Uden for rækkevidde

Uden for rækkevidde - et kortfilmsprojekt om partnervold mod mænd

En gruppe filmentusiaster laver kortfilmsprojekter på frivillig basis (no-budget) uden plads eller økonomi til at opbygge kulisser mm. og er derfor dybt afhængige af f.eks. velvillige ”lokale-sponsorer”. Til deres kortfil ”Uden for rækkevidde” havde de nogle scener, som skul foregå i et kontormiljø og her stillede FO-Aarhus lokaliteter til rådighed. Det drejede sig om ret korte scener, alt i alt én dags optagelser:

- en scene hos en sagsbehandler

- en scene på hovedpersonens arbejdsplads

- en scene på et advokatkontor*

- en scene i en bank

- en scene hos en psykolog

Filmens omdrejningspunkt er ”Partnervold mod ægtemand” hvor de to hovedpersoner ender med at blive skilt. Selve film-projektgruppen er på 5 personer med vidt forskellig baggrund – Grafiker/IT-projektkoordinator, lærerstuderende, arbejdsløs mm. – med ”filmeriet” som fællesnævner.

Flere af dem har gået på filmskoler og har været/er tilknyttet Filmprojekt Gellerup bl.a. som undervisere. Deres motto er ”kortfilm med substans” dvs. underholdningsfilm der har et reelt tema. Et tema der er aktuelt, gerne tabubelagt eller ”overset” og hvor historien tager udgangspunkt i virkelige hændelser.

Den færdige film kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=tkwziMDitMs

 

Filmen handler om Lars, der er gift med Ilse. Ilse har psykopatiske træk og udøver primært psykisk vold mod Lars. Da Lars fornemmer at Ilses adfærd påvirker børnene griber han til handling.
Se filmen på YouTube: søg på ”Uden for rækkevidde” og vælg den er ”by Niels Christiansen”

Ideen opstod under én af vores brainstorm møder, hvor vi luftede tanker om mulige film emner der passede ind i vores koncept.

”Vi” vil i denne sammenhæng sige en gruppe film interesserede, der på helt frivillig basis, laver kort og novellefilm – vi kalder os Fir’film (4F). Vores koncept er at lave underholdningsfilm over emner som enten er oversete eller tabu belagte og hvor store dele af handlingen er baseret på det virkelige liv.

Det viste sig at emnet var så komplekst og tabubelagt, at det under ingen omstændigheder kunne beskrives i en almindelig kortfilm. Vi måtte indse at dette projekt ville vokse sig noget større end dét vi havde lavet hidtil.

Én ting var at komme i kontakt med mandecentre og professionelle – her skylder vi læge Lise Seidelin fra ”Lisegården” på Fyn en stor tak. Hendes mange års erfaring med emnet partnervold mod mænd har været en helt uvurderlig hjælp. Efter Lises erfaring, er der på årsbasis nogenlunde lige mange tilfælde af partnervold mod mænd, som der er mod kvinder! Men da det er så enormt tabubelagt ift. mænd, er det ikke synligt i det offentlige rum.

En anden ting var lokationer/lokaler! Tænk, flere steder blev vi afvist med begrundelsen at emnet var FOR kontroversielt! Her skylder vi Torben Dreier fra FO-Aarhus en kæmpe tak for lån af lokaler! Torben havde velviljen og troen på projektet.