Udtalelse fra Jacob Bundsgaard

Ny viden og forskelligartede synspunkter er to centrale elementer for at skabe en god debat. En debat kan føre til, at vi som mennesker flytter og udvikler os og måske bliver mere bevidste om de værdier vi har. En god debat kan også føre til, at der opstår nye erkendelser og ny viden, som kan udfordre os.

Som borger i det danske samfund har man mange muligheder for at blive præsenteret for ny viden, lære af andre og lade sig inspirere til at kunne tage del i debatten om både store og små emner. Disse muligheder udgør et væsentligt element i måden hvorpå det danske demokrati fungerer i dagligdagen.

Som rådmand for Kultur og Borgerservice – og dermed også for byens aftenskoler – er jeg stolt over den indsats som aftenskolerne gør for at bibringe alle kommunens borgere ny viden og indsigt og gode muligheder for at tage del i den daglige samfundsdebat. Denne rapport giver et overblik over FO-Århus debatskabende arrangementer i 2008 og viser, at FO-Århus er med til at gå foran når det gælder borgernes mulighed for at komme til orde næsten uanset hvilke emner man brænder for.

Jeg vil opfordre alle til fortsat at være åben for ny indsigt og tage del i debatten, også i 2009. God debatlyst.

 

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard Johansen