Besøg fra Ramallah

Besøg af rollemodel fra Ramallah i januar

FO-Aarhus inviterede Asar Jaradat fra Ramallah til Aarhus i januar, til at være med til at videreudvikle projektet fra 2014 med at invitere unge rollemodeller mht. uddannelse fra Palæstina til Aarhus.

Projekt: Inspiration for unge i udsatte boligområder i Aarhus til at satse på at tage en uddannelse Af Ole Jessen

FO-Aarhus inviterede i august 2014 fire unge fra Ramallah, Palæstina, til Aarhus, i samarbejde med rådmand Rabih Azad-Ahmad. De fire unge var inviteret som rollemodeller for at inspirere unge, især med palæstinensisk baggrund, i Aarhus' udsatte boligområder til at satse på uddannelse.  På trods af ofte meget vanskelige vilkår knokler de unge fra Ramallah for at få en god uddannelse. Tilbagemeldinger fra skoler, gymnasie, foreninger og andre steder, hvor de fire unge fra Ramallah mødtes med unge fra Aarhus, er enslydende: De unge rollemodellers budskab om at satse på uddannelse, havde en vældig stor gennemslagskraft i områderne Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. Der blev virkelig lyttet, især af unge i Gellerup-området.

FO-Aarhus er optaget af at gøre en indsats for at vi kan leve op til 95 procent målsætningen, vedtaget af Aarhus Byråd. Besøget i august 2014 var et led i denne indsats i udsatte boligområder, hvor en hel del unge klarer sig dårligt i uddannelsessystemet. I januar 2015 blev projektet fulgt op med endnu et besøg i 14 dage af en af de fire unge, 16-årige Asar Jaradat, der går i gymnasiet på The Friends School i Ramallah. Formålet var at videreudvikle metoder og praksis for den slags besøg, med henblik på at få flere unge i udsatte boligområder inspireret til at gå i gang med en uddannelse. Under sit ophold i Aarhus, 7.-21. januar 2015, mødtes Asar Jaradat med unge i udsatte boligområder, med professionelle og frivillige der arbejder med disse unge, med unge fra andre områder i Aarhus, og med repræsentanter for Børn- og Ungebyrådet i Aarhus.

 

Unge4Unge

Møde med Unge4Unge, koordinator Wamid Hassan, Sabrin Al-Zaidi og flere frivillige. Unge4Unge, der er et prisvindende projekt under Socialforvaltningen i Aarhus, er interesseret i et samarbejde med unge fra Ramallah. Ved mødet snakkede man om forskellige muligheder for et langsigtet samarbejde, der kan være med til at løfte unge fra udsatte boligområder i Aarhus i forhold til at tage uddannelse. Snakken udkrystalliserede sig efterhånden i ideen om at arrangere en sommerlejr, hvor unge frivillige fra Unge4Unge går sammen med unge frivillige fra Ramallah

om at arrangere en sommerlejr i Aarhus for børn/unge 10-15 år fra udsatte boligområder, en uge i skolesommerferien. Der satses især på børn/unge med palæstinensisk baggrund, og ifølge Wamid Hassan vil der være stor tilstrømning, af både drenge og piger, således at et antal på op mod 50 deltagere er realistisk.

Ved mødet mellem Unge4Unge og Asar Jaradat bliver ideen om en sommerlejr født.

Wamid Hassan har i Unge4Unge-regi rejst til Ramallah med en gruppe unge fra Aarhus, og han fortæller, at det var en stor og vigtig oplevelse for de unge. Han mener, at det vil være vigtigt som et led i sommerlejren, at de unge fra Ramallah fortæller rigtigt meget om, hvordan det er at være ung og leve i Palæstina. Desuden skal der arrangeres forskellige aktiviteter, som de frivillige fra Ramallah og Aarhus vil være fælles om at stå for. Unge4Unge vil meget gerne arbejde videre med dette.  Et stort spørgsmål er finansiering af sådan en sommerlejr og af rejsen for de unge fra Ramallah.

 

Langkær Gymnasium, STX, HF og IB World School

Under sit ophold i Aarhus deltog Asar Jaradat i nogle dage i undervisningen på Langkær Gymnasium. Her kom hun helt tæt på ungdomslivet i Aarhus, med kontakt til unge fra forskellige miljøer, også med hjembesøg hos nogle af eleverne og samvær i fritiden. Asar Jaradat fik på denne måde et godt indtryk af, hvordan unge fra udsatte boligområder og unge fra andre områder i Aarhus omgås og snakker sammen. Disse erfaringer dannede baggrund for udvikling af ideer ved de møder, hun deltog i.

 

Klubberne i Gellerup

Møde med klubpædagog Imad Kaaouach, Klubberne i Gellerup. Imad arbejder dagligt i Klubberne med en hel del børn og unge 11-18 år i Gellerup. Han er meget positiv mht. at skabe yderligere kontakt og samvær mellem unge i Gellerup og unge i Ramallah. Sommerlejr: Imad Kaaouach syntes, at ideen om at arrangere en sommerlejr for børn/unge i Gellerup, med frivillige unge fra Ramallah og frivillige fra Unge4Unge, er en rigtig god og vidunderlig idé. Han oplyste, at klubberne er sommerlukkede i ugerne 28 og 29, og da vil det være muligt, at sådan en sommerlejr kan holde til der. Asar Jaradat syntes, at erfaringen fra august 2014 er, at de unge i Gellerup lytter rigtigt meget til de unge fra Ramallah. Med deres baggrund, som palæstinensere boende i Palæstina, kan de unge fra Ramallah have rigtig god indflydelse, især på unge med palæstinensisk baggrund, der som andre unge måske ikke lytter så meget til deres forældre og lærere. Asar Jaradat syntes, det var fint at tale med de unge i Gellerup ved møder. Men hun er sikker på, at man gennem fælles aktiviteter og oplevelser kan nå meget længere. 

