Læseforeningen

Læseforeningen

- gør væsentlige emner til samtalestof.

Læseforeningen ønsker at fremme en ny måde at være sammen om litteratur på. Formålet er at få litteraturen ud over de akademiske mure. Ud til dem, der har brug for den – for litteraturen er for alle, og at være sammen om litteratur skaber meningsfyldte samtaler og fællesskaber.  Desuden giver fælles læseoplevelser afsæt til samtaler om, hvad litteraturen har at sige om os – og til os.

Læsegrupperne i Læseforeningens regi læser efter en speciel metode, Guidet Fælles Læsning, og ledes af en frivillig læsegruppeleder, der er uddannet i denne metode. Metoden er baseret på højtlæsning og fælles læseoplevelser, og derfor kan alle være med.

I Læseforeningen tror man på, at det kan være med til at skabe sammenhæng i samfundet, at mennesker mødes omkring litteratur på en inkluderende, spontan måde, hvor den fælles oplevelse er i fokus. Erfaringer viser desuden, at det at læse i fællesskab kan give inspiration til aktivt medborgerskab, og give nyt mod på tilværelsen. 

Læseforeningen har frivillige læsegruppeledere og læsegrupper over hele landet, og der kommer p.t. flere til. Desuden arrangerer de foredrag, tema-dage, åbne læsegrupper og informationsdage på programmet for 2011. Læseforeningen er stiftet i Aarhus i 2010 og har i 2011 modtaget støtte fra Socialministeriet til læsegrupper som social inklusion.

Læseforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder med det formål at udbrede glæden ved at læse litteratur til så mange mennesker som muligt. Derfor kalder de det en læserevolution! Deres arbejde består i at oprette og lede læsegrupper, baseret på højtlæsning og fælles refleksion.

 

Hvorfor litteratur?

Skønlitteraturen kan noget helt særligt. Den kan bringe os såvel til det ydre som det indre rum i løbet af ganske få sekunder. Den rummer hele den menneskelige erfaringsverden. I Læseforeningen arbejder vi for at gøre litteraturens ressourcer tilgængelige for alle. Derfor opretter vi læsegrupper, hvor deltagerne deler oplevelsen af og refleksionen over litteraturen, gennem fælles læsning.

Læseforeningens arbejde er baseret på erfaringer fra The Reader Organisation i England. Gennem de sidste 10 år har The Reader Organisation drevet læsegrupper baseret på guidet fælles læsning i Liverpoolområdet som en del af deres Get Into Reading-projekt. Organisationen er nu ved at starte lignende projekter andre steder i England, samt i Australien og Canada.

 

Læseforeningen tilbød i samarbejde med Vild Med Ord-festivalen: Levende Læsegrupper!

Lørdag den 3. og søndag den 4. september 2011 på Brobjergskolen

Her kunne man møde Læseforeningen i en levende læsegruppe, der i en hyggelig og social sammenhæng læste og diskuterede de forfattere, som man kunne møde senere på dagen. 

Arrangementet var en alle tiders chance for at dele sin læseglæde med andre interesserede og opleve den metode, som Læseforeningen benytter sig af.

Desuden kunne man samme weekend på Vild med Ord opleve: Personlige forfattermøder

- med nogle af dansk litteraturs største navne i afslappede rammer, hvor man kunne komme i samtale over et glas vin eller en kop kaffe:

Lørdag kl. 13.00: Sissel-Jo Gazan, kl.: 14.00: Ib Michael, kl. 15.00: Naja Marie Aidt.

Søndag kl. 14.00 Tendai Frank Tagarira og Philo Ikonya, kl. 15:00: Leif Davidsen, kl. 16:00: Pia Tafdrup

 

I det forgangne har Læseforeningen oprettet og ledet læsegrupper på daghøjskoler, væresteder, lokalcentre, ungdomsskoler, i sociale bolig-byggerier og på psykiatriske afdelinger. Overalt hvor de kommer, oplever de det samme ske igen og igen: Fælles læsning bringer mennesker sammen og skaber unikke øjeblikke af nærvær og betydning. Og det gælder, uanset om læsningen foregår med de demente, der pludselig henter indtryk og erindringer op af glemslen, eller med de unge, som for første gang får en aha-oplevelse med litteraturen. Og så er der alligevel forskel fra gruppe til gruppe: Hvad der er betydningsfyldt for den enkelte deltager - hvad læsningen bringer ham eller hende - kan være alt fra et øjebliks fred og ro, en anledning til en snak, en opdagelsesrejse i tekstens univers, eller en glæde ved ord og rytme. Men læsegrupperne har det til fælles, at de magiske øjeblikke opstår, når de oplever at være fælles om teksten og dens betydning for deres liv.

I 2011 og igen for 2012 fik Læseforeningen tildelt midler fra Socialministeriet fra Puljen til udvikling af frivilligt arbejde (PUF). Desuden har nogle af deres informations-arrangementer i 2011 været støttet af Puljen til aktiviteter i forbindelse med EU’s frivilligheds-år, uden hvilket det ikke havde været muligt at afholde dem.

Et af de andre store skridt de har taget i 2011, er et samarbejds- og forskningsprojekt med EGV-fonden med fokus på læsegrupper for ældre, herunder demente. At læse Tom Kristensens ”Græs” i en læsegruppe på DemensCaféen i Aarhus står som et af dette projekts foreløbig helt store højdepunkter.

Derudover indgår Læseforeningens metode ”Guidet Fælles Læsning” som en del af et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, der undersøger læsegruppernes funktion og betydning blandt andet i psykiatrien. Her giver såvel psykotiske som affektive patienter udtryk for deres glæde ved de ugentlige læsegrupper, omend deres udbytte af læsningen ikke er helt det samme. Hvor de psykotiske patienter er meget optagede af selve tekstens univers, dens struktur og komposition, fokuserer de affektive patienter oftere på dens sanselige kvaliteter. Fælles for begge er, at læsningen skaber adgang til erindring og refleksion.

De har også i det forgangne år gjort mange og gode erfaringer med læsegrupper for de helt unge, både på ungdomsskoler, hvor de unge ganske frivilligt dukker op til læsegruppe lørdag formiddag (ja – det gør de!), og som supplement til undervisning.

Læseforeningen har i 2011 deltaget i og stået for mange arrangementer, hvor de har mødt nye frivillige, nye medlemmer, nye samarbejdspartnere og mange andre interesserede. En af de største begivenheder i Læseforeningen i 2011 var uden tvivl, da Jane Davis, direktør og stifter af The Reader Organisation i England, som er Læseforeningens samarbejdspartner, besøgte Læseforeningen i forsommeren. Nogle hørte her for første gang om ideerne og historien bag ”Fælles Læsning”, som er udviklet af Jane Davis og hendes kolleger. Andre fandt inspiration til det frivillige arbejde gennem fælles læsning med Jane. Og alle deltagere havde mulighed for at høre, hvordan det er at deltage i en læsegruppe og selv prøve at læse i en læsegruppe for at stifte nærmere bekendtskab med

Det at være læsegruppeleder er et stort ansvar og en udfordrende opgave, fordi man investerer sig selv som læser, der læser med hele sit liv og sin erfaring. Derfor gør de i Læseforeningen meget ud af at bakke op omkring og støtte den udvikling af praksis som foregår i læsegrupperne. I efteråret afholdtes erfaringsudveksling, hvor dels de frivillige, dels andre læsegruppeledere, fremlagde cases fra deres læsegrupper. Det blev en meget spændende og lærerig dag for alle parter. Og fantastisk endnu engang at møde den entusiasme og det engagement, som læsegruppelederne kaster sig ud i arbejdet med. Der er uddannet 2 hold læsegruppeledere, dels de frivillige, dels et hold af hovedsageligt bibliotekarer, der nu skal lede læsegrupper i deres professionelle virke. Deres arbejde glæder vi os også meget til at følge i de kommende år.