Form dit Aarhus - Kommunalvalget

FORM DIT AARHUS - VALGBUTIK AARHUS C

Fra Byrådets indstilling 15. maj 2013:

Valgbestyrelsen har den 14. maj 2013 drøftet situationen omkring valgdeltagelsen. Valgbestyrelsen ser den faldende valgdeltagelsen som en stor udfordring, og er af den opfattelse, at der skal gøres noget relativt markant for at rette op på situationen. Dette kunne være i

form af følgende tiltag:

• Etablering af fremskudte valgsteder på uddannelsesinstitutioner og i boligområder, evt. i form af mobile afstemningssteder

• Markant oplysnings- og informationskampagne om byrådsvalget på bl.a. på digitale pyloner ved indfaldsvejene

• Særlig indsats for første- og andengangsvælgere

• Samarbejde med Region Midtjylland om informationskampagne

• Tv-indslag

• Retablering af lokalbibliotekerne som brevafstemningssted

Valgbestyrelsen vedtog 14.5. 2013 en målsætning om, at valgdeltagelsen i Aarhus Kommune ved byrådsvalget til november skal nå op på 70 %.

 

ÅUF-initiativer

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) lavede forskellige initiativer i forbindelse med Kommunalvalget 2013. Det overordnede formål med projekterne var at forhøje stemmeprocenten blandt aarhusianerne samt at oplyse dem om byrådets beslutninger og deres betydning. Herunder var der et særligt fokus på de unge vælgere (første- og andengangsvælgerne). Stem Ungt Kampagnen, som var henvendt til de unge, fokuserede på kommunikation mellem et netværk af unge byrådskandidater og første- og andengangsvælgerne. Denne kampagne prøvede at komme ud, hvor de unge er og indebar studiemesse, debatter, cafeer på uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Derudover havde Stem Ungt kampagnen en hjemmeside (www.stemungt.dk), hvor de unge kunne teste hvilken kandidat de var mest enig med (fra kandidatnetværket), læse om hvordan man stemmer samt information om de beslutninger som Aarhus byråd har vedtaget, som berører de unges hverdag i Aarhus. Desuden havde Stem Ungt facebooksiden: www.facebook.com/stemungtaarhus. Her blev kandidaterne i netværkets holdninger delt samtidig med, der blev delt generel information om byrådets arbejde og de aktiviteter, som kandidaterne deltog i. 

Ud over Stem Ungt havde ÅUF et generelt oplysningsprojekt i forbindelse med kommunalvalget. Til dette formål oprettede ÅUF facebooksiden: Kommunalvalg 2013 - Aarhus (www.facebook.com/kommunalvalgaarhus), på denne side blev der delt artikler, kommentarer, aktiviteter og lignende fra de opstillede byrådskandidater. Artiklerne blev primært fundet i Jyllands-Posten og Aarhus Stifttidende, men lagde kandidaterne selv materiale ud på deres facebooksider, blev dette delt via Kommunal 2013-siden. ÅUF er politiske neutraler og forsøgte derfor at dele sol og vind lige mellem de forskellige partier og kandidater.

 

Valgbutik (administreret af ÅUF)

En ’Valgbutik’ inspireret af studievejledning, altså et sted man kan komme og få generel information om valget. Et sted, man kunne komme for at få svar på spørgsmål omkring valghandlingen og information om opstillede kandidater og disses holdninger.

 

Valgbutikken var politisk neutral, idet alle kandidater fik mulighed for at have deres materiale i Valgbutikken. Samtidig var det muligt for kandidaterne at bruge lokalerne til at afholde mindre vælgermøder eller debataftenener et centralt sted i byen. I valgbutikken var der fokus på at vise bredden i kommunalpolitik og give den enkelte mulighed for at finde samlet information om de forskellige partier, deres kandidater og de forskellige holdninger, der var til stede. Dette for at understrege, at personlige stemmer i kommunalpolitik giver mening og forpligter, fordi man som borger i kommunen i højere grad kan møde byrådsmedlemmerne i det daglige.

