmus-logo

 

Challenge-based Learning to Promote Cultural Intelligence and Diversity (CIDizen)

Kulturforskelle – som er blæst op af folkelige bevægelser - er stadig en trussel for det Europæiske integrationsprojekt i dag. Diskrimination og racisme er en stadigt tiltagende virkelighed i Europa. Så længe, at kulturel diversitet fortsætter med at blive anset som en trussel for Europa, og hvis de fordele, som multikulturalismen kan bibringe til det europæiske samfund, forbliver undervurderet, vil det være en stor udfordring at opnå et inkluderende Europa, som fremmer respekt for andre, tolerance, solidaritet og fælles kulturarv.

CIDizen-projektet vil understøtte udviklingen af unges færdigheder og holdninger med henblik på at fremme tværkulturel bevidsthed og fejre EU´s mangfoldighed. Projektet vil udvikle et kompendium af udfordringsbaserede læringsmaterialer, som giver en effektiv rammestruktur for udviklingen af de bløde færdigheder, der er påkrævet for at fremme kulturel intelligens og diversitetstolerance blandt unge. Desuden vil projektet afprøve et efteruddannelsesprogram og MOOC for ungdomsarbejdere, så de kan anvende læringsmaterialerne i deres arbejde med det formål at understøtte unge i udviklingen af kulturel intelligens.

CIDizen vil involvere 28 ungdomsarbejdere og 128 unge. Projektet vil udvikle følgende outputs:

IO1 - CIDizen Digital Breakouts

IO2 – Efteruddannelse for ungdomsarbejdere

IO3 - CIDizen MOOC

CiDizen er finansieret af EU´s Erasmus+-program og løber fra juni 2020 til maj 2022.

Partnere:

FO-Aarhus, Danmark (Koordinator)

Future in Perspective Ltd., Irland

Harlequin Educational Technology, Holland

Innovade Li Ltd., Cypern

Erasmus-logo   Cidizen-logo

 

Supporting Creative Solutions to Sustain Artists Working in the Gig* Economy

(GIGGING-4-LIVING)

Scenekunst har en iboende evne til at fremme humanitære værdier og gøre borgere i stand til at bryde ud af den tiltagende og overforenklede ”dem-mod-os ”-diskurs. Scenekunsten kan bidrage til accept og forståelse for forskellige synspunkter, hvilket er essentielt for et sundt demokrati. GIGGING-4-LIVING vil arbejde med voksenundervisere og fokusere på at opbygge virksomhedskompetencer indenfor performancekunstens sektor, særligt for musikere, dansere og skuespillere. Covid-19 har også haft en særlig indflydelse på performancekunstnernes mentale helbred og trivsel, særligt de kunstnere, som laver liveoptrædener.

GIGGING-4-LIVING vil udvikle et træningsforløb med specifikke moduler tilpasset til behovet blandt musikere, dansere og skuespillere. Projektet vil også udvikle ressourcer med fokus på opbyggelse af modstandsdygtighed og fremme af positivt mental helbred indenfor performancekunsten. De fire moduler vil adressere emner som angst, lavt selvværd, ensomhed og selvtillid. Træningsforløbet har fokus på: en forståelse for performancekunstneres muligheder i nutidens digitale økonomi, udviklingen af voksenunderviseres færdigheder til at fremme modstandsdygtighed indenfor performancekunstområdet og udviklingen af digitale færdigheder hos voksenundervisere med fokus på fjernundervisningsmiljøer og udviklingen af interaktive online ressourcer.

Gigging-4-Living er et projekt, som løber fra marts 2020 til februar 2023.

