Udtalelse af Rebecca Matthews

Debat er brændstof for vores kultur

 

Da Aarhus og Region Midtjylland for snart seks år siden fik æren af at blive Europæisk Kulturhovedstad drømte vi om et år, der var for alle. Et år, som byggede på værdierne demokrati, mangfoldighed og bæredygtighed. Et år med fest og farver, med fordybelse, refleksion og provokation. Og under temaet ”Let’s Rethink” satte vi fokus på vores sociale og kulturelle udfordringer både nationalt og internationalt.

Vi lever i en tid præget af hastige forandringer, og sammen med FO-Aarhus inviterede vi i løbet af 2017 borgerne til fire ambitiøse debatter på Aarhus Teater. Her diskuterede vi nogle af tidens mest presserende emner – mangfoldighed, demokrati og bæredygtighed - og rejste en række spørgsmål: Hvilke problemer er de vigtigste? Hvad er løsningerne? Og hvem har ansvaret for at gøre tanke til handling?  

I selskab med en række internationale og danske eksperter, intellektuelle, aktivister og politikere fik vi i løbet af de fire debatdage mulighed for at gå i dybden med mange af tidens store spørgsmål.

Med disse arrangementer ramte vi kernen af folkeoplysningens opgave, nemlig at bidrage til at borgerne får mulighed for at handle og tage aktivt del i at styrke kvaliteten af vores demokrati og vores identitet både som enkeltpersoner og i fællesskabet.

Debatterne gav plads til mange forskellige synspunkter og fortolkninger af vores grundlæggende værdier, og både engagementet og mangfoldigheden hos deltagerne understregede, at debat er brændstof for udviklingen af vores demokrati. Og de mange internationale gæster i debatterne var fulde af anerkendelse for den danske debat- og dialogkultur.

Vi har under hele projektet med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 haft stor glæde af samarbejdet med FO-Aarhus. Allerede i 2015 tog FO-Aarhus aktivt del i workshops og debatter ved udstillingen ”Rejsen mod 2017” i Ridehuset i Aarhus, hvor den første store præsentation af planerne for kulturhovedstaden  fandt sted og lokalerne i FO-byen har i de sidste tre år været rammen om mange debatter og rundbordssamtaler.

Folkeoplysningen bygger på borgerinddragelse, og FO-Aarhus har bidraget til, at tusindvis af borgere har haft mulighed for at involvere sig i alt fra den internationale danseforestilling Lightlens, der havde kunstmuseet ARoS som omdrejningspunkt, til kompetenceudvikling af Aarhus 2017’s frivillige ”ReThinkers”, der fik assistance til at genopfriske fremmedsprog.

Jeg håber, at de frø, vi sammen har plantet i vores år som Europæisk Kulturhovedstad, vil fortsætte med at gro med nye aktiviteter, partnerskaber og samarbejder, der kan være drivkraft for fremtidens folkeoplysningsprojekt.

 

Rebecca Matthews,

Administrerende direktør, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017