Grønne Guider

De grønne guider

Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan. 2003 overtaget administrationen af de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget sig 80% af udgifterne til de 3 grønne guider i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20%.

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Århus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2005 med følgende opgaver:

 

Grøn Guide Erik Stryhn Rasmussen, Århus Nord:

Projekt Mosaik 

Cafékursus. I samarbejde med grøn guide Sussie Pagh afsluttede ESR projekt Mosaik med et Mosaikværksted som var åbent tre gange ugentligt i januar måned i Livsværkstedernes cafe Vita i Gellerup. Kunstneren Christian Sonne underviste på kurset. Deltagerne skulle selv medbringe et bord f.eks. et gammelt kakkelbord, eller de kunne købe et bord i værkstedet for 50-100 kr. Bordene, som blev brugt i værkstedet, stammede fra bl.a. Livsvækstedernes genbrugsforretning og genbrugsbutikker i området. Keramikken var ligeledes indsamlet i området, dog var det nødvendigt at indkøbe farvede fliser, da der ikke var nok flade stykker keramik. Mosaikværkstedet var åbent tirsdag, torsdag og fredag eftermiddag med i gennemsnit 4 deltagere pr. gang.

Idespredning. Idéen med at knytte mosaikkunst og genbrug blev brugt af boligforeningen Vejlby Vest, hvor ESR var tovholder på boligforeningens projekt med at kombinere forskønnelse, genbrug og aktivering af unge i området. Projektet resulterede i en miljødag med loppemarked, produktion af vægmosaik til boligforeningens genbrugsbutik, genbrugskonkurrencer og ustillinger. Miljødagen, som var et led i boligforeningens flerårige indsats på affaldsområdet, blev besøgt af ca. 500 personer.

ESR har også undervist viceværterne i nye tiltag med affaldssortering bl.a. printerpatroner og aluminium samt udbygget samarbejdet mellem Livsværkstedernes genbrugsafdeling og Vejlby Vest omkring ”Brugstings-ordningen” på kommunens genbrugspladser.

Skolemateriale. I foråret blev undervisningsmaterialet udsendt til samtlige folkeskoler i Århus Kommune, og i 2. halvår indgik materialerne i de grønne guiders undervisningsarbejde for affaldskontoret. Se senere.

Genbrugsforening. På baggrund af projekt mosaik blev der i begyndelsen af året oprettet en genbrugsforening i Århus Vest, med stiftende generalforsamling den 21/2. Foreningen blev døbt ”Kræmmerforeningen i Århus Vest” og foreningens formål er at støtte genbrugsinitiativer og netværk i det vestlige Århus. Idrætsforeningen IHF blev fra start engageret i foreningen og der er i 2005 afholdt 3 bagagerumsmarkeder med 15-20 stadeholdere pr. gang. I juni og september er der afholdt bagagerumsmarked ved IHF klubberne på parkeringspladsen ved Ellekjærskolen i Brabrand og i november blev der holdt et indendørs marked i IHF´s lokaler. Genbrugsmarkedet skal ud over at stimulere til genanvendelse også være en ny tværgående social aktivitet i Urbanområdet. Markedet bruges også til at gøre reklame for bl.a. Livsværkstedernes genbrugsforretning i Gellerup som gratis afhenter brugte genstande.

Der ligges vægt på at alle kan være med, så priser for stadepladserne er yderst rimelige. I 2006 er der planlagt 7 markeder på følgende lørdage: 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 2/9, 7/10 og 4/11.

ESR har været tovholder for foreningens aktiviteter. 

 

Undervisningsopgaver

Affaldsundervisning for Århus Kommunale Værker. På baggrund af bl.a. de grønne guiders forslag har affaldskontoret valgt at styrke deres indsats på undervisningsområdet. ESR har i 2. halvår været med i affaldskontorets arbejdsgruppe som har valgt at fokusere på folkeskolens mellemtrin. ESR har først gennemført forsøgsundervisning på Elise Smiths skolens og senere sammen med Birte Buhl på Vejlby skole. Dette har resulteret i et 3 lektioners undervisningstilbud til 4-5-6 klassetrin som guiderne er klar til at rykke ud med i 2006. Undervisningen sætter fokus på hverdagens affald, mængder, behandlingsmetoder, miljøproblemer og sorteringsmetoder. Der medbringes affaldsspande med udvalgt affald, diverse sorteringsbokse, forbrændingsslagger og andet materiale som bruges til at skabe en konkret og handlingsorienteret undervisning.

