Aarhus Festuge

Aarhus Festuge: Brigding

Lørdag 31. aug. kl. 15-17.00: Expat

Expats og deres familier blev budt velkommen til byen med en hyggelig reception. Expats Reception er en årlig tradition i Festugen, hvor 500-800 expats inklusiv familier møder op i hyggelige omgivelser og kan snakke med andre, der har bosat sig i Aarhus i forbindelse med arbejde. Borgmester Jacob Bundsgaard bød velkommen, og der var også taler fra John Westensee (vicedirektør på Aarhus Universitet) og Ken Cordes (managing director på Emerson Climate Technologies). Det hele skete i gården ved FO-Aarhus og dermed kun et stenkast fra Festugens mange andre aktiviteter. Arrangementet var kun for expats. Gratis.

Expat Reception samlede byens mangfoldige skare af expats fra virksomheder i alle brancher. Det imponerende deltagerantal vidner om, hvor stærkt et internationalt miljø Aarhus har. Aarhus Festuge, Aarhus Universitet og Erhverv Aarhus/International Community står bag den årlige Expat Reception.

Sted: FO-byen, Vester Alle 8 i gården.

 

Torsdag den 5. sept. og lørdag den 7. sept. kl. 12-18.00: SAND, Landsorganisation for Hjemløse, var til stede i FO-byen, Vester Alle 8 i gården og havde følgende programpunkter/debatter:

Torsdag d. 5. september kl. 14.00 - 15.00: Der mangler alternative plejehjem til udsatte borgere i Århus. Der findes ingen plejeboliger eller plejehjemspladser til udsatte borgere i Aarhus, hvor personalet er gearet til at de udsatte kan få hjælp til at indtage deres stoffer eller hvor de kan drikke et par flasker sprut om dagen, derfor er de udsatte henvist til gaden. Denne problemstilling blev sat til debat, så politikkerne kunne sætte nogle penge af, for at hjælpe denne målgruppe.

Panel: Michael Alber (leder af Kofods skole og næstformand i Udsatterådet), Anders Sørensen (Leder af Reden i Århus), Jakob May (Forstander på forsorghjemmet Østervang), Kristian Wurtz (Rådmand for sociale forhold) og Christina Strauss (Landsformand i SAND).

 

Torsdag d. 5. september kl. 16.00 - 17.00: Psykisk syge i det offentlige rum. Hvordan tager vi hånd om psykisk syge? Der er i de senere år skåret meget ned på psykiatriske sengepladser i psykiatrien, og derfor er der mange psykiske syge, der er henvist til gaden og til forsorgshjem, hvor personalet ikke er uddannet til denne målgruppe. Flere penge til psykiatrien er lig med bedre vilkår for de psykisk syge.

Panel: Michael Alber (leder af Kofods skole og næstformand i Udsatterådet), Niels Bjørnø (Leder af Kirkens Korshær i Århus), Christina Strauss (Landsformand i SAND).

 

Lørdag d. 7. september kl. 14.00 - 15.00: Unge hjemløse i Aarhus. Der er stor mangel på billige boliger i Aarhus. Aarhus har Danmarksrekord i unge hjemløse. Kan vi være det bekendt? De små lejligheder bliver dyrere og dyrere, og med den lave kontanthjælpsydelse og lave SU vil der kun blive flere og flere unge hjemløse. Det skal og kan vi gøre bedre i Aarhus.

Panel: Michael Alber (leder af Kofods skole og næstformand i Udsatterådet), Kristian Wurtz (Rådmand for sociale forhold) og Anders Mathiassen (Formand i SAND Østjylland).

 

Lørdag d. 7. september kl. 16.00 - 17.00: Samarbejdet på tværs af organisationerne omkring hjemløse og udsatte i Århus. Forskellige organisationer arbejder sammen om at skabe bedre vilkår for hjemløse og udsatte i Aarhus. I Aarhus er de forskellige organisationer, der arbejder for udsatte og hjemløse borgere, i de seneste år begyndt at arbejde tættere sammen for at disse målgrupper kan få en bedre hjælp og dermed en større chance for at komme videre i deres liv. Disse organisationer er Kirkens Korshær, Blå kors, Fundamentet, Røde Kors, SAND, Værestedet, Kofods skole, SIND, Naapiffik, Det grønlandske hus, Gade cafeen mfl.

Panel: Michael Alber (leder af Kofods skole og næstformand i Udsatterådet), Anna Thorning (medarbejder på Fundamentet), og Anders Mathiassen (Formand i SAND Østjylland). 

 

Lørdag d.7. sept. kl. 13-15.00: Strik en lap som bidrag til tæpper til hjemløse.