Hun mener, at et tæt og oplevelsesrigt samvær over flere dage vil styrke muligheden for at få nogle bedre samtaler og diskussioner om vigtigheden af at satse på uddannelse for at få en bedre fremtid. Derfor vil det være rigtigt godt med en sommerlejr for børn/unge fra Gellerup med  forskellige fælles aktiviteter, ledet af unge fra Aarhus og Ramallah. Imad Kaaouach sagde, at der er masser af muligheder for aktiviteter. Fodbold er oplagt, men meget andet kan også sættes i værk. Han henviste til en bog om aktiviteter sat i værk i palæstinensiske flygtninglejre i Libanon. Han mener desuden, at det vil være rigtigt godt for nogle af de unge fra Gellerup at komme på besøg i Ramallah. Med hensyn til besøg i Ramallah, og i Palæstina i det hele taget, henviste Asar Jaradat til en oplagt samarbejdspartner. Det er International Palestinian Youth League (IPYL).

 

Pige Café i Herredsvang

Asar Jaradat mødtes med piger i Herredsvang til deres Pige Café søndag eftermiddag i Kulturhuset. Hun har mødt nogle af pigerne før, ved sit besøg i Aarhus i august 2014. Der blev snakket og udvekslet erfaringer om, hvordan det er at være ung pige/kvinde i et udsat boligområde i Aarhus og om hvordan det er at være ung pige/kvinde i Ramallah, Palæstina. Der diskuteredes også flere aktuelle emner.

 

Uddannelsesvejledningen - Det Boligsociale Sekretariat i Gellerup under Brabrand Boligforening.

Møde med uddannelsesvejleder Ahmad El Ahmad, Det Boligsociale Sekretariat i Gellerup under Brabrand Boligforening. Ahmad El Ahmad er selv ved at opbygge et korps af rollemodeller med unge i Gellerup og Toveshøj, unge der kan inspirere andre unge til at tage en uddannelse. Dette er i en begyndende fase, og derfor vil han ikke lige nu inddrage unge fra Ramallah. Men når

rollemodel-korpset i Gellerup er i gang og fungerer, synes han, det er en rigtig god idé også at inddrage unge fra Ramallah. Asar Jaradat nævnte, at man i Palæstina holder en ”læse-uge” en gang om året, hvor der satses på læsning og på at snakke om uddannelse. Dette kunne man med fordel omplante til Gellerup og lave en uddannelses-uge med deltagelse af unge fra Ramallah. Ahmad El Ahmad fortalte, at der i forvejen arrangeres en årlig uddannelses-messe i Gellerup. På længere sigt kan unge fra Ramallah deltage i den. Ahmad El Ahmad er desuden meget nteresseret i at kunne sende unge fra Gellerup/Toveshøj i praktik og til frivilligt arbejde i udlandet, så han er interesseret i at finde organisationer i Ramallah, som kan tage frivillige og praktikanter. Det Danske Hus i Palæstina, beliggende i Ramallah, formidler praktikophold og ophold med frivilligt arbejde i forskellige organisationer.

 

Børn- og Ungebyrådet i Aarhus.

Møde med repræsentanter fra Børn- og Ungebyrådet i Aarhus, samt dets sekretær Morten Lond og Thea Frederiksen fra ÅUF. Asar Jaradat er medlem af Ungebyrådet i Ramallah. De to ngebyråd aftalte i 2013 ved et møde i Ramallah, at indgå i et samarbejde. Siden har der været to møder i Aarhus mellem repræsentanter for de to ungebyråd. 

Børn- og Ungebyrådets repræsentanter fortalte på mødet om deres arbejde, deres møder, valgprocedure og de forslag, de stiller til byrådet. Asar Jaradat fortalte om Ungebyrådets arbejde i Ramallah, især om nogle kampagner de har sat i værk: En kampagne imod sexuel chikane. En kampagne med oplysning om en 17-årig, der blev skudt af israelske soldater. En kampagne for at boykotte israelske varer. Deltagelse som frivillige i arrangement med tænding af juletræet på torvet midt i Ramallah. Deltagelse som frivillige i at gøre rent i gaderne i Ramallah.

Repræsentanter for de to ungebyråd har flere gange talt om, at det vil være rigtigt godt at arrangere udvekslingsbesøg mellem medlemmer af de to råd, således at ungebyråds medlemmer fra Aarhus kan besøge Ramallah og omvendt. Hos Børn- og Ungebyådet i Aarhus er der interesse for at søge penge til den slags udvekslingsrejser, som man synes vil kunne give et stort udbytte.

Asar Jaradat overværede desuden Børn- og Ungebyrådets møde i byrådssalen på Aarhus Rådhus, tirsdag d. 20. januar.

FO-Aarhus’ Senior Daghøjskole

Under sit ophold i Aarhus fik Asar Jaradat lejlighed til at fortælle om, hvordan det er at være ung i Ramallah og om hvordan hendes liv i Palæstina former sig. Det gjorde hun til deltagerne på et hold ved FO-Aarhus’ Senior Daghøjskole under ledelse af Palle Vinther. Asar Jaradat fortalte bl.a. om sin store interesse for at skrive. Hun har sidste år skrevet en roman på engelsk, som snart udgives, den handler om en teenagepiges liv i Palæstina. Hun fortæller desuden om sin interesse for videnskab og forskning.