Væredygtighedskonference

Væredygtighedskonference

19. feb. kl. 8.30-17.00 kunne man på Aarhus Universitet opleve et nyt interaktivt konferenceformat, der tog livtag med de helt grundlæggende menneskelige årsager, som ligger under klodens mange kriser. Temaet var Væredygtighed - Den indre omstilling.

VæredygtighedsKonferencen var skabt at en lang række partnere med forskellige kompetencer; Center for Væredygtighed, Aarhus Universitet, Naturhistorisk Museum, COK - Center for Offentlig Kompetenceeudvikling, IDA - Ingeniørforeningen, Studenterhus Aarhus og FO-Aarhus.

En interaktiv konference med en menneskelig vinkel på FN´s Verdensmål og de problemer vi skal løse i fællesskab. Med interaktiv forstås, at man som udgangspunkt vil mødte korte oplæg efterfulgt af debat og involverende workshops. Deltagerne havde endda mulighed for at medbringe en case fra arbejdspladsen, som de kunne arbejde med helt specifikt, gennem faciliterede sessions. Dette fokus på interaktivitet havde til formål at gøre konferencen så relevant for den enkelte som muligt og at koble konferencens indhold med de realiteter deltagerne står i til dagligt.

 

Væredygtighed som en del af en bæredygtig fremtid: Menneskeheden og planeten står over for en ekstrem kompleks “hønen & ægget” situation, når vi skal tackle klimakrise, biodiversitetskrise og andre udfordringer som bl.a. er beskrevet i FN´s 17 Verdensmål. Vi burde således være færdige med at diskutere, om det er politikerne, virksomhederne ELLER den enkelte borger der skal løse problemerne, hvilke lande der skal gå forrest og om vi skal gribe til handling nu ELLER først “regne den ud”. Vi skal selvfølgelig erstatte dette ELLER med BÅDE OG. Der skal kommunikeres, tænkes, testes og handles på et utal af planer simultant, og ingen af os kommer til at have det fulde overblik undervejs!

Der er så at sige mange veje der leder til en planet i balance. Med denne interaktive konference ville arrangørerne gerne byde ind med en ekstra katalysator i processen, igennem det vi kalder Væredygtighed – den indre omstilling.

Væredygtighed er dén indre omstilling, som MÅ gå hånd i hånd med den ydre omstilling (teknologi, ledelse, kommunikation, produkter, lovgivning m.m.). Man kan sige, at det er at arbejde med “bevidstheden bag handlingen” og de helt grundlæggende menneskelige faktorer der ligger under de mange kriser vi står overfor.

 

Væredygtighed er også et forsøg på at kombinere kortsigtet handling med langsigtet tænkning. Hvordan kan de nære udfordringer og behov imødekommes samtidig med at vi fx har et 100 årigt fremtidsperspektiv? Væredygtighed er i familie med begrebet dannelse og lader sig gerne inspirere af filosofien, psykologien og andre dybdegående undersøgelser af liv, og hvad det vil sige at være menneske. I forhold til FNs Verdensmål, der var et gennemgående element i konferencen, er Væredygtigheden et supplement, der gør arbejdet med målene endnu mere holistisk, menneskeligt forankret og personligt relevant.

Center for Væredygtighed har udviklet (indtil videre) 8 Væredygtighedsmål, der, ligesom FNs Verdensmål, blev benyttet som input i udviklingen af det endelige indhold i konferencen.

 

Konferencen præsenterede ikke et færdigt dogmatisk koncept for, hvad Væredygtighed er, men mere en fælles platform, hvor forskellige fagligheder kunne undersøge, hvad Væredytighed kan bidrage med i forhold til den radikale omstilling menneskeheden og det enkelte individ står overfor. Konferencen var samtidig en lancering af begrebet i den brede offentlighed, med håbet om at flere virksomheder, organisationer og personer vil bruge det aktivt fremadrettet. Se mere om begrebet ‘væredygtighed’ på www.vaeredygtighed.org.

