Dialog09

Dialog09

 

Udstillingen 100places på Store Torv i Århus, blev omdrejningspunkt for flere delarrangementer. Udstillingen stod på Store Torv fra 15. maj -3. juli 2009. Det samlede projekt skulle sammen med de 100 fotos af smukke steder, som er i fare for at forsvinde, med klimakrisen, sætte fokus på, hvordan den enkelte kan tage ansvar for at mindske sit CO2-udslip.

 

Arrangementer i FO-Århus i forbindelse med Dialog 2009:

12. febr. kl. 19.00:

Lars Holleufer holdt foredrag om Den gyldne by (=Århus).

Den store Landsudstilling 1909 – den århusianerne i al beskedenhed kaldte for Verdensudstillingen, blev en skelsættende begivenhed i byens historie og af stor betydning for den videre udvikling.

 

19. febr. kl. 19.00:

Lars Holleufer holdt foredrag om Den lille Verdensudstilling.

Alle sejl var sat til da det 75 tdr. land store udstillingsareal åbnede for publikum 16. maj 1909. En hel udstillingsby blev rejst på arealerne ved Dalgas Avenue og Strandvejen. På udstillingen så man for første gange sorte mennesker i Århus, den første flyvning fandt sted og for første gang i Danmark fejrede man 4. juli – USAs uafhængighedsdag.

 

30. april kl. 19.00:

Landsudstillings-byvandring ved Lars Holleufer.

En tur på de tidligere Landsudstillingsarealer neden for ”Skansen” og langs nuværende ”Strandparken” og "Kildegården”.

Besøg på ”Filtenborgs Plads”, opkaldt efter Landsudstillingens initiativtager Christian Filtenborg. Fra sin ”Villa Alba” på pladsen havde Filtenborg frit udsyn over udstillingen og herfra fulgte han i foråret 1910 hvordan det hele forsvandt igen, da udstillingens dårlige økonomi førte til at alt måtte rives ned.

 

Selve udstillingen Dialog09 på Store Torv blev åbnet den 15. maj med markering og festligholdelse af 100 årsdagen for åbningen af Landsudstillingen i Århus i 1909:

Kl. 11.00 i Århus Bymuseum: Åbning af udstilling om landsudstillingen i 1909 og åbningstale ved borgmester Nicolai Wammen.

Kl. 12.00-13.00: Klokkeringning fra Århus Domkirke og fri adgang til Domkirkens tårn. Jubilæumstale ved borgmester Nicolai Wammen, Carl Nielsens festpræludium spillet af domorganist Kristian Krogsøe. Tale om Århus Domkirkes forandring siden 1909 v/ historiker Hans Bjørn. Orgelmusik. Tal om Erindring og håb - menneske og by 1909-2009 v/ fhv. borgmester Thorkild Simonsen. Orgelmusik.

Kl. 14.00-17.00 program på scene på Bispetorv:

Kl. 14.00: Århus Pigekor

Kl. 14.04: Konferencier Ivar Rønsholdt byder velkommen.

Kl. 14.06: Åbningstale v/borgmester Nicolai Wammen.

Kl. 14.16: Århus Pigekor

Kl. 14-30: En "Århus-historie" v/tidl. borgmester Thorkild Simonsen

Kl. 14.40: Jette Torp synger nyskrevet hyldestsang til Århus "Go Århus".

Kl. 14.50: En "Århus-historie" v/historiker og forf. Johan Bender

Kl. 15.00: Århus Garden

Kl. 15.10: Klüvers Big Band

Kl. 15.55: Optakt til fællessang v/Ivar Rønsholdt

Kl. 16.05: Lyd på Århus. Dialog mellem musikkens generationer. To marcher skrevet til Landsudstilling i 1909 udsat for fire blæsere og Henrik Munch.

Kl. 16.15: En "Århus-historie"

Kl. 16.26: Verdenskoret Global City Singers

Kl. 16.35: Solist: Asian Sensation

Kl. 16.50: Aarhus Symfoniorkester - blæsere i Domkirketårnet

 

Formidling til skolebørn (4-8 klasse)

Formidling til skolebørn foregik fra mandag d. 8. juni - fredag d.12. juni, og blev formidlet via hjemmesiden www.CO2skolen.dk både før og efter arrangementet.

De grønne guider /Projekter/Gron%20Guide.aspx   tilbød handlingsorienteret undervisning omkring klimaforandringer i fortid og nutid, og satte fokus på elevernes eget energiforbrug. Undervisningen tog udgangspunkt i Vikingemuseet, som ligger i umiddelbar nærhed af fotoudstillingen ”100 steder”.  Med udgangspunkt i Vikingetiden sammenlignes datidens og nutidens energiforbrug samt nutidens årsag til klimaforandring.

