EU-øst udvidelsen

EU-østudvidelsen:  Go-cards

Da vi ved at unge generelt ikke interesserer sig særlig meget for politik i almindelighed og EU i særdeleshed, har vi afprøvet alternative oplysningsformer for at få informationer om østudvidelsen ud. For at nå de unge, må vi ud der, hvor de unge færdes, f.eks. på cafeer. Her er der mulighed for at benytte de populære Go-cards, som er gratis postkort, der ligger som reklame/oplysning på cafeer og barer. Informationerne blev ydermere formet som en konkurrence, for at anspore yderligere til at sætte sig ind i emnet. Emnet var østudvidelsen og EU's nuværende medlemsstatus: Hvem er pt medlem af EU og hvilke lande søger i år om optagelse? Denne paratviden er meget få danskere i besiddelse af og unge mennesker slet ikke.

Oplysningskampagnen har 4 delelementer:

1. Der blev lavet et Go-card med ungt design og ide som appetitvækker til at gå ind på vores hjemmeside og deltage i en konkurrence med spørgsmål om EU og østudvidelsen, hvor man skulle give 10 rigtige svar for at være med (eller rettere 8 rigtige svar og 2 meningstilkendegivelser).

Præmien var en rejse for to til en østeuropæisk storby.

Go-cardene  blev fordelt i storbyer i Danmark over 2 uger (en uge i juni og en uge i efteråret) i alt i 26.000 eks. I uge 23 var aftrækket på go-cardene 74%, dvs. 19.200 postkort blev taget fra cafeernes hylder.  I uge 36 var aftrækket på 73%, hvilket svarer til 19.100 eks.

 

2. På Go-cardene vil der være henvist til FO-Århus’ hjemmeside, hvor vi i forvejen til den tid har lagt en temaside om EU i samarbejde med relevante foreninger, personer m.v. bl.a. EU-kontoret i Århus.

 

3. På hjemmesiden kunne man deltage i konkurrencen, ligesom der var links til andre relevante sider om EU.  128 deltog i konkurrencen, hvor præmien var en rejse for 2 til en østeuropæisk storby.

 

 4. På hjemmesiden var der desuden mulighed for en prøveafstemning, hvor de unge kunne stemme for eller imod østudvidelsen (+ opgive alder).