Udtalelse fra Uffe Elbæk

Uffe Elbæk fra Århus Byråd (Det Radikale Venstre) har udtalt følgende om FO-Århus’ arbejde med debatpuljemidlerne under Folkeoplysningsloven:

 

”Hvad der imponerer mig, i den måde FO-Århus har forvaltet debat-puljen, er bredden i arrangementerne. Lige fra debatarrangementer sammen med Opgang 2 over kunstgruppen Billedspor, der arbejder med sindslidende, til action-fremtids-rollespil om Danmarks fremtid. Det er virkelig imponerende. Fordi der bliver eksperimenteret med både form og indhold. Alt sammen med det formål at understøtte og udfordre den levende dialog. Og dermed både forsvare og udvide den demokratiske kultur i Danmark. Det er altså godt gået!"