Parkering

Det kræver en P-tilladelse fra Torben Dreier/Inge Madsen for at holde i baggården i Frederiksgade 78, Vester Alle 8 og på Fredens Torv 3A.

 

Tilladelsen gives ud fra følgende regler:

Ingen projektelever eller aftenskoleelever har lov til at parkere på adresserne.

Husk der patruljerer p-vagter, så hvis ikke tilladelsen er i orden, vanker der bøder. Tilladelsen skal være synlig i forruden og være læsbar. Det er folks eget ansvar at kontrollere, at tilladelsen ikke flyver på gulvet, f.eks. idet man lukker bildøren.

P-tilladelse og p-plads-nummer/type hører sammen. Dvs. hvis man har p-tilladelse til at holde på plads nr. 20, men parkerer på plads 10 - så får man bøde.

Der er en venteliste på ca. 20 personer til leje af p-plads.