Forud for undervisningen havde eleverne arbejdet med affaldstemaet inspireret af et udsendt kompendium med undervisningsoplæg.

Guiderne har også fået til opgave at stå for indretning af det nye undervisningslokale på Affaldscenter Århus i Lisbjerg (forbrændingsanlægget).

ESR har været på studiebesøg hos Vestforbrændingens skoletjeneste og guiderne har samarbejdet med Niels Erik Gehlert fra NRGI´s skolekontakt om udvikling af skoletilbuddet.

Oplæg til affaldskonsulenter i Odense omkring affaldsundervisning ifh. til de nye nationale krav. Birte Buhl og ESR underviste affaldskonsulenter fra affaldsselskabernes forening Renosam. De fandt os via Mosaikmaterialet på internettet.

Århus Miljøkontor interesseret i skoletjeneste. Rådmand Poul B. Skou og kontorets chef Kim Gulvad Svendsen er interesseret i skoletjeneste, hvor f.eks. en skoleklasse kunne stå for en vandløbsstrækning. Formålet er PR for kommunen, højne interessen for de tekniske videnskaber og miljøbeskyttelse. Passer godt med affaldskontoret kommende skoletjeneste som er nævnt herover. Vi har været i dialog og afventer udspil fra miljøkontoret i 2006.

Undervisning i vild mad med Ramsløg. Skolekøkkenundervisning på Jellebakkeskolens forsamlingshus i samarbejde med energirådgiver Lisbet S. Rasmussen. 11 deltager i et succesfuldt arrangement.

 

Udarbejdelse af vandre- og cykelkort

Arbejdet med stikort over alternative vandre- og cykelruter omkring Vejlby-Risskov, Skæring-Egå og Lystrup blev færdiggjort. Opsalg på bibliotekerne i Risskov og Lystrup gav ca. 15 forslag til ruter og forbedringer af cykelstinettet.

Stikortet blev udgivet 27/4, hvor rådmand Poul B. Skou sendte en børnehaveklasse fra ”Gadekæret” og et hold stavgængere fra Vejlby Lokalcenter ud på rute nr. 4 langs Egåen. Naturelskere og motionister har siden gjort flittig brug af kortet på deres vej rundt i de mange naturoplevelser, som findes i det nordlige Århus. Kortet viser 11 naturskønne vandre- og cykelruter i Vejlby-Risskov, Skæring-Egå, Hjortshøj og Lystrup. Kortet rummer også en beskrivelse af naturen og historierne omkring ruterne. Desuden er der vist busholde-pladser, P-pladser og de almindelige cykelstier som fører ud til naturstierne. Kortet er udarbejdet i et samarbejde mellem Fællesrådet i Vejlby-Risskov, Lystrup-Elsted-Elev fællesråd, Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov, Naturforvaltningen under Magistratens 2. afdeling og den grønne guide i Århus Nord. Det nye stikort fås på bibliotekerne i Risskov, Lystrup og Egå samt hos Kommune Information og er trykt i 6000 eksemplarer. De grønne guider opfordre til at ideen med de lokal stikort nu vil brede sig til andre områder.

 

Verdens bedste vand

Vandkampagnen for de århusianske daginstitutioner. I samarbejde med grøn guide Birte Buhl har ESR udarbejdet materialet ”Verdens bedste vand” som sætter fokus på drikkevand. Hovedbudskabet er, at vand er det bedste vi kan slukke tørsten med, og at vi i Danmark er privilegeret med noget af verdens bedste grundvand. Materialet til ”Verdens bedste vand” består af:

1) Folder til børn i daginstitutioner (3-6 år). Folderens midtersider er en tegning med forskellige vandaktiviteter, som børnene kan farvelægge.

2) Folder til personalet i daginstitutionerne med forslag til en række andre vand-aktiviteter.

3) Hjemmeside med yderligere oplysninger og ideer til vandaktiviteter.