Partnere:

Future in Perspective, Irland (Koordinator)

FO-Aarhus, Danmark

Enorous Consulting, Cypern

Aliance Lektou a Konsultcenter, Tjekkiet

Haupststadtallee 239 VVUG (Skills Elevation FHB), Tyskland

Malta College of Arts Science and Technology, Malta

Right Challenge -Associacao, Portugal

Instituto Para el Fomento del Desallo Y la Formacion SL, Spanien

Erasmus-logo

 

Borderless Peer Training (Grænseløs sidemandsoplæring)

Borderless Peer Training er et toårigt projekt, som har til formål at styrke kompetencerne hos FO-Aarhus´ ansatte og derved kvalificere arbejdet indenfor voksenundervisning og med udsatte samfundsgrupper. Det vil desuden give de ansatte en mulighed for at lære fra deres europæiske kollegaer - gennem kurser og job shadowing - indenfor følgende emner:

-          Særligt tilrettelagt undervisning (personer med indlæringsvanskeligheder, grundlæggende færdigheder, alternativ undervisning)

-          Film, TV, grafik, IT

-          Musik

-          Fremmedsprogsundervisning

-          Rådgivning indenfor jobsøgning, jobtræning og personlig udvikling.

-          Peer training (særligt for nyuddannede)

-          Frivillighed

-          Samarbejde med kommunen omkring aktiviteter for udsatte grupper

-          Etablere og køre kulturhuse

-          Drift af kantinekøkkener – for ansatte med nedsat arbejdsevne eller mental/fysisk handicap

Borderless Peer Training er et toårigt projekt, som løber fra juni 2021 til maj 2023.

Erasmus-logo

 

ORDINORDFormålet med ORDINORD er at udveksle nordiske erfaringer og inspiration til pædagogiske løsningsmodeller for undervisning af grundlæggende færdigheder og kompenserende specialundervisning med og uden IKT og få belyst konkrete pædagogiske metoder og praktiske IKT løsninger.
Netværket vil i løbet af to år udveksle erfaringer og inspiration til pædagogiske løsningsmodeller for undervisning af grundlæggende færdigheder og kompenserende specialundervisning med og uden IKT og få belyst konkrete pædagogiske metoder og praktiske IKT løsninger:

• Hurtiglæsningssystem (Island)

• Forskning om bekæmpelse af IT-barrierer. Erfaring med forlagt undervisning (Danmark)

• IKT-værktøjer som tilrettelegges for svaksynte, personer med dysleksi mv i netbaseret undervisning (Norge)

• Screeningsmetoder til ordblinde. Demonstration af IT-rygsæk til grønlandske forhold (Grønland)

• Att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter, så att de kan nå sina utbildningsmål (Sverige)

Baggrund
I alle partnerlandene er der voksende opmærksomhed på de mange unge og voksne i befolkningerne, der er ramt af læsevanskeligheder. Manglende læsefærdigheder rammer den enkelte og samfundet. På arbejdsmarkedet medfører jobudviklingen i stigende grad krav til at kunne læse-, skrive og regne, og for mange unge er læsevanskeligheder en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. For den enkelte vil bedre læseevner ofte betyde en forbedring af livskvaliteten.
Voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder findes inden for alle uddannelsesniveauer og fagområder, ligesom hver sjette elev, der forlader grundskolen i dag har utilstrækkelige læsefærdigheder (iflg. AFK rapport fra region Midtjylland, DK, 2008) og netværket bag denne ansøgning favner bredt:
Grønlands Tekniske Skole + VISKA Efter- og fjernuddannelsescenter i Island + Norsk Forbund for Fjernundervisning og Fleksibel Uddannelse + VIADIDAKT voksenuddannelses- og arbejdsmarkedscenter i Kathrineholm, Sverige + FOAARHUS oplysningsforbund med folkeoplysning og specialundervisning,Danmark.

Der er politisk fokus på området, eksempelvis har den danske regering i 2012 afsat en It-pulje på 10 millioner kroner til elever med særlige behov.
For to år siden var VISKA fra Island på studiebesøg med elever og medarbejdere i Danmark herunder besøgte de FO-AARHUS og vi blev klar over at vi havde fælles interesser i undervisning i læse- og skrivefærdigheder, også at vi havde forskellige tilgange der virkede inspirerende og udfordrende. Derfra gik vi i gang med at danne et netværk af nordiske institutioner som alle har interesse i området, som kender hinanden fra tidligere kontakter, og hvor vi har dansk/norsk/svensk som fælles sprog, hvilket vi ser som en stor fordel i et tema som dette.

