Politik vedr. fastholdelse

Politik vedr. fastholdelse hos FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle

 

FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle er rummelige arbejdspladser, der lægger vægt på et godt og attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Målsætningen er at alle skal trives på arbejdspladsen med stor frihed til at tilrettelægge sit arbejde individuelt. Vi tilstræber at fastholde og udbygge et arbejdsmiljø, der er præget af tryghed, udvikling, samarbejde og vidensdeling.

 

Fastholdelse søges opnået ved:

- et højt informationsniveau

- ledelse, der tager hensyn til den enkelte medarbejders behov

- fleksibilitet og åbenhed

- motivation

- tryghed (gensidig tillid og omsorg i stedet for kontrol)

- selvværd (medarbejderen tager ansvar for egen situation og er åben for muligheder)

- støtte fra både leder og kolleger

- samarbejde, vidensdeling

- medbestemmelse

- kompetenceudvikling

- godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

- hensyntagen til både arbejdsliv og fritidsliv

 

Fastholdelse vil i hvert enkelt tilfælde bygge på en individuel vurdering af den ansatte og virksomhedens behov og muligheder med henblik på at finde frem til en løsning, der afspejler den konkrete situation. Fastholdelsespolitikken er rettet mod hyppige eller længerevarende sygdomsforløb samt andre situationer, der kræver en ekstra indsats i form af omsorgsfuld kontakt, f.eks. personlig krise i forbindelse med skilsmisse eller pårørendes sygdom/død.

 

Eksempler på redskaber til fastholdelse af medarbejdere:

- ændret arbejdspladsindretning, hjælpemidler m.v.

- ændret arbejdstilrettelæggelse

- ændring af den fysiske placering

- jobrotation

- fysisk træning

- uddannelse

- midlertidig eller varig nedsættelse af arbejdstiden

- orlov/tjenestefrihed uden løn

 - fleks- eller skånejob

- støtte ved misbrugsforhold

Ved livstruende sygdom vil virksomheden understøtte, at medarbejderen opretholder sine arbejdsfunktioner så længe helbredet tillader det og medarbejderen ønsker det.

 

Se desuden FO-Aarhus’ og Daghøjskolen Gimles

- Fraværspolitik

- Misbrugspolitik

- Etnisk ligestillingspolitik