Materialer er udsendt elektronisk til daginstitutionerne i Århus maj-juni og institutionerne kan efter behov bruge større eller mindre dele af materialet. Den enkelte institution står selv for trykning og distribution af materialet. På denne måde har det været muligt at lave en effektivt og prisbillig kampagne i en periode, hvor Børn & Unge-Afdelingen netop sætter fokus på temaet krop og bevægelse i de nye læseplaner. Materialet er udarbejdet i samarbejde med Børn og unge-afdelingen og Århus Kommunale Værker.

 

Arbejde på lokalcentre

I begyndelsen af året startede et forsøg med indsamling af aluminiumsdåser og andet aluminiumsaffald fra private husholdninger på Vejlby Lokalcenter. Ordningen blev administreret af den grønne guide, men måtte desværre lukke igen, da Lokalcentret sidst på året stoppede med brug af aluminiumsemballage til fordel for plast til deres madudbringning. Dermed forsvandt behandlingsleddet og det var ikke længere muligt at afsætte det indsamlede aluminium på rationel vis.

Flaskeindsamlingsordning fra Vejlby Lokalcenter blev derimod udvidet til Vikærgården, Sønderskovhus og Hjortshøj lokalcenter, så private nu kan aflevere deres tomme vinflasker. For hver standard vinflaske man afleverer, går der ca. 30 øre til beboerarbejdet på lokalcentrene.

Forsøg med udvikling af energibesparende diodepærer til nødstrømsbelysning.

 

Grønt fingeraftryk

Kontorgrossisten Remmer, Skovlunde på Sjælland og frisørsalonen Haarfein, Jægergårdsgade, Århus fik i 2005 Grønt Fingeraftryk. Grønt Fingeraftryk administreres af ESR og 14 virksomheder i Århus og et firma på Sjælland (kontorgrossisten Remmer) har nu fået mærket, det drejer sig primært om butikker og kontorer.

I forbindelse med det miljøvenlige DM i optimistjoller 2005 blev der sat aktiviteter i gang omkring brug af Grønt Fingeraftryk til ressourcebesparelser på Egå Marina. Disse tiltag kan have betydning for klubbens fremtidige driftsomkostninger til el og vand og forhåbentlig også medvirke til at andre tilsvarende stævner i fremtiden får en miljøvenligt vinkel.

Der er arbejdet for at gøre Grønt Fingeraftryk til en del af OVE (Organisationen for Vedvarende Energi) og Energi- og miljøkontorernes nye energispareindsats under den nye ”Energitjensten”. De to organisationer har fået ca. 13 millioner kr. fra folketingets energiforlig til en landsdækkende rekonstruktion af de gamle Energi- og miljøkontorer i 2005-08. Der har været afholdt forhandlinger med OVE om opgaven og der er skrevet artikel om Grønt Fingeraftryk til OVE’ blad.

Ligeledes har ESR deltaget i et landsdækkende netværk for mindre miljømærkeordninger. Opgaven som tovholder for energitjenestens certificeringstjeneste endte dog med at gå til anden side.

 

PR og udstillingsaktiviteter.

Diverse udstillinger på Risskov Bibliotek vedr. stikort og mosteri. Guiden har permanent hyldeplads til løbende information.

Guiden har produceret nyhedsbrev for Grøn Guide Nord som er udsendt til medlemmerne af de 2 grøn guide relaterede foreninger i Århus Nord, lokalpolitikere, pressen mv. Oplag 250.

Der er udarbejdet en hjemmeside for de grønne guider under: www.FO-aarhus.dk, klik på ”Grøn Guide”.

Artikel til FO´s blad Nicolai.

Interview, Østjyllands Radio omkring flishugning.

Diverse omtaler i ugeavis nord og Århus Stiftstidende. 

Kontakt til Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted fællesråd bl.a. med indlæg i fællesblad.

Løbende kontakt til Lystrup og Egå bibliotek samt Kommune Information.

 

Mostarrangementer

Den traditionelle ”Store Mostdag” blev afholdt i efterårsferien på Risskov Bibliotek lørdag 15/10. Godt besøgt med ca. 150 deltagere og den sædvanlige gode pressedækning. Rigtig godt samarbejde med Risskov Bibliotek omkring PR og hjemmeside. Næste år vil biblioteket åbne en cafe på dagen til de ventende gæster. Fællesrådet i Vejlby-Risskov har sponseret en ny effektiv mostpresse. Der har været en del udlån af mosteriet til foreninger, daginstitutioner mv. Der er udsendt PR til alle daginstitutioner i Århus via Børn- og Ungeafdelingen.

