Udtalelse fra Torben Brandi

Frit Oplysningsforbund Århus har sprængt alle rammer for, hvordan debat skabes. Siden etablering af debatpuljen i folkeoplysningsloven fra januar 2001 har ca. 5800 været til arrangementer støttet af denne pulje  i  Århus. Mange flere har også deltaget i og oplevet debatterne i gaderne og på offentlige steder, hvor det ikke er muligt at tælle folk.

Mere end 8000 har været inde på hjemmesiderne hos de arrangerende og debatten er også løbet hen over PC’erne på mails.  Der er omkring 23.000 postkort ”GoCards” i omløb hentet på cafeerne i byen.
Debatterne har fået megen spalteplads især i Århus Stiftstidende og i Jyllands Postens JP Århus, men også Århus Onsdag, Østjyllands Radio og TV2 Østjylland har formidlet.

Nye debatformer, nye måder at få folk i samtale på og nye samarbejdspartnere i folkeoplysningen. Med debatpuljen er FO-Århus nået endnu bredere ud end via den traditionelle aftenskoleundervisning, f.eks. til folkeskoleelever, til de voksne under 40 og især til flygtninge og indvandrere, som ikke har tradition for at bruge folkeoplysningen.

  

Rapporten om Frit Oplysningsforbunds anvendelse af 10% puljen viser, at intentionerne med etableringen af debatpuljen er blevet opfyldt. Aktiviteterne er vidtfavnende i emner og udtryksformer, og debatten er bred og levner plads til forskellighed. Jeg synes især det er glædeligt, at så mange mennesker er blevet engageret i de debatskabende aktiviteter gennem de mange initiativer. Heraf også mange fra grupper, som ikke normalt deltager på et traditionelt aftenskolekursus.
Frit Oplysningsforbund er i høj grad medvirkende til, at der er spræl i folkeoplysningen i Århus!”

Torben Brandi Nielsen, Rådmand for Skoler og Kultur.