Donor-dag

Donor-dag

Fredag 29. juni afholdtes en Donor-dag i Århus med musikalske indslag og forskellige events i midtbyen. FO-Århus, Transplantationsgruppen og Donaid (en gruppe af medicinstuderende, der de seneste to et halvt år har arbejdet frivilligt for donorsagen) samt Århus Stiftstidende gik sammen om at sætte emnet til debat. Der er en desperat mangel på organdonorer, og målet var at få folk til at tage stilling. Transplantationsgruppen stillede med frivillige på donordagen 29. juni, og FO-Århus lagde også kræfter og penge i projektet. Århus Stiftstidende og Urban åbnede debatten i deres spalter. Der har vist sig flertal i befolkningen for at indføre en form for donorpligt, hvor alle voksne danskere automatisk tilmeldes som organdonorer, og selv skal melde fra, hvis de ikke ønsker at stå i Donorregistret. Aviserne bragte også personlige historier om organtransplantation. På www.stiften.dk/donor er der oprettet en temaside, hvor læserne selv kan give deres mening til kende vedrørende organdonation. Desuden kan samtlige artikler i serien også læses her.

Den 29. juni var der i midtbyen informationsboder forskellige steder, ballonopsendelse, event med ventelistepatienter lænket til hospitalssenge og på Klostertorv var der foredrag og musikalsk optræden ved Pernille Vallentin.

Tæt på 1600 århusianere sluttede sig til Donorregistret i løbet af de første tre måneder efter Donordagen. Det får Århus til at toppe listen over landets mest aktive donorer. Fremgangen svarer til, at der nu er fem procent flere århusianere tilmeldt registret tre måneder efter, at Århus Stiftstidende m.fl. arrangerede Donordag i Århus-midtby. I samme periode er donorvillige København og Frederiksberg gået frem med fire procent.