Kommunalvalget for udviklingshæmmede

KOMMUNALVALGET - FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

Valgcaféen ”Kan du høre, hvad jeg mener?” den 14. november 2013 kl. 10-12.00.
Det kreative Værksted inviterede to politikere til debat på i anledning af kommunalvalget 2013.
Det drejede sig om rådmand Hans Halvorsen (S) og Birthe Skovgaard (V) – to politikere, der hver især vil det bedste, men har forskelligt syn på, hvad det bedste er og hvordan dette skal opnås. Kan man så tale sammen? Til valg-caféen fremlagde politikerne det, de brænder mest for – også i en visuel form, der ofte kan være lettere at forstå end mange ord. Herudover var der på forhånd udarbejdet spørgsmål til politikerne gennem diskussioner på Det kreative Værksted.
Som en del af forberedelsen til og efterbearbejdningen af caféen blev der fremstillet et bagtæppe, som dannede bagvæg for politikerne og som hjalp eleverne til at huske, hvad der skete i caféen og formidle det videre til gæster senere hen på Det kreative Værksted og ved eventuelle udstillinger.

Det kreative Værksted er en voksenskole for udviklingshæmmede, der gennem værkstedsarbejde sætter elevernes sociale udvikling i centrum. ”Kan du høre, hvad jeg mener?” var årets emne på Det kreative Værksted, hvor kommunikation i forskellige former blev taget op og undersøgt.