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter

Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov og de 8 fællesråd i Århus Nord, men desværre er kun halvdelen af fællesrådene repræsenteret. Den grønne forening i Vejlby-Risskov var igen i 2005 den mest aktive forening og havde god succes med afslutningen af kortprojektet omkring lokale cykel- og vandrestier. Fællesrådet i Vejlby-Risskov har økonomisk støttet flere projekter.

 

Diverse

Erfamøde for energifolk fra Århus Amt på Samsø´s energi og miljøkontor.

Stiftende møde i nye affaldsforum, nedsat af kommunens affaldskontor.

Skrevet kapitel til undervisningsbog for forlaget Malling Beck. Natur og Teknik 3-4 klasse.

 

Selvfinansierende opgaver

via projekt Mosaik er der hentet ca. 16.000 kr. og via undervisning for ÅKV´s affaldskontor er der tjent omkring 22.000 kr. Desuden har Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov ydet 10.000 kr. i støtte.

 

Henvendelser

I alt har omkring 50 personer besøgt guidens kontor på Vejlby Lokalcenter for at få miljøvejledning, køb af kompostudstyr, lån af mosteri og flishugger og der har været enkelte henvendelser fra studerende vedr. rådgivning omkring miljøopgaver.

Ca. 150 personer har brugt guiden til miljørådgivning pr. tlf. og e-mail.

 

Grøn Guide Birte Buhl-Hansen, Århus Syd:

Verdens bedste vand: Vandkampagnen for de århusianske daginstitutioner

De grønne guider har udarbejdet materialet ”Verdens bedste vand” som sætter fokus på drikkevand. Hovedbudskabet er, at vand er det bedste vi kan slukke tørsten med, og at vi i Danmark er privilegeret med noget af verdens bedste grundvand. Materialet til ”Verdens bedste vand” består af:

1) Folder til børn i daginstitutioner (3-6 år). Folderens midtersider er en tegning med forskellige vandaktiviteter, som børnene kan farvelægge.

2) Folder til personalet i daginstitutionerne med forslag til en række andre vand-aktiviteter.

3) Hjemmeside med yderligere oplysninger og ideer til vandaktiviteter.

Materialer er udsendt elektronisk til daginstitutionerne i Århus maj-juni 2005 og institutionerne kan efter behov bruge større eller mindre dele af materialet. Den enkelte institution står selv for udskrivning af materialet. På denne måde har det været muligt at lave en meget effektivt og prisbillig kampagne i en periode hvor Børn & Unge-Afdelingen netop sætter fokus på temaet krop og bevægelse i de nye læseplaner. Materialet er udarbejdet i samarbejde med Børn og unge-afdelingen og Århus Kommunale Værker.

 

Hold rent dag

Første lørdag i april er der tradition for ”Hold rent dag i Århus Syd”. Den foregår som et samarbejde mellem Fællesrådene i Århus Syd, Grøn Guide og Naturforvaltningen. Naturforvaltningen stiller sække til rådighed og afhenter det indsamlede affald om mandagen efter arrangementet. I 2005 i Beder-Malling var også spejderorganisationen (Erik den Røde) og FDFérne med i arrangementet

I 2005 var første lørdag i april også 200 års dag en for H.C. Andersen og det blev udnyttet til at give dagen lidt ekstra indhold. Arrangementet foregår i: Solbjerg, Malling, Mårslet og Beder. De forskellige steder var der fra få til 50 deltagere. Alle steder var H.C.Andersen på besøg i en eller anden form og havde lige et aktuelt affaldseventyr med.

I forbindelse med ”Hold rent dagen” er der også to skoler (Tranbjerg og Skåde skole) der arrangerer Hold rent dag sammen med eleverne om fredagen.

Der var en god dækning både før og efter arrangementer i de lokale blade (Mårslet Nyt, Solbjerg NU og Fællesbladet BMA) samt i de lokale ugeaviser.