Via energitjenestens trailer (http://www.energitjenesten.dk/index.php?id=2389) fik eleverne mulighed for at afprøve solfangere, solceller og vindmøller.  Ved traileren arbejdede eleverne i fem grupper, som roterede rundt til 5 stande med opgaverne: 1) Lav din egen strøm på kondicykel, 2) Byg en vindmølle, 3) Bag i solovn, 4) Lav el med solceller, 5) Lav strøm med håndgeneratorer og styr strømmen med serie- og parallelforbundne kredsløb, med mulighed for at producerer brint.

Besøget afsluttedes med at eleverne så fotoudstillingen. Undervejs var der mulighed for at prøve en elcykel. Eleverne blev gjort opmærksom på deres eget daglige energiforbrug, samt lærte om klimaforandringer gennem tiden og de nuværende menneskeskabte klimaforandringer. Eleverne blev gjort opmærksomme på, hvordan de med deres livsstil har mulighed for at ændre på CO2 udledninger.

Tilbuddene til skoleklasserne gennemførtes i samarbejde med bl.a. Energitjenesten Ærø, Moesgaard Museum og Pro-movec.

 

Samarbejdspartnere

Dialog09 se ovenstående, Grønne Guider i Århus, som er organiseret under FO, Soroptimisterne i Århus www.soroptimist-danmark.dk, Pro-movec og Mitsubishi, Århus Stiftstidende.  I delprojektet omkring skoleklasserne vil samarbejdet foregå med Århus Kommunes Skoleforvaltning, Børn & Unge-afdelingen i Århus Kommune, Ærø Energitjeneste http://www.energitjenesten.dk/index.php?id=2389,  Moesgaard Museum.

 

Formidling til voksne:

De grønne guider fortalte via rundvisninger ved fotoudstillingen om de 100 steder, der er i fare for at forsvinde i havet, som følge af klimaforandringer. I forbindelse med rundvisningen blev deltagerne inviteret til guidernes ”klimastand” på Store Torv, hvor man kunne få inspiration, trykte materialer og gode råd, til hvordan man selv kan bidrage i en positiv retning og mindske energiforbrugt. 

 

Grønne guider iværksatte i samarbejde med ”soroptimisterne i Århus” (http://www.soroptimist-danmark.dk/soroptimist/organisation.html) en informationskampagne om CO2 besparelser rettet mod voksne med fokus på mad, transport og LEDbelysning. Der blev i samarbejde med bl.a. Lokalenergi og Mitsubishi etableret en udstilling, hvor det var muligt at prøve en el-bil og en elcykel og deltage i en konkurrence om CO2. Desuden kunne man med pedalkraft fremstille sin egen smoothie og få opskrifter og smagsprøver på CO2 venlig mad i ”Klima caféen. Informationskampagnen fandt sted i weekenderne 5.-7. juni og 13.-14. juni.

 

Andre aktiviteter i forbindelse med udstillingen:

I samarbejde med Århus Stiftstidende var der en konkurrence om hvem der indsendte de flotteste fotos af smukke steder omkring Århus, som vil forsvinde, hvis vandstanden stiger som følge af klimaforandringerne. Disse fotos kunne efterfølgende ses i Folkeoplysningens Hus. Et kort over vandstanden i Århus kommune ved en vandstigning på 1 og 2 m blev stillet til rådighed.

I samarbejde med Lokalenergi blev udvalgte butikker omkring Store/Lille Torv tilbudt, at indgå i et forsøg med brug af LED-belysning. Herved fik besøgende mulighed for at se denne nye energivenlige belysningen i funktion og butikkerne fik mulighed for at afprøve de nye belysningsteknikker.

Målgruppen for projektet som helhed (de 100 kæmpefotos på Store Torv i Århus) var både Århus-borgere og turister som målgruppe. Udstillingen er så spektakulær, at ingen vil kunne gå forbi uden at kigge og tage stilling.

"100 steder at huske, før de forsvinder" var et projekt under den paraply af aktiviteter "Dialog09", satte i værk i Århus i 2009 for at fejre 100-året for Verdensudstillingen i Århus 1909. Arbejdsgruppen bag Dialog09 består af Region Midt, Århus Kommune, ErhvervÅrhus, Århus Cityforening og Visit Århus. FO-Århus sad med i Dialog09s forretningsudvalg gennem sit medlemskab af Århus Cityforening. Se hjemmesiden: www.dialog09.dk/idd1.asp og læs mere om de 100 fotos på www.100places.com.