Vi vil prøve at give lokale svar på spørgsmål som dem, der er stillet i bogen "Dysleksi – en fælles nordisk udfordring" (udgivet i 2012 af Landsforeningen af Læsepædagoger i Danmark):
Citat: "Hvordan finder vi de elever, som har eller er i risiko for at udvikle alvorlige læsevanskeligheder?
Og når vi har fundet dem, hvad skal vi så gøre? Kan de ”helbredes”, eller er det et livslangt handicap? Er der forskel på elever med dysleksi og elever med andre læsevanskeligheder?"

VIADIDAKT i Sverige siger: "Vår uppgift blir att med hjälp av ett diagnostiskt förhållningssätt hjälpa respektive elev att hitta sina vägar till lärande. Tanken är att vi med stöttning och olika metoder, såväl konkreta pedagogiska metoder som IKT-lösningar, ska hjälpa varje elev att bygga upp sitt självförtroende genom att lyckas med studierna."

"Selv om arbeidslivet, skole- og utdanningssystemene og mulighetene for bistand er forskjellige fra land til land, er menneskenes opplevelse av vanskene ganske like og løsninger som er vellykket i ett land, er oftest like fruktbar i de andre." (Citeret fra "Fokus på lese - og skrivevansker" Utgitt av Nordens Välfärdscenter, Juni 2011)

Læs mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside

 

Tidligere projekter:

COPFAM - Community of Practice for Families
Grundtvig projekt 2009-11

Formål:Gennem internationale møder og lokalt arbejde …
- at skabe opmærksomhed om personlige og sociale faktorer der truer familiers status
- at opbygge en stærk og velfungerende hjemmeside hvor alle deltagere kan mødes og diskutere deres situation
- at vise at læring - formel og ikke-formel styrker marginaliserede voksnes muligheder for at være aktive medborgere
- at sikre effektiv partnerskabs samarbejde, kommunikation, læringsaktiviteter og evaluering

Møder i
Portugal - oktober 2009
Grækenland - januar 2010
Ungarn - august 2010
England - februar 2011
Danmark - maj 2011

FO-Aarhus er koordinator

Øvrige partnere:
PORTUGAL
Pe De Maia- Partilha e Empodera mento De Mulheres Empreendedoras Imigrantes Associadas. Iværksættersamarbejde etableret af brasilianske indvandrerkvinder

POLEN
Cumulus- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych. Forening der tilbyder undervisning og social støtte til udsatte grupper.

GRÆKENLAND
2ndPrimary SchoolofTripolis - Parents' Organization ofSecondSchoolof Tripolis. Forældregruppe til grundskoleelever.

UNGARN
Belvárosi Általános Iskola, Jaszbereny. Grundskole med specialafdelinger for bl.a. handicappede og for unge med kun få års folkeskole bag sig.

LITAUEN
Elektrėnų profesinio mokymo centras- Elektrenai Centre of Vocational Training.
Teknisk Skole med specialundervisning.

ENGLAND
Nansa-NorfolkandNorwichScope Association. Privat hjælpeorganisation til hjerneskadede børn.

In English:
COPFAM - Community of Practice for Families
Grundtvig project 2009-11

Purpose
Through international meetings and local efforts:
- To create awareness of personal and social factors which may threaten the status of families.
- To construct a powerful and efficient website for participants to meet and discuss their situation.
- To show that learning - formal as well as informal - strengthens the chances of marginalized grownups becoming active citizens.
- To secure an efficient partnership with cooperation, communication, learning, and evaluation.

Meetings in
Portugal - October 2009
Greece - January 2010
Hungary - August 2010
England - February 2011
Denmark - May 2011

FO-Aarhus is coordinator. Additional partners:

PORTUGAL
Pe De Maia - Partilha e Empoderamento De Mulheres Empreendedoras Imigrantes Associadas. Pioneering project started by Brazilian immigrant women.

POLAND
Cumulus - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych. An association offering teaching and social support to vulnerable demographics.

GREECE
2nd Primary School of Tripoli - Parents' Organization of Second Schools of Tripoli. Managed by parents of primary school children.

HUNGARY
Belvárosi Általános Iskola, Jaszbereny. Primary school with special departments for the disabled and for children with only a few years of primary schooling.

