FO-byen

FO-byen i Aarhus

FO-byen er et område lige i centrum af Aarhus, der omfatter adresserne Frederiksgade 78 A, B og C samt Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8, 8000 Aarhus C.

FO-byen = Folkeoplysnings-byen: Centrum for netværk, idéudvikling og oplysning.

FO-byen -2014_red

Visionen
Visionen med FO-byen er at skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning og handler bl.a. om en by for alle, om livskvalitet, om evnen og viljen til at sprænge rammer, om viljen til at lære at lære.

FO-byen er "rum" for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse. Målet er at udvikle sig til lokalområdets omdrejningspunkt for information og service.

FO-byen skal være både socialt og miljømæssigt bæredygtig. Det vil sige, at byen primært bebos af socialøkonomiske virksomheder, og at den daglige adfærd i FO-byen følger grønne principper.

FO-byen er kort sagt:
Et folkeoplysnings-mødested, café, foredragssal, undervisningslokaler
Et formidlingssted, præsentation, borgerservice, digitalt og fysisk
Et dannelsesrum, lektieværksted, studie/fordybelse, medier og materialer
En fællesskabsagent, brobygger, igangsætter/katalysator
Et medborgercenter, hvor borgere kan få hjælp, inspiration, vejledning f.eks. inden for IT og sundhed

Læs meget mere om baggrund og indhold samt de mange forskellige beboere i FO-byen på byens egen hjemmeside: http://fo-byen.dk/ 

I 2018 fik FO-byen en knopskydning med FO-byen Øst på Fredens Torv 3: http://oest.fo-byen.dk/

Og i 2021 blev Kulturhus Bunkeren på Olof Palmes Alle 11 erhvervet: http://www.kulturhusbunkeren.dk/