CFA

INTRO:

DBU Jylland nedsatte i 2019 et Udviklingsforum, der skal være med til at udvikle fodbolden i Aarhus. Udviklingsnetværket har netop etableret foreningen ´Community fodbold Aarhus´ som skal udgøre et fælles udviklingsforum for den aarhusianske fodbold, og bidrage til at gøre fodbold mere tilgængelig for flere målgrupper, i samarbejde med de aarhusianske klubber.

 

OM CFA:

Community Fodbold Aarhus skal gennem relevante samarbejder udvikle, tilpasse og formidle fodboldtilbud til særlige målgrupper, så endnu flere aarhusianere kan opleve glæden og fællesskabet ved fodbold til gavn for både sundhed og trivsel.

Fodboldsportens potentiale til at styrke motion, fællesskab og trivsel udnyttes ikke til fulde i Aarhus. Ikke fordi den gode vilje mangler. Der er gode erfaringer i forhold til at inddrage byens studerende i fodboldlivet, fastholde drenge med ADHD på holdene og inspirere de yngste piger til at starte i klubberne.

Det er bare ikke altid, at der er frivillige og uddannede hænder nok til at løfte de mange

Muligheder i klubberne. Derfor er foreningens ambition at understøtte og udvikle forskellige projekter, som klubberne gerne vil realisere for særlige målgrupper. Og meget gerne i samarbejde med relevante organisationer, foreninger og kommunen.

Kontakt, formand, Jens Løkke Møller på jlmx@ramboll.dk for mere info.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER I EFTERÅRET 2020:

CFA gennemførte i sommeren 2020 en survey i blandt de aarhusianske fodboldklubber. Vi slår ned på de største udfordringer med en webinar-række (3 inden Jul), hvor formen er 45-60 minutter med kort intro fra udviklingsnetværket, ”best practise oplæg”, spørgsmål/debat og afslutning.

1.    Hvordan tiltrækker man som klub flere frivillige? v/ Jan Sørensen, formand for Skjold

Hvordan er BK Skjold på Østerbro blevet Danmarks største fodboldklub og lykkes med både at have medarbejdere og rekruttere frivillige og spillere? Noget af recepten er at indgå i nye samarbejder og blive en tydelig del af lokalsamfundet.

Webinar: 12. november 2020 kl. 16-17 (Link til webinar følger)

2.    Ansæt en flexjobber i din klub – det er meget nemmere end du tror! v/ FO Århus

Mange klubber - og arbejdsgivere i øvrigt – har den opfattelse, at der er meget administration forbundet med en flexjobber, men det er faktisk en myte. Via FO Aarhus kan klubberne få en flexjobber fra fx 4 til 20 timer ugentligt for forholdsvis få midler. Nogle klubber har allerede flexjobbere, og nyder godt af den arbejdskraft som kan understøtte det frivillige arbejde og bidrage til at udvikle klubben – samtidig med at klubben yder et vigtigt bidrag til et mere rummeligt arbejdsmarked i Aarhus.  

Webinar 30. november kl. 16-17 (Link følger)

3.    Hvad kan vi lære af studenterklubberne? v/IFSK

Flere af studenterklubberne i Aarhus har succes med at tiltrække nye studerende og har vokset sig store. Nogle af dem er nu blandt de største klubber i Aarhus på fx kvindesiden. Hvad er det de kan? Og hvordan adskiller de sig fra de etablerede klubber?

Webinar i december (dato følger).