Sted: FO-gården, Vester Alle 8.

Strik En Lap var et arrangement, hvor man gik sammen om at skabe tæpper til hjemløse. Man behøvede ikke at være verdensmester til at strikke, for der var rig mulighed for at lære det. Om man ville strikke en lap eller flere, var helt op til en selv. Når der var lapper nok, blev de syet sammen til et tæppe, som blev givet til hjemløse i Hus Forbi. Tæpperne er til stor glæde for de hjemløse, når det bliver koldt. Der var kaffe på kanden og garn til fri afbenyttelse.

Arrangementet er en del af ”Den gode Stemning”.

 

Gallerivandringer:

Hvad kunst er for en størrelse? Guidet rundtur til nogle af byens spændende gallerier, hvor man kunne komme tættere på kunsten med gode historier og indgående baggrundsviden. Gallerivandringen startede ved grisene på Rådhuspladsen, og derfra gik turen ud i byrummet med tre til fire hemmelige stop undervejs. Den præcise rute var en overraskelse fra gang til gang, men puljen bestod Galleri Image, Charlotte Fogh Gallery, Galerie MøllerWitt, Galleri Profilen, Galerie Parnasse, Galleri V58, Galleri Grisk, OnSite Gallery, Galleri Lene Bilgrav, Arte Nova Aarhus, Under 64, Photographic Plate Project.

31. aug. kl. 13-15.00 og 15-17.00, 4. sep.: kl. 15-17.00 og 17-19.00, 5. sept. kl. 15-17.00 og 17-19.00.

 

Kosmos-optog 6.-7. sept.

Farverigt og fortryllende optog i Aarhus’ gader. I dette livlige, farverige og fortryllende optog præsenterede Teater KOSMOS en tre meter høj dukke, maskefigurer, komiske figurer, livemusik, mm. Good Life-optoget skabte liv i gaden og spredte glæde i interaktivt spil med de mange mennesker i alle aldre og fra forskellige kulturer, som var at finde i Aarhus’ gader under Festugen.

Optoget startede i Mathilde Fibigers Have bag Kvindemuseet, hvorefter det bevægede sig gennem gaderne i Aarhus Midtby og sluttede af med en sidste dans i Mathilde Fibigers Have. Et visuelt stærkt og tryllebindende eventyr med teater, dans og musik og chance for at opleve de fascinerende figurer på nært hold. Den rene magi!

Fre. 6. sept. og lør. 7. sept. kl. 15.30-16.30. Gratis. Udendørs.

Kvindemuseet i samarbejde med Maria Lexa fra KOSMOS Teater ved FO-Aarhus

 

Signa: Det åbne Hjerte 30. aug. – 8. sept.

“Den, der drages mod det gode, vil finde sig til rette her.” En teateroplevelse, man aldrig glemmer. Den internationalt anerkendte teatergruppe Signa besøgte Aarhus for første gang, da de iscenesatte en helt ny 12 timer lang interaktiv performance med 50 danske og internationale skuespillere. De forladte lokaler i det tidligere Aarhus Amtssygehus blev omdannet til kursusområde for 60 personer ad gangen, der bliver sluset ind i Signas altomsluttende og til tider klaustrofobiske univers. Her blev de inviteret til at interagere direkte med de medvirkende, mens magtbalancen og grænselandet mellem selvgodhed og godhed blev udforsket. I løbet af en nat spiste, sov og interagerede kursisterne med de lidende, en gruppe hjemløse, som den fiktive forening Det Åbne Hjerte havde indkvarteret i lokalerne. Hver kursist fik tildelt sin egen mentor fra de hjemløses rækker, som i løbet af kurset guidede og hjalp med at komme tæt på de lidende og opnå den fulde empatiudvikling. Efter det 12 timer lange kursus, komplet med nyudviklede metoder inden for identitetsdeling og selvudviklende workshops, vendte kursisten tilbage til samfundet som et nyt og forbedret individ.

En massiv teateroplevelse, der rykkede, ruskede og rev i deltagernes opfattelse af samfundet omkring dem og deres egen lille rolle i det.

Spilleperioden varer indtil 29. september (ikke alle dage er spilledage).

Sted: Det gamle Aarhus Amtssygehus, Tage-Hansens Gade 2, Aarhus C.

300 kr. (stud. 150 kr.)

30. og 31. aug., 1., 4., 5., 6., 7. og 8. sept. kl. 19-7.00.

Støttet af Statens Kunstfond, Beckett-fonden, Vilhelm Kiers Fond, Nykredits Fond og FO-Aarhus.