Indledning

Indledning

 

FO-Aarhus og Aarhus Kommune

Vi er i FO-Aarhus meget glade for og stolte af det nære samarbejde vi har med Aarhus Kommune og dens politikere og embedsmænd i de forskellige forvaltninger omkring vores arrangementer under folkeoplysningslovens debatpulje. I løbet af 2010 var det f.eks. rådmand Laura Hay, der åbnede et arrangement i Idébutikken: Hold på energien - hvornår smelter isen? og rådmændene Marc Perera og Jacob Bundsgaard Johansen, der udvalgte vinderne og overrakte præmierne i vores kunstkonkurrence. I december måned tog borgmester Nicolai Wammen sig tid til at være auktionarius over malerier malet af hjemløse i Aarhus til fordel for hjemløse i Randers.

Desuden støtter FO-Aarhus arbejdet med og debatten om at gøre Aarhus til europæisk kulturhovedstad i 2017 og vi har f.eks. lagt lokaler til debat og brainstorm omkring Aarhus Kommunes børne- og ungebyråd. Og endelig samarbejder FO-Aarhus med Aarhus Kommune omkring de grønne guider, hvor flere af kommunens forvaltninger og institutioner er med i samarbejdet.

 

Den ny folkeoplysningslov og kommunerne

De nationale Folkeoplysningsudvalg, der har arbejdet med forberedelse af den nye lov, peger netop på, hvordan folkeoplysningen kan indgå samarbejdsaftaler med kommunerne om at løse særligt prioriterede opgaver som f.eks. sundhed/forebyggelse, integration og brobygning til formel uddannelse og desuden skriver de: ”De folkeoplysende organisationer inddrages i udmøntningen af statslige kampagner inden for eksempelvis uddannelse, kultur, sundhed, integration og udvikling af demokrati.” For at styrke denne udvikling af nye samarbejdsformer anbefaler udvalget, at kommunerne skal forpligtes til at udarbejde en politik og strategi for den folkeoplysende virksomhed og at Undervisningsministeriet skal tage initiativ til et Folkeoplysningens Dialogforum, ”…som skal styrke samarbejdet mellem de folkeoplysningsområdets aktører og offentlige aktører.”

Hvis ovenstående virkelig bliver en del af en ny folkeoplysningslov, kan vi med rette sig, at vi er på forkant med udviklingen i FO-Aarhus, idet vi igennem mange år har haft kommunen som samarbejdspartner og hele tiden har ment at det er en naturlig ting for et oplysningsforbund at være med til at skabe kompetente, vidende og engagerede borgere og samtidig være et bindeled mellem den offentlige og den private sektor.