Demokrateket

Next Library: Demokrateket

19.-21. juni

Temaerne er Innovation, Partnerskaber og Demokrati. Læs mere på www.nextlibrary.net

 

Samarbejdspartnere bl.a. Borgerservice og Aarhus Kommunes Biblioteker. Sted: Musikhuset samt lokaler i Folkeoplysningens Hus hos FO-Aarhus.

 

Mange parallelle workshops, hvor samarbejdspartnere står for sessioner og workshops, f.eks. er Danmark Biblioteksforeningen/Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Kommunernes Skolebiblioteksforening partnere, sammen med deres nordiske søster-organisationer. De vil afholde 3 timers session tirsdag formiddag som en del af next library, og som en workshop der er åben for alle deltagere i next library.

 

Der var 309 deltagere fra 36 lande og alle verdensdele rejste til Aarhus for at deltage i Next Library. Fra: Australien, Botswana, Bulgarien, Bukino Faso, Chile, Colombia, Danmark, England, Finland, Frankrig Grækenland, Grønland, Holland, Island, Indonesien, Italien, Kenya, Kina, Letland, Litauen, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Sverige, Schweiz, Syd Afrika, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Usbekistan USA and Vietnam.

Det var en konference, hvor deltagerne var med til at skabe indholdet, så oplæg, kommentarer, billeder, voxpops og videos kan ses på hjemmesiden: http://2011.nextlibrary.net/

 

Program

Lør. 18. juni

9.00-17.00 Study Tour: Hjoerring Public Library and the Nordkraft Centre of Culture in Aalborg

Meeting points: CabInn and Scandic Plaza Hotel

 

Søn. 19. juni

10.00-16.30 Study Tour: Silkeborg Library and the Museum Jorn. Meeting point: Concert Hall.

19.00-22.00 Get2Gether at the Main Library. Check-in, Buffet, Networking, Democracy Studio, Exhibitions, workshop enrolllment. Main Library and ITC Department

 

Man. 20. juni

08.30 Arrival, Check-in and Coffee. Concert Hall, Foyer.

09.30 Opening Session / Deborah Jacobs, Director, Global Libraries and Rolf Hapel, Director, Aarhus Public Libraries. Concert Hall, Main Hall.

09.40 Warm up and Introduction to Next Library 2011 / Next Library Crew and Signe Thorborg.

Concert Hall, Main Hall.

10.00 Welcome to Aarhus / Marc Perera Christensen, Alderman Department of Culture and

Citizens’ Services, City of Aarhus. Concert Hall, Main Hall.

10.15 Next Library 2011 Keynote / Jens Thorhauge, Director, Danish Agency for Libraries and Media. Concert Hall, Main Hall.

 

Eksempler på workshopemner:

Does freedom of information exist in the Internet world?

Democracy, diversity and Architecture

Community engagement café

Social reading

Shared reading as a cognitive tool

 

Projektets formål er proaktivt at formidle og facilitere demokratiunderstøttende debatter og aktiviteter, der kan styrke borgernes demokratiske kompetencer og synliggøre og innovere den måde, bibliotekerne formidler faglige og samfundsaktuelle emner på.

 

Projektet vil styrke borgernes mulighed for at komme til orde (og borgerens kompetencer i forhold til at komme til orde) i politisk initierede og samfundsfaglige debatter.

 

Projektet vil øge fokus på opbygning af partnerskaber i Demokrateksregi, der kan bidrage med aktiviteter i biblioteket og Multimediehuset.

 

Partnerskaberne i forhold til demokratisk understøttende initiativer skal bidrage til udviklingen af ”det nye bibliotek” og sikre en udvidelse af bibliotekets ressourcer og kompetencer, således at biblioteket kan tage rollen som facilitator, samarbejdspartner og formidler i nye sammenhænge og på andres platforme.

 

Endelig lægger projektet op til en realisering af flere dele af den nye model for folkebiblioteket i videnssamfundet, hvor to universer af de fire beskrevne handler om læringsrum og møderum. Demokrateket lægger både op til at inspirere, formidle og engagere borgerne + styrke borgerens kompetencer som borger i et stadigt mere opdelt og komplekst samfund.

 

Centrale aktiviteter og mål:

- rykke bibliotekets indsats som demokratisk rum fra en refleksiv, formidlende rolle til en proaktiv, opsøgende og iscenesættende rolle i både fysiske som digitale fora (debatklubberne og arrangementer favner både det digitale og det fysiske rum)

- samarbejde med Århus Stiftstidende om demokratiunderstøttende aktiviteter, iscenesættelse og formidling af disse

- sætte demokratitemaer op på tværs af interessenter og eventuelle samarbejdspartneres regi

- projektet skal udvikle kreative mødeformer og aktiviteterne skal sætte samfund, kultur og politik til debat i bred forstand, blandt andet ved at krydse kunst og forskning, eksperter og lægfolk, journalistik og litteratur med inspiration fra bl.a. De balie, Amsterdam og Litteraturhuset, Oslo.

- etablere en funktionsdygtig redaktion, bestående af partnere og interessenter, som forpligter sig til at bidrage med indhold og udvikling af Demokrateket.

- organisering af frivillige på tværs af fag og uddannelsesinstitutioner til en enhed af funktionsdygtige bidragydere.

- udvikle partnerskaber og netværk på tværs af frivillige og offentlige/markedssektorer, der kan blive faste leverandører af indhold – leverancer som fortsætter ud over projektperioden.

- på metodisk vis afprøve koncepter hentet fra bl.a. Norge, Holland og USA for at udvikle nye demokratiske mødeformer.

- deltage i interaktiv workshop og ideudvikling ved Nextlibrary 2011, hvor et af de tre hovedtemaer er Demokrati.

- etablere og facilitere interaktive, uafhængige og direkte kanaler mellem borgerne og de politiske repræsentanter (kan udvikles i debatklubberne) – understøtte fri meningsdannelse og aktivt medborgerskab.

- projektdeltagerne skal være moderatorer og trendspottere for aktuelle temaer til demokratisk debat

- agere både lokalt, nordisk, globalt og nationalt.

- lave debatklubber

- skabe kreativ og interaktiv formidling af det politiske indhold forud for et folketingsvalg -  i øjenhøjde med borgerne