Kunstterapi

Kunstterapiens åbne døre

8. nov. kl. 14.-18.00: Debat-arrangement Café Nicolai, Fo-byen.

Et panel af kunstterapeuter lagde op til debat om, hvad kunstterapi kan - med eksempler både fra forskning i kunstterapi og fra forskelligartede kunstterapeutiske processer med bevægelse og rytmer, maleri, skulptur og tekst-udtryk. I cafeen var der desuden en udstilling at gå på opdagelse i - med kunstterapeutiske billed-processer samt bøger og artikler om kunstterapi. Arr. Kunstterapeut & billedkunstlærer Britta M Jensen.

Desuden workshops man. den 2. nov. og tirs. den 3. nov.: Hvad kan kunstterapi? I kunstterapi bruger vi sansernes sprog: Farver og former - Krop og bevægelse – Lyd og rytmer. Leg for alvor. Med meditative og udtrykkende arbejdsformer skaber vi kontakt til det i os, som kalder på at komme til udtryk, både ressourcerne og problemerne. Vi leger og udforsker, og vi ER med det, der tager form. Vi skaber flow og arbejder med balance, i energi, følelser, krop og billeder, og undervejs opstår ny indsigt og udsigt - ny livskraft og nye billeder.

Kunstterapi er: Medicin og forebyggelse. Udvikling. Opbyggelse. Dialog med livet. Med sansning, følelse, tanke og intuition. - At give det formløse form - De kunstterapeutiske metoder har deres rødder i synergien mellem psykoterapi og de skabende udtryksformer, -maleri, skulptur, dans, drama, poesi etc. De anvendes både indenfor pædagogik, terapi, supervision og coaching.

 

Workshops: Ma.2.nov. kl.19-21.30: Workshop: Krop-farver-fantasi.

Kort intro til kunstterapi samt til hvad ”SUMBO” står for: Skabende Udtryk Med Bevidst  Opmærksomhed. Dernæst guidning ind i et arbejdsforløb med kropslig opmærksomhed og akvarel-farvekridt-maleri. Med inspiration fra kroppens sansninger, ”dyre-kassen” og fantasien

fandt billederne deres form og farve og rytme. Det er leg for alvor.

 

Ti.3.nov. kl.19-21.30: Workshop: Rytme, lyd og farve.

SKAB balance og flow Kort intro om kunstterapi og Qi-Gong-formen, WuJi Gong. Smagsprøve på  øvelser fra WuJi Gong i samspil med kunstterapiens spontane arbejde med rytmer og farvekridt-maleri. Intentionen med denne arbejdsform var at skabe balance flow - i krop, sind og ånd.