Læseforeningen

LÆSEFORENINGEN

Kurser i Guidet Fælles Læsning

Læseforeningen har i foråret afholdt et kursus for professionelle på Liselund Slot, samt et kursus for frivillige på Vestjyllands Højskole. I efteråret har Læseforeningen 2 kurser for hhv. frivillige og professionelle på Saxild Strand. Til hvert kursus var der 16 deltagere, dvs. Læseforeningen har i 2013 uddannet 64 nye læsegruppeledere!

 

Arrangementer

Læseforeningen har i år deltaget i Aarhundredets Festival (1700 tallet) i Aarhus, Litteraturens Dag på Godsbanen, Store Bogdag på Hald, samt været medarrangør af Litteraturfestivallen på Vestjyllands højskole (med de nyuddannede frivillige læsegruppeledere). Alle arrangementer var velbesøgte, dvs. over 100 deltagere.

 

Læsegruppelederdag

Læseforeningen afholdt i år den årlige læsegruppelederdag på Borups Højskole i København, hvor bl.a. Jane Davis, stifter af søsterorganisationen The Reader Org (UK) kom og holdt foredrag. Første del af dagen var vi ca. 25 deltagere, derefter var der åbent hus, hvor der vel var omkring 40 i alt.

 

Kommende projekter

Det Gode Hverdagsliv: Læseforeningen har fået en 3 årig bevilling fra Socialministeriet til med Fælles Læsningen som metode, at arbejde for at gøre hverdagen bedre for demente. Læseforeningen samarbejder i den forbindelse med Danske Diakonhjem.

      PUF: Dernæst har Læseforeningen igen i år fået en bevilling fra Puljen til Frivilligt socialt arbejde, som først og fremmest bruges til at have en frivilligkoordinator ansat i Læseforeningen til at koordinere alle de frivillige samt varetage den daglige drift af Læseforeningen.

     Danmark Læser: Kulturminister Marianne Jelved har sat en kampagne igamng, der skal skabe flere nye læsere i DK. Den kommune, der kommer med den bedste ide til at generere flere nye læsere, kan vinde 20 millioner. Læseforeningen er, udover at samarbejde med mange forskellige kommuner, også repræsenteret i følgegruppen til konkurrencen.

 

Andet nyt

Læseforeningen har i år fået en ny formand: Nanna Holm!

35 x 5 = 175 læsegruppedeltagere i Aarhusområdet.