Ferie: Ny ferielov - Overførsel af ferie

Lønmodtager skal som udgangspunkt afholde sin ferie i ferieåret.

Pr. 1. sept. 2020 er afholdelsesåret er 1. sept. et år til 31. dec. det følgende år = 16 måneder.

Det er medarbejderen, der selv skal kontakte arbejdsgiveren for at få overført ferie. 

Lønmodtager og arbejdsgiver kan indgå aftale om overførsel af optjent ferie ud over 4 uger. Aftale herom skal ske skriftligt inden 31. dec. Medarbejderen skal være ansat på aftaletidspunktet.

Arbejdsgiver har mulighed for at varsle medarbejderen at den overførte ferie SKAL afholdes inden en bestemt dato.

Hvis medarbejderen på grund af barsel eller sygdom ikke kan afholde ferie, SKAL de første 4 ugers optjent ferie ALTID overføres. De kan ikke længere udbetales.

(Kun hvis der er tale om feriehindring i to på hinanden følgende ferieafholdelsesperioder (= 32 måneder) kan ferien udbetales)