LITHUANIA
Elektrenu profesinio mokymo centras - Elektrenai Centre of Vocational Training. Technical school with special education.

ENGLAND
Norfolk and Norwich Scope Association (NANSA). Private charity for brain-damaged children.

 

EAPN - BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE

FO-Aarhus er med i det danske og det europæiske anti fattigdoms netværk

EAPN arbejder for at sikre fattige og socialt udstødte mennesker de samme menneskerettigheder og adgang til arbejde, uddannelse og offentlige serviceydelser som andre borgere.

VI VIL HOLDE FATTIGDOMMEN PÅ DAGSORDENEN

EAPN's formål er at skabe opmærksomhed om fattigdom og social udstødelse blandt beslutningstagere og i befolkningen. Vi gør det gennem oplysning, bidrag til den offentlige debat og forslag til regering og Folketing om socialpolitikken.

DET EUROPÆISKE NETVÆRK

Vi er med i Europæisk Netværk Imod Fattigdom, fordi fattigdom skal bekæmpes på tværs af grænser. Danmarks arbejdsmarkeds- og socialpolitik er under stærk indflydelse af EU, så vi står stærkere i bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse sammen med ligesindede i andre medlemslande.

DET DANSKE NETVÆRK STARTEDE I 1998

Vores medlemmer er dels organisationer, der arbejder med og for mennesker i fattigdom dels enkeltpersoner, som ønsker at medvirke til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

DU KAN VÆRE MED

EAPN Danmark er et netværk af organisationer og enkeltpersoner.

Årskontingent for en organisation er 1000 kr., medens det koster 50 kr. om året at være personligt medlem.

Medlemmerne får informationer med mail fra EAPN Danmark, og hvis man ønsker det fra EAPN Europa (på engelsk). De inviteres med til de åbne bestyrelsesmøder, som holdes skiftevis i Aarhus og København.

Hvis du vil være medlem, skal du kontakte et af bestyrelsens medlemmer:
Ole Meldgaard (formand), KOFOEDS SKOLE: tlf: 32680200 - tlf: 20322074
Per K. Larsen (landssekretær), OVERFØRSTERGÅRDEN: tlf: 32661560
Henrik Gram Nielsen (kasserer), FO-AARHUS: tlf: 22204976
Erik Hansen, SAND: tlf: 35100393
Anders Bondo, DABO-CONSULT: tlf: 24889402

MEDLEMSLISTE 2010 (organisationer)
GRENNESSMINDE
DABO-CONSULT
KOFOEDS SKOLE
FO-AARHUS
SAND
OVERFØRSTERGÅRDEN
SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN
KIRKENS KORSHÆR
SOCIALPOLITISK FORENING

In English:
FO-Aarhus is a part of the Danish and the European Anti-Poverty Network (EAPN).

FIGHTING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION
EAPN works to ensure for the poor and for social outcasts the same human rights and access to work, education, and public services as other citizens.

WE WANT TO KEEP POVERTY ON THE AGENDA
The purpose of EAPN is to create attention about poverty and social exclusion among decision-makers and the general public. We achieve that through information, contributions to public debate, and suggestions to government and Parliament regarding social politics.

THE EUROPEAN NETWORK
We are part of the European Anti-Poverty Network because poverty must be fought across national borders. The labour- and social politics of Denmark are strongly influenced by the EEC, strengthening our position against poverty and social exclusion, shared with likeminded in other member countries.

THE DANISH NETWORK WAS LAUNCHED IN 1998
Our members are partly organizations working with and for the poor, partly single members wanting to take part in the fight against poverty and social exclusion.

YOU CAN TAKE PART
EAPN Denmark is a network of organizations and individuals.
The annual subscription is 1000 kroner for companies and 50 kroner for single members.
Members receive news by email from EAPN Denmark and, by request, in English from EAPN Europe. They are invited to the open board meetings held alternately in Aarhus and Copenhagen.

