Miljøvejleder

Større projekter 

Miljømedarbejder (Grøn Guide)

Den oprindelige Grøn Guide-ordning er nedlalgt, men efter aftale med Aarhus Kommune havde tidl. Grøn Guide, nu miljøvejleder Sussie Pagh arbejdsadresse hos FO-Aarhus i første halvår af 2012.

 

Nature Explorer

Hun skrev bl.a. ansøgning til projekt Nature Explorer - et nyt projekt under FO-s administration, samt lavede diverse forarbejde til projektet, der løber af stabelen i juni 2013.

Nature Explorer er et nyt projekt som skal få unge ud og prøve kræfter med naturen. Vi kender det – alle os teenageforældre. Hvis vi ikke insister på at få computeren lukket ned en gang imellem, så sidder de derinde på et lummert mørkelagt værelse og er tilsyneladende mentalt helt forsvundet ind i skærmen. Vi er bekymrede. De kommer ikke ud. De får ikke frisk luft, får ikke brugt deres krop, og de oplever ikke verden udenfor.

Men hvad nu, hvis vi ikke beder dem om at slukke computeren, smartphonen eller iPaden, men tværtimod beder dem om at bruge disse medier i naturen - vil det så give unge lyst til at komme ud og få flere oplevelser? Og hvis man så oven i købet beder nogle erfarne frilufts- og vildmarksfolk om at engagere de unge, så opstår måske chancen for at en ny målgruppe af unge vil få øjnene op for naturens muligheder. Det er i hvert fald nogle af de tanker som idémanden bag projektet, Morten Hilmer, har gjort sig. Morten Hilmer er om nogen, som tidligere Sirius-soldat og i dag som Naturfotograf, vant til at færdes i naturen.

 

UNO-Friluftcenter, Børn og Unge, Aarhus kommune, Danmarks Naturfredningsforening og FO-Aarhus er gået med ind i projektet sammen med firmaet ”Hilmer & Koch Naturfotografi” om at løfte projektet. UNO-Friluftcenter har stor erfaring med unge og friluftsaktiviteter, fx mountainbikes, træklatring, GPS-løb og andre former for udeliv. Desuden har UNO en stor grejbase med telte, båludstyr, cykler, kajakker mm. Danmarks Naturfredningsforenings studenterafdeling kommer til at stå for at formidle viden og oplevelser i naturen. Projektets mål er på en camp i naturen ved Aarhus, i juni 2013, at få flest mulige børn og unge til at deltage i spændende events, som introducerer dem for frilufts- og vildmarksliv og naturfotografering. Desuden ønskes at skabe og fastholde interesse for natur og friluftsliv og et netværk mellem unge med e-magasinet, ”Nature-Explorer-Magasine” (NEM) og med et e-forum.

 

På Nature Explorer Campen i juni 2013 år skal de unge prøve kræfter med aktiviteter som fx træklatring, mountainbike, fiskeri, tømmerflådebygning, fuglebestemmelse, naturfotografering og indsamling og tilberedning af mad fra naturens spisekammer. De unge skal benytte GPS, og bruge deres iPhones, Smart-phones eller iPads til at gengive de oplevelser, de får på campen, så de kan viderefortælles i e-magasinet NEM eller deles med vennerne på forum.

 

På Campen og Via Forum og e-magasinet NEM, vil de unge blive inspireret af professionelle fotografer, eventyrer, biologer, friluftsfolk og andre entusiaster, som kan fungere både som undervisere, men i høj grad også som forbilleder. Forhåbentligt vil projektet fastholde de unges opmærksomhed og interesse for naturen, så projektet ikke blot bliver en hyggelig dag i skoven, men resulterer i, at en masse unge mennesker både får ny viden og ikke mindst en ny, spændende og vedvarende interesse.

Nature Explorer bliver debatskabende, da arrangementet vil diskutere med de unge hvordan man passer på naturen, samtidig med at man gør brug af den.

 

Projektet er støttet af: Naturstyrstyrelsens ”Grønne Partnerskabspulje”, Friluftsrådet og FO-Aarhus, UNO-Friluftscenter, Aarhus kommune, Hilmer&Koch Naturfotofrafi samt en lang række frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening.

 

Mågeprojekt

Desuden lavede Sussie Pagh en mågeundersøgelse for Aarhus kommune Teknik og Miljø. Mågerne i Aarhus skaber til stadighed debat. Kommunen modtager hver sommer en del henvendelser om mågerne og de støjgener, de giver. Mågebestanden blev optalt i ynglesæsonnen og en rapport med adresser på ynglende måger blev afleveret til kommunen 1. august.

 

UNO-Friluftcenter

For UNO-Friluftcenter lavede Sussie Pagh sammen med Birte Buhl en "Spiselige vilde planter"-rygsæk færdig. Rygsækken indeholder opskrifter, indkøbslister og remedier til at tage en skoleklasse med ud i naturen og samle vilde planter og lave mad i naturen.

 

Desuden blev der lavet en folder om Rågerne i Risskov og Risskovs orkideer og endvidere blev der lavet en rute med trægeocaching. Forskellige arter af løvtræer og nåletræer (særlige store eksemplarer) blev geokodede og der blev lavet opgaveark til at besvare, når man besøgte træerne. Det skulle gerne få de unge til at synes, det er sjovt at lære træerne at kende. De skal med en gps i hånden selv finde træerne. Ved de rigtige træer er der hamret en rød pæl ned, så man er sikker på at man har fundet den rigtige post (træ).

 

Et par eksempler fra trægeocoaching:

Ask

I nordisk mytologi er livets træ Yggdrasil et stort asketræ. Dets krone, der altid er grøn, går helt op til himlen, og dets tre rødder ender i tre forskellige verdener. Asketræ er meget stærkt og elastisk og kan bruges til redskaber f.eks. et økseskaft.

Elm (storbladet)

 

Elmen var tidligere det mest udbredte træ langs veje og gader. Der var omkring 40.000 elme langs vejene, før en svampesygdom i 1980´erne begyndte at slå elmen ihjel.

 

Sussie Pagh har desuden skrevet tekster til Natursamarbejdets hjemmeside og faciliterede/lavede oplæg til en helt ny opsætning, så den fungerede på kommunens nye hjemmeside.

Herudover har hun skrevet diverse artikler, f.eks. i FO-Aarhus' blad Nicolai.