 

På konferencen kunne man møde forskere, debattører, virksomhedsledere og kunstnere.

Formaterne var i høj grad interaktive, dvs. at man kunne deltage aktivt i debatten, arbejde med specialdesignede udviklingsværktøjer og endda medbringe en konkret udfordring fra sin arbejdsplads. De forskellige oplæg og workshops var delt op i en række tematiske spor. Deltagerne kunne sammensætte deres eget program af programpunkter fra de forskellige spor:

- Digital dannelse

Den digitale udvikling går så hurtigt at både lovgivning, og brugerkultur halter langt bagefter. Og den digitale verden rummer et væld af faremomenter. Er det klogt at give magt til kunstig intelligens? Har vi styr på hvad der følger med Internet of Things. Hvordan går det lige med debattonen på de sociale medier. Hvordan ser det ud med retssikkerhed og privatliv på nettet? Har vi den rette bevidsthed når vi udvikler og bruger de nye digitale muligheder? Hvor er Væredygtigheden?

- Væredygtigt lederskab

Hvilken type lederegenskaber understøtter væredygtig udvikling? Empati og etisk integritet? En indre drivkraft for at gøre en positiv forskel? Modet til at slippe kontrollen og vise tillid til sine medarbejdere og overordnede? Fokus på bedre balance mellem medarbejdernes trivsel og firmaets bundlinje? Mød forskere og ledere der vil inspirere og præsentere visioner for fremtidens væredygtige lederskab.

- De store tanker og visioner

Det er her, vi slipper filosoffer og kvantefysikere løs til en omgang bevidsthedsgymnastik.

- DIN aktuelle væredygtige case

I dette spor fik man mulighed for at arbejde med sin egen konkrete udviklingsbaseret problemstilling – fx fra sin arbejdsplads (case skulle indsendes på forhånd gennem online formular). Det kunne f.eks. være et nyt produkt, en HR udfordring eller et strategisk udviklingsprojekt. Casen bearbejdes gennem forskellige workshops og specialdesignede værktøjer.

Hvad fik deltagerne med hjem?

• Øget bevidsthed om FN´s Verdensmål og en forståelse af dem på et dybere menneskeligt plan

• Inspiration til at indtænke aspekter af væredygtighed i din hverdag

• Mulige løsninger på en specifik problemstilling/case

• Konkrete værktøjer og metoder

• Kunstneriske oplevelser

• Et personligt eksemplar af det nye dialogspil:“Verdensmål & Væredygtighed”

• Nyt netværk

 

Dagens forløb

08.30 – 09.00 Ankomst og netværk

09.00 – 09.30 Introduktion, plenum

09.45 – 11.00 Break-Out-Sessions

11.15 – 12.30 Break-Out-Sessions

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.15 Break-Out-Sessions

14.45 – 16.00 Break-Out-Sessions

16.15 – 17.00 Afrunding, plenum

 

Medvirkende:

Steen Hildebrandt, Professor i ledelse, formand for 2030-Panelet m.m.

Jacob Giehm Mikkelsen, Professor i biomedicin og medlem af Etisk Råd

Gull-Maja La Cour, Bæredygtighedspsykolog og meditationsunderviser

Claus Brandstrup, Leder af personalecafeerne i Odense Kommune

Brandi S. Morris, Sustainability Consultant i Grundfos og Ph.D.

Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM

Lars Brøndum, Biolog, Projektleder, Naturhistorisk Museum Aarhus

Raffaele Rodogno, Lektor i filosofi

Laura Storm, Stifter af Regenerators m.m

Klaus Mølmer, Professor i kvantefysik

Preben Mejer, Direktør for videncenteret Radr og IT Guru

Jessica Aschemann-Witzel, Professor i management

Peter Nørgaard, Erhvervsmand, stifter af Code af Care

Johanna Seibt, Professor i filosofi

Holger Bech Nielsen, Professor i fysik og levende legende

Simon Elsborg Nygaard, Lektor i bæredygtighedspsykologi

Hans Fink, Docent emeritus i filosofi