Grønne Guider

Grønne Guider i Århus

 

FO-Århus har pr. 1. jan. 2003 overtaget administrationen af de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget sig 80% af udgifterne til de 3 grønne guider i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20%.

 

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Århus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2009 med følgende opgaver:

 

RESUMÉ

Grønne guider brugte i 2009 2,4 arbejdsår på en bred vifte af opgaver omkring  miljøformidling og nåede ud til en stor og bred målgruppe. Guiderne forsøger at nå mange forskellige målgrupper ved formidling direkte til borgerne, gennem trykte og elektroniske medier, gennem egne hjemmesider og via e-mail. Arbejdet har i høj grad været styret af deltagelse i aktuelle miljøkampagner. Støtte til grønne foreninger er en væsentlig del af guidernes arbejde. Da guiderne lønmæssigt dækkes med 80 % af Århus Kommune, påtager guiderne sig arbejdsopgaver efter aftale med de forskellige kommunale forvaltninger i forbindelse med miljøformidling. En stor del af guidernes tid er i år gået med formidling omkring fotoudstillingen ”100 places to remember” og offentlige arrangementer

holdt i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere og foreninger. Guiderne har desuden assisteret med projektansøgninger, fungeret som tovholder ved kampagner, og som undervisere eller foredragsholdere. Guidernes arbejdsstruktur under FO-Århus betyder, at projekter kan iværksættes og gennemføres med kort varsel. Flere af guidernes projekter rækker ud over Århus og bidrager til nationalt og internationalt samarbejde. Guiderne er på denne måde også med til at give Århus en grøn profil udadtil.

 

Antal deltagere ved Grøn Guide-arrangementer: 4306

Besøg på hjemmesider med tekstet af grønne guider: mere end 9917 hits

Artikler skrevet af Grønne Guider: 13

Dagspresseomtale af Grøn Guide-projekter og arrangementer: 6 artikler

Guideprojekter i TV-udsendelser: 4 stk. (mere end 2 timers sendetid) á ca. 30.000 seere pr. gang. Samlet 120.000 seere.

Radioudsendelser: 4 stk. Samlet mindst 718.000 lyttere