Læseforeningen

Læseforeningen

Læseforeningens formål er at igangsætte individuelle og sociale forandringsprocesser gennem læsegrupper baseret på fælleslæsning. Vi ved at ensomhed og social isolation er en af de væsentligste udfordringer for socialt udsatte borgeres livskvalitet (SFI). Nyere viden peger på at sociale aktiviteter ikke i sig selv nødvendigvis afhjælper ensomhed, med mindre aktiviteten adresserer de aspekter af ensomhed der vedrører den emotionelle og eksistentielle ensomhed. Det er her Læseforeningens læsegrupper udgør et nyt tilbud der anviser en vej for æstetiskbaserede aktiviteter som socialfaglig indsats. Der er et stort og uudnyttet potentiale i at inddrage litteraturen og den æstetiske, litterære oplevelse i arbejdet med socialt udsatte og ensomme. Når Læseforeningen er i stand til at hjælpe på en anden måde end det etablerede samfund, skyldes det at fokus i læsegrupperne er på den litterære oplevelse i sig selv og ikke på behandling eller anden social indsats.

 

Åben gruppe på Godsbanen hver mandag undtagen juli-august måned, i gennemsnit 6-7 deltagere pr. gang.

Åben gruppe i Gallo-huset, psykisk sårbare, hver uge, bortset fra julen. Ca 4-5 deltagere pr. gang

Lukket gruppe i Kontakthuset Spanien, lægeordineret heroin, hele året undtagen juli-august. Ca 4-5 deltagere pr. gang

Åben gruppe i Egå Sognegård, mødes hver anden uge. Ca. 6-7 deltagere pr. gang.

Lukket gruppe, unge piger, psykisk sårbare, Kirkens Korshær september-dec

Foredrag FO-Aarhus' Seniordaghøjskole x 2 i september.

 

Dertil har Læseforeningen haft en stor Region Midtjylland aktivitet med "Tid til læsning projektet".