Aftenskolernes Pris 2014

Aftenskolepris-logo

Tanken med Aftenskolernes Pris

Vedr. Aftenskolernes prisfest 2015 se særskilt hjemmeside

Aftenskolernes Pris har til formål at styrke udviklingen af den folkeoplysende voksenundervisning. Prisen er udviklet som et samarbejde mellem:

FO-Aarhus
Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF)
Dansk Oplysnings Forbund (DOF)
Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF)
Liberalt Oplysnings Forbund (LOF)
NETOP – Netværk for Oplysning
La
ndsforeningen Fritid & Samfund
Aarhus Kommune


- for at anerkende de kommuner og aftenskoler,
der gennem konkrete aktiviteter er med til at forbedre og forny de folkeoplysende tilbud på lokalt plan.

Håbet er, at Aftenskolernes Pris kan være med til at sætte fokus på og udbrede kendskabet til, hvad aftenskolen også er – nemlig nyskabende, aktuel, engageret og aktiv i samfundslivet og -debatten; den er trådt ind i det 21. århundrede med mod på og evner til at favne alle befolkningsgrupper og alle sider af menneskelivet.

Kandidaterne til prisen skal findes blandt landets aftenskoler og kommuner.

Baggrunden for prisen

Siden aftenskolen blev etableret for 200 år siden i forbindelse med vedtagelse af Almueskoleloven, har den folkeoplysende voksenundervisning været et centralt omdrejningspunkt i danskernes kompetenceudvikling.

Aftenskolen har været, og er stadig, det vigtigste undervisningstilbud udenfor det formelle uddannelsessystem.

For mange voksne er det også det eneste tilbud, der findes i lokalsamfundet, og aftenskolerne har vist en enestående evne til hurtigt at kunne tilpasse sig nye undervisningsbehov.

Aftenskolerne drives typisk af en ulønnet bestyrelse og en ansat leder samt en række undervisere, der har det til fælles, at de alle ønsker at give et kvalificeret kursustilbud til alle grupper af den danske befolkning. Uanset om deltagerne er resursestærke eller resursesvage, om de har en lang videregående uddannelse eller er kortuddannede, kan de få indfriet behovet for kompetenceudvikling og for at indgå i sociale fællesskaber. Derfor er aftenskoleundervisningen stadig utrolig populær. Med mere end 800.000 deltagere pr. år er denne form for ikke-formel læring en vigtig institution i det danske samfund. En institution, der primært drives frem og fornys af mange ildsjæle, og det er disse ildsjæle, som Aftenskolernes Pris retter sig imod.