Ferie: Ny ferielov - Feriefridage

Fra: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2019/03/05/nye-ferieregler-har-jeg-nok-feriedage-i-2020

Hvad sker der med den 6. ferieuge?

Den 6. ferieuge er ikke bestemt af ferieloven, men aftalt som en del af overenskomsten mellem HK-kommunal og arbejdsgiverne. Den optjenes fortsat i løbet af en kalenderår og kan anvendes fra den efterfølgende 1. maj frem til og med 30. april.

Hvis du er ansat 37 timer (= fuld tid), optjenes 3,083 ferietimer pr. hele måneds ansættelse. Som deltidsansat optjener du forholdsmæssigt, så det svarer til de timer, du er ansat.

Fastansatte (både fuldtids- og deltidsansatte), hvis arbejde primært  (dvs. mindst 51%)  består af andet end undervisning, har ret til, ud over ferielovens 5 ugers ferie, at holde 5 feriefridage. Feriefridagene skal altid afholdes før der tages hul på "almindelige" feriedage i hvert ferieår. Feriefridage kan ikke overføres til ny arbejdsgiver og kan ikke overføres til nyt ferieår