Ferie - Årshjul med tvungne feriedage

OBS: Pr. 1. sept. 2020 trådte ny ferielov i kraft.

Indgiv dine ferieønsker så tidligt som muligt, så vi kan lave en ferieplan til alles tilfredshed. Der kan gives fri til større familiefester/fødselsdage efter aftale med Anne Thorø.

I forbindelse med jul, påske, Kr. Himmelfartsdag lægges tvungne feriedage. Desuden skal sommerferie/hovedferie på 3 uger normalt være afholdt inden 31. august.

1. maj og 5. juni er nu hele, officielle fridage med løn. Det samme gælder juleaftensdag 24. dec. og nytårsaftensdag 31. dec.

Fastansatte (både fuldtids- og deltidsansatte), hvis arbejde primært  (dvs. mindst 51%)  består af andet end undervisning, har ret til, ud over ferielovens 5 ugers ferie, at holde 5 feriefridage. Feriefridagene skal altid afholdes før der tages hul på "almindelige" feriedage i hvert ferieår. Feriefridage kan ikke overføres til ny arbejdsgiver og kan ikke overføres til nyt ferieår

Tvungen ferie for ansatte i administrationen:

Efterårsferie i uge 42 = 1 uge (efterårsferien er for de flestes vedkommende i administrationen afspadsering ifølge deres kontrakt)

Juleferie mellem jul og nytår = 2-4 dage

Påskeferie i dagene før Skærtorsdag: 3 dage

Kr. Himmelfartsferie = 1 dag

Sommerferie placeres mellem 1. maj og 31. aug. = 3 uger

Resterende dage kan placeres i ferieåret efter den enkeltes behov.

Fra og med 1. maj 2020 skal der ansøges skriftlig om alle feriedage og feriefridage. Ansøgningsblanket om ferie afleveres til regnskabsafdelingen (FO-Aarhus og Fonden Ryesgade 7: Lars Brix, Daghøjskolen Gimle: Lisbet Kristensen).

Alle medarbejdere skal sørge for at afholde al ferie og alle feriefridage i løbet af ferieåret. De optjente feriefridage = den 6. ferieuge afholdes altid før de 5 ugers ”alm.” ferie (af hensyn til medarbejderen, da feriefridagene ikke kan overføres til ny arbejdsgiver, hvis man skifter job. Dog udbetales de, hvis man fratræder så tidligt i et ferieår, at man ikke har kunnet nå at afholde op til 5 dages ferie). Hvis ikke sygdom eller barsel har forhindret, at man har afholdt op til 6 ugers ferie, kan ferie ikke overføres til nyt ferieår.

Al overflytning af ferie til nyt ferieår kan kun ske efter skriftlig aftale med skoleleder Anne Thorø Nielsen.

Husk at du ved fratræden kun medtager ret til de 5 ugers ferie hos den nye arbejdsgiver. De 5 feriefridage kan ikke overføres til nyt arbejdssted og der indbetales ikke feriepenge for dem til feriekonto.

Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie og som bliver syge under ferien har mulighed for at kræve erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 dokumenterede sygedage under ferie er den ansattes risiko.

Ved sygdom under ferie skal den ansatte melde sig syg hos arbejdsgiveren på 1. sygedag og fremvise lægelig dokumentation herfor gældende fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Ansatte der ikke har optjent fuld ferie, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferien.