Udtalelse af Jette Jensen

Om at skabe fællesskaber på tværs - gennem samtale og debat

Folkeoplysningsloven indeholder krav om, at aftenskoler afsætter midler til debatskabende aktiviteter - den såkaldte Debatpulje. Tanken bag er at skabe mulighed for fællesskaber på tværs og rammer for demokrati og aktivt medborgerskab.

FO-Aarhus har som erklæret mål ”at gøre væsentlige emner til samtalestof”. Og det må konstateres, at det virkelig er lykkedes! Gennem talrige arrangementer og aktiviteter - og i samarbejde med forskellige foreninger, organisationer og institutioner - har FO-Aarhus formået at få samtalen om væsentlige emner i gang! Og har gennem samtalen både skabt mulighed for fællesskaber på tværs og for aktivt medborgerskab!

Blandt mange spændende initiativer vil jeg især fremhæve besøget af 4 unge palæstinensere, som FO-Aarhus stod bag. De 4 unge mennesker, der alle er i gang med en uddannelse, kunne virke som rollemodeller og motivationsfaktorer for den gruppe af unge fra for eksempel Gellerup, der har svært ved at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse. Initiativet har haft en væsentlig funktion i forhold til at skabe oplysning og inspirere!

På samme måde har initiativet Diversity in Action, der er et forsøg på at danne en tværetnisk ungdomsforening, en væsentlig funktion - nemlig gennem nedbrydning af fordomme og styrkelse af mangfoldighed at skabe fællesskaber på tværs.

Jeg håber, at det kommende år vil byde på flere debatskabende initiativer. FO-Aarhus har gennem Debatpuljen vist, at det kan lade sig gøre!

 

Jette Jensen

Byråds- og Kulturudvalgsmedlem