If you want to join, contact one of the board members:
Ole Meldgaard (Chairman), KOFOEDS SCHOOL: Tel. 32680200 - tel. 20322074 - email: ole@kofoedsskole.dk
Per
K. Larsen (National Secretary), OVERFØRSTERGÅRDEN: Tel. 32661560 - email: pkl@unikon.dk
Henrik Gram Nielsen (Treasurer), FO-AARHUS: Tel. 22204976 - email: henrik.gram@fo-aarhus.dk
Erik
Hansen, SAND: Tel. 35100393
Anders Bondo, DABO-CONSULT: Tel. 24889402

LIST OF MEMBERS 2010 (organizations)
GRENNESSMINDE
DABO-CONSULT
KOFOEDS SCHOOL
FO-AARHUS
SAND
OVERFØRSTERGÅRDEN
ASKOVGÅRDEN SETTLEMENT
THE CHURCH ARMY
SOCIOPOLITICAL SOCIETY

 

WISER - Women Initiative for Self-Employment Reorientation
Leonardo projekt 2009-11

Formål: At fremme kvindelige initiativer med henblik på at etablere egen virksomhed.
- Udveksling af erfaringer
- Overblik over oplæringsmodeller og undervisningsmateriale
- 50 selverhvervende kvinders succeshistorier
- 10 grundregler for succesrig egenbeskæftigelse

Møder i
Belgien - september 2009
Tyrkiet - april 2010
Letland - juni 2010
Tyrkisk partner i Danmark - september 2010
Portugal - april 2011

Partnerskabet:
- Firma ED, Letland er koordinator
- Firma ED er et konsulentfirma, der rådgiver lokale virksomheder om uddannelse og personale udvikling.
- Roemling Projectleiding, Holland - Konsulent, der hjælper organisationer og firmaer med uddannelser og internationalt samarbejde.
- Startwijzer BV, Holland - Virksomhed der rådgiver og støtter iværksættere
- Pe De Meia, Portugal- Partilha e Empodera mento De Mulheres Empreendedoras Imigrantes Associadas. Iværksættersamarbejde etableret af brasilianske indvandrerkvinder.
- Syntra West, Belgien- Privat fagskole med afdelinger I hele den flamske del af Belgien.
- G.O.E.K.f, Cypern - Uddannelses organisation tilknyttet E.D.P. (European Democratic Party).
- The National Education Directorate of Mersin Province, Tyrkiet- Provins afdeling af det tyrkiske undervisningsministerium med ansvar for både folkeskoler, voksenuddannelse og faglig efteruddannelse.
- Ergosum, Polen - Organisation der arbejder for lige rettigheder for handicappede, kvinder, unge.
- FO-Aarhus, Danmark - Folkeoplysning og afklaring og vejledning af ledige og sygemeldte borgere.

In English:
WISER - Women's Initiative for Self-Employment Reorientation
Leonardo project 2009-11
Purpose:Furthering feminine initiatives in preparation for establishing one's own business.

Sharing experiences
An overview of learning models and teaching materials
The success stories of 50 self-employed women
10 basic rules of success in self-employment

Meetings are held in:
Belgium - September 2009
Turkey - April 2010
Latvia - June 2010
Turkish partner in Denmark - September 2010
Portugal - April 2011

The partnership:
- Firma ED, Latvia is coordinator.
- Firma ED are consultants who advise local businesses on education and human resource development.
- Roemling Projectleiding, Holland - consultants who help organizations and firms with education and international co-operation.
- Startwijzer BV, Holland - Company that advises and supports entrepreneurs.
- Pe De Meia, Portugal - Partilha e Empoderamento De Mulheres Empreendedoras Imigrantes Associadas. - Entrepreneurship project set up by Brazilian immigrant women.
- Syntra West, Belgium - Private vocational school with departments all over the Flemish part of Belgium.
- G.O.E.K., Cyprus - Educational organization connected with the E.D.P. (European Democratic Party).
- The National Education Directorate of Mersin Province, Turkey - The provincial department of the Turkish Ministry of Education, responsible for primary schooling, adult education, and supplementary training.
- Ergo Sum, Poland - Organization working for equal rights for the disabled, women, and young people.
- FO-Aarhus, Denmark - General education, and clarification and guidance of the unemployed and people on sick leave.

 

Tidligere internationale projekter i FO-Aarhus:

Allegro

Clapps

Interlida