 

Stikort

Stikortet over Beder-Malling blev i 2003 en stor succes. Det er i 2004-5 blev revideret og genoptrykt, stadig med stor efterspørgsel fra lokalbefolkningen og fra turistkontorene i Odder og Århus.

 

Snegleforening

Foreningen blev stiftet sommeren 2005 under stor mediebevågenhed og har allerede 30 medlemmer.

Foreningens formål er:

• At fremme bekæmpelse af iberisk skovsnegl på en miljøvenlig forsvarlig måde.

• At danne et netværk af snegleinteresserede, som fremskaffer viden dels om bekæmpelse af iberisk skovsnegl og dens biologi, dels om andre af havens snegle.

• At arbejde på at skaffe midler til en hjemmeside om iberisk skovsnegl, med informationer om iberisk skovsnegl herunder bl.a.biologi, udbredelse og bekæmpelse.

• At arbejde på at skaffe midler til forskning omkring iberisk skovsnegl dels for at begrænse sneglens skadelige virkning på haverne, dels for at bevare et rigt dyreliv i haverne herunder andre havesnegle.

 

Projekt stæretårn

Fra Friluftsrådet, Miljøministeriet og Undervisningsministeriet er der bevilliget i alt 130.000 kr. til projektet. Stæretårnene giver bolig til stæren som (uden at det endnu er en udryddelsestruet art) er stæren en af de danske fuglearter der gennem de sidste 20 år har haft størst tilbagegang, bestanden er fra 1976-96 halveret. Stærens foretrukne fødeemne mens den har unger i maj-juni er stankelbenslarver, som netop i den periode er et problem i mange græsplæner og på boldbaner. En enkelt stære familie kan på en enkelt sæson æde op mod 22.000 stankelbenslarver, så stæren er en billig og effektiv metode til bekæmpelse af stankelbenslarverne, som man på den måde kan undgå at sprøjte imod.

I forbindelse med projektet er der i det sydlige Århus opsat omkring 50 stæretårne hos grundejerforeninger, institutioner og ved boldbaner. Der er lavet et undervisningsmateriale, som henvender sig til 4-6 klassetrin, materialet er tilgængeligt på nettet på www.alt-om-okologi.dk/staeren og det er blevet distribueret i trykt kopivenlig form til alle folkeskoler i Århus Kommune. I løbet af efteråret 2005 vil der ske en opfølgning af stæreprojektet, med tilbagemelding på hvor mange stæreasser der har været beboet i den første sæson.

 

Vandkampagne

I samarbejde med ÅKV arrangerede Grøn Guide Århus Syd i foråret 2005 kampagnerne ”Gør Tranbjerg til et sprøjtefrit område”. Kampagnen i fokuserede på børn og børnefamilier og der blev samarbejdet med de to skoler og spejderorganisationerne i lokalområdet samt den lokale aftenskole og Lionsclub.

Kampagnen marts-april 2005 kulminerede lørdag d. 30. april hvor der var åbent hus på Østerbyværket fra kl.14-18. Hver time var der rundvisning med fuldt hus. På pladsen foran vandværket havde de to spejderorganisationer sørget for alle former for vandunderholdning, hele pladsen sydede af liv med mange hundred besøgende. Der blev opstillet et stæretårn på vandværkets græsareal. Folk kunne medbringe deres gamle hakkejern og få skiftet bladet ud gratis. Der var mulighed for billigt at bygge sin egen fuglekasse og alle fremmødte kunne deltage i lodtrækning om et fuglefoderhus og børn kunne deltage i konkurrence ved at svare på spørgsmål om vand og få en sikker gevinst (mini radio) med ÅKV´s logo. På vandværket var udstillet de to skolers værker om vand, som var lavet af de forskellige klasser i løbet af april måned. Der var præmier til de 3 bedste klasseprojekt og hovedpræmien var en tur for klassen til AQUA i Silkeborg.

Den efterfølgende måned var materialer fra skolerne udstillet på Tranbjerg bibliotek. Ligesom ved de tidligere vandkampagner var der i kampagneperioden opstillet skilte ved indfaldsvejene til Tranbjerg og der blev lokalt af spejderne husstandsomdelt information om kampagnen. Pressedækning på kampagnen var god og skolernes deltagelse i vandkampagnen bl.a. med en dag, hvor der på den ene skole var lukket for vandet gav ekstra god presseomtale.

