Ferie: Ny ferielov - Elevers ferie

Der gælder særlige ferieregler for elever, der har en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser.

Elever har ret til 25 dages betalt ferie i både den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter deres ansættelse.

En elev, der bliver ansat i løbet af en ferieafholdelsesperiode, har krav på et antal betalte feriedage i den pågældende ferieafholdelsesperiode, alt afhængigt af hvornår i ferieafholdelsesperioden, eleven ansættes.

Elever ansat i perioden fra den 2. september til den 31. oktober har ret til 25 dages betalt ferie i den pågældende ferieafholdelsesperiode.

Elever ansat i perioden fra den 1. november til den 30. juni har ret til 15 dages betalt ferie i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september, samt 5 dages betalt ferie under en eventuel virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Ansættes eleven mellem den 1. juli og den 31. august, kan eleven holde den samtidighedsferie, der optjenes i denne periode. Derudover kan det aftales, at eleven kan holde ferie på forskud.