Hungersmarch

Hungermarch

 

Den 1.-3. august startede en landsomfattende hungermarch, med udgangspunkt i Århus.

Hungermarchen opstod i Århus NGO forum, der, i forbindelse med sin kampagne mod nedskæringerne i u-landsbistanden, i foråret tog kontakt til kunstneren Galschiøt, der straks stillede sig bag kampagnen, og satte sig for at producere de 25 statuer.

Startskuddet på den landsdækkende hungermarch skete i Århus og blev en stor og synlig begivenhed. 

Hungermarchen var i Århus tre dage, fra torsdag d. 1. til lørdag d. 3. august. For at skabe opmærksomhed om kampagnen i hele Århus med opland, blev statuerne først stillet op i Århus' forstæder (f.eks. Viby og Risskov), på andendagen ”bevægede” de sig så tættere på bymidten for at ende der om lørdagen. Der brugtes titlen 'Hungermarch' til kampagnen, og med denne bevægelse mod midtbyen, vil man få fornemmelsen af marchens bevægelse.

Marchen blev i alle dens stadier ledsaget af plancher, brochurer o. lign. oplysnings-materialer.

Ud over at bibringe det århusianske kulturliv en stærk æstetisk oplevelse, var statuerne også med til at skabe en debat, der vil fremme tolerancen og den sociale bevidsthed blandt Århus' - og det øvrige Danmarks - borgere.

(Hundredvis af deltagere)