 

Valgbutikken var geografisk placeret i Aarhus Centrum, Idébutikken i Frederiksgade 78, et sted hvor mange mennesker passerer i løbet af en dag. Butikken skulle være nemt tilgængelig, da ÅUF ikke regnede med at borgerne i Aarhus aktivt ville beslutte sig for at komme ind i butikken, men snarere at de kiggede ind forbi op til valget, fordi de tilfældigt kom forbi butikken og i forvejen var frustrerede eller forvirrede over; hvem man stemmer på? Hvornår man stemmer? Hvor man stemmer? Hvordan man stemmer?

 

Valgbutikken var en pop-up butik, altså en midlertidig butik, som var åben de sidste to uger op til valget dvs. uge 45 og 46. Butikken var åben mandag til fredag fra kl. 15.00 - 18.00 i de pågældende uger.

 

Valgbutikken blev ligesom så mange andre initiativer i forbindelse med valget brugt til at skabe opmærksomhed omkring kommunalvalget og opmuntrede forhåbentlig flere borgere i Aarhus Kommune til at vise interesse for kommunen og stemme ved valget. Valgbutikken gav mulighed for, at der var et fysisk sted med information om kommunalvalget og kandidaterne - som et supplement til de mange online platforme, som eksisterede. Valgbutikken var for dem, som ikke havde en anelse om, hvem eller hvad de skulle stemme på og manglede et sted, hvor de kunne få information. Endvidere gav Valgbutikken mulighed for at venner, veninder, familier, klassekammerater kunne gå et sted hen sammen for at få information om valget. På den måde blev det at tage stilling forhåbentlig noget, man besluttede sig for at gøre sammen med andre, og dermed blev noget som er en inviduel handling sat ind i en social kontekst.

 

Uge 41/42:

Hjemmesiden www.aarhusstemmer.dk, var oppe at køre fra fredag i uge 42, samtidig med biografreklame og Facebook-side og facebooksbadges.

Fra lørdag uge 42 og frem kørte der 15 sek. reklamespot i byens tre biografer

 

Uge 43:

Fra mandag uge 43 hængte der vejbannere over syv af de store veje inde i Aarhus C samt gågadebannere. Derudover var der samtidig bannere på følgende bygninger:

  • Hovedbiblioteket
  • Studenterhuset
  • Campus Aarhus N (VIA)
  • Ceres-bygningerne (VIA)
  • Læreruddannelsen Aarhus (VIA)
  • Gellerupparken
  • Jægergården og to lokalbiblioteker (beachflag)

 

Fra uge 43 var der også reklame på de digitale skilte ved indfaldsvejene samt på skærme på genbrugsstationerne og på skærmene på biblioteker, svømmehaller, skøjtehal m.v.

Fra mandag uge 43 kørte der reklamer på Radio 100.

Fra mandag uge 43 var der plakater, roll-ups, A-bordkort mv. på en masse offentlige institutioner, universitetet, VIA, cafeer og værtshuse, væresteder mm. Alverdens steder, hvor man kunne få lov – og alle Trafik og Veje samt Sundhed og Omsorg-biler kørte med bilstreamers for valget fra uge 43.

 

Uge 44

Den første abribus/busstanderplakat kom op at hænge 100 steder rundt i byen (var på i uge 44 og 45)

 

Uge 45

Fra mandag i uge 45 kørte der reklamer på TV 2 Østjylland

 

Uge 44/45 påbegyndtes særlige brevstemmeindsatser (brevstemmebus, udvalgte biblioteker, Jægergaarden, Studenterhus Aarhus og naturligvis fortsat på rådhuset)

 

Uge 46

Den anden abribus/busstanderplakat kom op at hænge 100 steder rundt i byen. Der var et 4-siders omslag på Århus Onsdag i uge 46. Derudover var der annoncer i JP Aarhus og Lokalaviserne i 1-2 uger op til valget. Rigtig mange interne og eksterne samarbejdspartnere udsendte nyhedsbreve, medarbejderblade etc., hvori kampagnen bliver nævnt. I de udsatte bydele stemte et korps af frivillige dørklokker og fortalte om byrådsvalget via det personlige møde. Der blev også hængt plakater op i alle opgange. Stemmeprocenten til kommunalvalget i 2013 steg med 6,7 procentpoint fra 63,7 til 70,4.

Det var valgkontoret i borgerservice, der var ansvarlig for opgaven. På facebook var der ca. 1800 ”likes”. Brevstemmebussen og brevstemmestederne på f.eks. universitetet var en succes.