Kampagnen i marts-maj 2004 i Stavtrup indholdt: Rundvisning på Stavtrupværket, Indvielse af stæretårne, Teaterstykket "Grønne ord for pengene" v/teatergruppen Diavolinis, Bygning af fuglekasser - aktivitet for børn og voksne, Foredrag om: økologi i haver samt giftfri haver v/Steen Porse og bekæmpelse af Iberisk Skovsnegl v/ Sussie Pagh.

I forbindelse med kampagnen blev der opstillet stæretårne ved to boligforeninger og en børnehave. Desuden var der opsat skilte ved indfaldsvejene med teksten "Sprøjtefrit område" og der blev husstandsomdelt en folder med information om kampagnen og program.

 

Miljøvenligt danmarksmesterskab for optimistjoller i Egå.

Som et samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Egå sejlklub og Grøn Guide blev der ved afviklingen af Danmarksmesterskabet i Egå for Optimistjoller, Zoom 8 joller og 405 joller juni/juli 2005 tænkt i miljøvenlige baner. Det betød dels at maden til arrangementet var stort set økologisk, og der var for stævnedeltagernes familier arrangeret tur til lokal økologisk gård. Der var fokus på vandsparerforanstaltninger og affaldssortering og affaldsminimering. Det var et vellykket arrangement hvor miljøet fik en meget positiv vinkel. Grønt Fingeraftryk var også inddraget, og de tiltag der blev gjort, vil kunne have betydning for klubbens fremtidige driftsomkostninger og forhåbentlig også påvirke så andre tilsvarende stævner i fremtiden får et miljøvenligt tilsnit.

 

Artikler til diverse lokale blade.

Der er skrevet til stort set hver udgivelse af de lokale blade: Fællesbladet (Beder/Malling) og Solbjerg Nu, og i mindre udstrækning til Mårsletbladet.

 

Grøn Guide Sussie Pagh, Århus Midt:

Projekt Pindsvin

Med pindsvinet som eksempel er der sat fokus på  dyrelivet i nærområdet og derigennem viden om samspil mellem mennesker, natur og miljø. Den viden, som unge i dag har om dyr, stammer ofte fra fjernsynet og naturfilm fra eksotiske områder. Desuden har nedprioriteringen af naturfag betydet, at der i skolerne mangler tidssvarende og motiverende undervisningsmateriale om naturen og dyrelivet i nærmiljøet. Projektet henvender sig til alle børn og unge, men rettes især mod elever i folkeskolen. Der er fremstillet 25 materialekasserne med inspirerende undervisningsmaterialer, som distribueres via  amtcentre for undervisning i hele landet. Desuden er der oprettet en hjemmeside (www.nathist.dk/projektpindsvin) med viden, undervisningsoplæg og vejledning i feltforsøg på forskellige folkeskoleniveauer. På hjemmesiden kan man finde videoklip af pindsvin, et nyhedsbrev og kortlægningsfunktion så eleverne kan kortlægge pindsvin og snegle i deres nærområde. Via hjemmesiden kan børn og unge komme i dialog med en pindsvinekyndig på Naturhistorisk Museum. Den grønne guide har brugt 4 ½ md. fuldtidsarbejde som projektleder på Projekt Pindsvin: Fra 1 marts – 1 juni + 14 dage i juli + 1. september 1. oktober.

 

Pindsvin og plejestationer

Hvert år indleveres mere end tusind pindsvin på plejestationer i Danmark. Mange (15-20%) pindsvin på plejestationerne dør af ukendte årsager. Salmonella er kendt for at spredes hurtigt, hvor mange dyr holdes tæt sammen. Salmonella kan derfor være medvirkende årsag til at svække eller ombringe pindsvin, som er i pleje af andre årsager, og hermed forlænge plejeperioden eller reducere antallet af overlevende pindsvin på plejestationen. Hertil kommer at pindsvin, som kommer i pleje, eventuelt genudsættes med en salmonellainfektion. Et andet meget omdiskuteret problem på plejestationer er genudsætningsvægten hos pindsvin. Udsætningsvægte fra 500g-800g har været foreslået som nedre grænse, men vægt har vist sig at være en meget usikker målestok for, om et pindsvin er udsætningsklar. Et lille pindsvin kan klare sig gennem vinteren med mindre fedt og dermed en lavere vægt end et stort kraftigt bygget pindsvin. Formål med projektet er at forbedre plejen af pindsvin på landets plejestationer, at undersøge om salmonella er årsagen til at pindsvin på plejestationer bliver syge og dør og at finde et egnet indeks for genudsætningsvægt.

