Integrationskonference

Integrationskonference

Tid: Den 14.-16. november 2003 fra fredag kl. 15.00 til søndag ca. kl. 13.00.

Sted: AgroForum, ved Århus, Danmark. I samarbejde med FNV og LOF.

 

Tema:

Indvandrer- og integrationsspørgsmålene er i løbet af 2001 og 2002 i stadig større grad blevet sat på den politiske dagsorden i de nordiske lande. I flere lande har folkeoplysningen og studieforbundene fået et øget ansvar for integrationsarbejdet.

Denne integrationskonference vil tage udgangspunkt i unge flygtninge og indvandrere (15-25 år) og hvert indlæg på konferencen vil foruden teori også fortælle om praktiske eksempler og konkret arbejde med flygtninge og indvandrere. I disse praktiske eksempler skal følgende kriterier være opfyldt:

1. De flygtningene og indvandrerne skal selv være aktive i projektet.

2. Det skal handle om kultur og fritid (ikke om idræt, sprog og arbejde).

3. Der skal være tale om partnerskab med et studieforbund, også gerne efter projektets ophør.

Der bliver lagt meget vægt på erfaringsudveksling mellem deltagerne på seminaret.

 

Program:

Fredag den 14. november:

Kl. 16.00: Foredrag ved Sefa M. Yurukel fra Norges Røde Kors om social og kulturel integrering i lokale samfunds arenaer.

Kl. 19.30: Oplæg ved Mustafa Hussain om mediernes rolle i integrationen. Han er  lærer fra Roskilde Universitetscenter, oprindeligt fra Pakistan, forfatter til bøger om mediernes rolle i integrationen.

Kl. 21.00: Kaffe og film: ”Made in Denmark” lavet af Kaywan Mohsen, ung afghansk flygtning, der har gået på Den Fri Ungdomsuddannelse i Danmark.

 

Lørdag den 15. november:

Kl. 9.00: Oplæg fra repræsentant fra det nordiske ungdomslandsforbund LNU: Maria Andersen. Hun kommer fra LNU Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisationer og er leder for Minoritetspolitisk arbejdsgruppe i LNU.  Hun er aktiv i Unge venstre og i ungdommens sjakforbund. Ved siden av dette er hun student på universitetet og har en 25% stilling i Norges sjakforbund. Hun er desuden med i den norske turistforening.

Maria Andersen vil holde et foredrag om et projekt som blev startet januar 2003 og som evalueres i disse dage. Projektet har sat fokus på hvordan man skal rekruttere minoritetsungdom til norske traditionelle ungdomsorganisationer.  Eksempel på traditionelle norske organsiationer er spejdere, kor, bygdeungdomslag under Bygdefolkets Studieforbund m.fl.

Kl. 10.30: Workshops omkring Forenings-Mentor-ordningen i forbindelse med integrationsarbejdet.

Kl. 13.00: Oplæg fra integrationspolitibetjent Michael Lundh fra Sverige

Kl. 16.00: Besøg, rundvisning og buffet på Århus Rådhus.

Kl. 20.00: Teaterforestilling på Opgang 2s Livsteater. Opgang 2 er et projekt under FO-Århus (Danmark) og de producerer ofte teaterforestillinger om unge og integration. Vi skal se forestillingen: ”Hvor regnbuen ender”, som er en børne- og familieforestilling med et handlingsmæssigt omdrejningspunkt i en gammel mands møde med en lille udenlandsk dreng. I den transportable teaterfortælling sættes fokus på integrations-problematikken. Det kulturoffensive og oplysningsmæssige sigte med forestillingerne er at skabe debat og diskussion og i det hele taget igangsætte, påvirke og initiere integrationsprocesser her i Århus kommune.

”Hvor regnbuen ender” er altså noget så interessant som en integrations-inspireret teaterfortælling, der både er rettet til børn, til voksne – og ikke mindst – til ældre voksne. Altså en familieforestilling med vægt på de yngste og de ældste i familie-hierarkiet.

 

Søndag den 16. november:

Kl. 9.00:  Oplæg ved Jens Winther fra projekt Hip Hop i Århus (Danmark) – et projekt for unge flygtninge og indvandrere.

Kl. 10.30: Smagsprøve på projekt Hip Hop og/eller præsentation af hjemmesider og materialer vedr. integration i de nordiske lande.

(25 deltagere)