Demokrateket

Demokrateket

Café Demokrateket faciliteres af Innobox: www.innobox.dk

 

Tirsdag d. 20. april 2010 kl. 13.30-17.00 i FO-byen, Cafe Nicolai.

FO-Aarhus og Bibliotekerne i Aarhus er gået sammen om et nyt projekt: Demokrateket. Sammen vil vi udvikle og understøtte ”demokratiprocesser og -rum”, hvor borgere i alle aldre kan mødes og udveksle meninger på tværs af alder, køn, kultur og uddannelse.

Udveksling af erfaringer, ideer, ønsker og behov for aktiviteter og rum til demokratiske møder. Hvad skal fremtidens offentlige rum som f.eks. biblioteket og Multimediehuset tilbyde for at give de bedste rammer for demokratiske møder og samfundsdebat? Hvad er der brug for, når nye spørgsmål skal sættes til debat, når holdninger skal formidles, når foreninger mødes med borgere?

Formålet med Café Demokrateket er således at belyse udfordringer og udvikle muligheder og ideer

til fremtidens demokratiske rum og processer.

 

Inviterede var foreninger, organisationer, grupper, politiske aktører og andre interesserede.

Det var gratis at deltage. Der blev serveret forfriskninger og sandwich to-go.

Projektet Demokrateket finansieres af Aarhus Kommunes Biblioteker, FO-Aarhus samt Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Mere information om cafeworkshoppen og projekt Demokrateket: se www.demokrateket.dk