 

Snegleforening

D. 7 juni 2005 blev der dannet en ny snegleforening. DanskSnegleforening arbejder på at danne et netværk af snegleinteresserede og på at blive landsdækkende. Snegleforeningen ønsker at oprette en hjemmeside for snegleplagede haveejere, hvor haveejerne dels kan udveksle deres erfaringer med andre, dels hente informationer om forskellige sneglearter og den sidst nye viden om bekæmpelse af iberisk skovsnegl samt kort, hvor haveejerne kan indtaste deres snegleobservationer.

Foreningen blev dannet på initiativ fra de grønne guider (Birte Buhl og Sussie Pagh). Der er nedsat en bestyrelse på 4 medlemmer og foreningen har nu knap 100 medlemmer. Der bliver i øjeblikket sendt nyhedsbrev ca. 4 gange om året, men foreningen arbejder på at få opsat en sneglehjemmeside og på at skaffe midler til at iværksætte undersøgelser omkring sneglebekæmpelse. Snegleforeningen har i 2005 været noget af en mediestormer og er bl.a. omtalt i artiklerne:

”Nematoder eller slim” Århus Stiftstidende d. 15 juni 2005.

”Pas på dræbersneglene”. Århus Stiftstidende d.28 maj 2005.

”Vis os din dræbersnegl” Århus Stiftstidende d. 28 maj 2005.

”Stiftende møde i snegleforeningen” Århus Stiftstidende d. 4 juni 2005.

”Læserne kommer ud af busken” Århus Stiftstidende d. 9 juni 2005.

”Vi kæmper i blinde mod de brune snegle” Berlingske  d. 20 august 2005

”Sådan dræber man en dræbersnegl” Århus Onsdag d.8 juni 2005.

”I forening mod dræbersnegle” Århus Stiftstidende d.7 september 2005.

”Dræb sneglen” Villabyerne d. 13 juli 2005.

” Find dræbersneglens reder” Århus Stiftstidende d. 11 november 2005.

 

Genbrugsforening i Århus Vest

I samarbejde med IHF klubberne fik de grønne guider (Erik Stryhn Rasmussen og Sussie Pagh) dannet en genbrugsforening i Århus Vest d. 21 februar 2005. Foreningen har afholdt 4 markedsdage i 2005 ved IHF klubberne på parkeringspladsen ved Ellekjærskolen i Brabrand. Markederne har været godt besøgt og foreningen fortsætter sine aktiviteter i 2006.

 

Stenbro-naturvejleder

Stenbro-naturen er mindst lige så spændende, som skoven- og markens natur. Mange betragter byens vilde dyr og planter som ukrudt eller skadedyr og overser den oplevelsesværdi stenbro-naturen har. Derfor ønsker FO Århus, Naturhistorisk Museum og Århus Bymuseum med foredrag, udstillinger og kortlægning af dyr og planter i Århus by at sætte fokus på de positive oplevelser, der kan være med bynatur. Formidlingen forventes skabe mere tolerance overfor vilde dyr og planter i byen. Desuden vil projektet frembringe viden om hvordan vilde dyr og planter er tilknyttet forskellige områder af byen, og om hvordan naturen gennem tiden har tilpasset sig efterhånden som byen er vokset. Projektet henvender sig til alle, men der vil blive gjort en særlig indsats for, at inddrage børn og unge via folkeskolen.

 

Festugearrangement i samarbejde med FO

Søndag d. 28 august arrangerede FO og den grønne guide fra midtbyen en lille æbleplantage og æblemostpresserri i Musikhusets foyer. Her kunne man smage friskpresset æblesaft og få sig en æblesaft. Arrangementet var sat i værk for at sætte fokus på gamle danske æbler.  Standen var besøgt af mere end 400 gæster.