Internetweek

Internetweek

Begivenheden 1.-5. juni indeholdt mere end 80 forskellige events. F.eks. om digitale læringsmidler og digital dannelse. Sted: Ridehuset/FO-huset i Aarhus.

Formålet var at understøtte implementering og anvendelse af digitale læremidler for førskole-børn, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der diskuteredes hvordan man understøtter implementering af digitale læremidler i undervisningen, hvordan man bruger digitale teknologier i daginstitutioner og hvilke kompetencer erhvervslivet egentlig efterspørger fra de nyuddannede. Der var fælles oplæg og efterfølgende workshops med deltagelse af toneangivende forskere og undervisere. Målgruppe: Pædagogiske ledere, folkeskoleledere, ledere på ungdomsuddannelserne, lærer- og pædagogstuderende, undervisere, uddannelsesvejledere og forskere i pædagogisk it og digital dannelse.

 

Digitale læremidler 4. juni

Præsentation af workshops:

“Tablets i daginstitutioner”, Klaus Thestrup, Ph.d. i medieleg, adjunkt i digitale medier v. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

”Giv didaktikken tilbage til læreren” v/Daniella Tasic Hansen, eVidenCenter og Camilla Johansen, Kolding Kommune

"Hvordan bruger vi digitale læremidler meningsfuldt?" v/Rikke Toft Nørgård, adjunkt, Ph.D, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

“Coding Pirates i formelle læringskontekster?" v/Rikke Berggreen, Coding Pirates

“Vurdigi - kvalitativ vurdering af digitale læremidler” v/Peter Søgaard, Centre For Undervisningsmidler, VIA University College

“Konceptudvikling af digitale læremidler”: MiniTutor

“Nå ud til flere med netbaseret undervisning” (eftermiddagsworkshop) v/Raymond Kolbæk, Thomas Bendsen, Karen Pallesgaard Munk, VIA University College.

Herefter paneldebat  med oplæg, frokost og netværk og mere workshop.

 

Workshop-beskrivelser

“Tablets i daginstitutioner: Hvad gør vi med dem, nu vi har dem?” Med I-paden er det globale medie- og vidensamfund rykket helt ind i daginstitutionen. Et nyt spørgsmål er igen blevet helt aktuelt: Hvordan kan børn og pædagoger være og blive verdensborgere? Hvordan kan børn og pædagoger med de digitale medier i hånden undersøge, forstå og handle i verden? Med udgangspunkt i flere aktuelle forskningsprojekter sammen med praksis vil deltagere på workshoppen undersøge og diskutere potentialer og udfordringer.

Klaus Thestrup, Ph.d. i medieleg, adjunkt i digitale medier v. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

 

”Giv didaktikken tilbage til læreren”. Hvordan inddrages digitale læremidler i undervisningen med afsæt i didaktiske og pædagogiske overvejelser? Et projekt i Kolding Kommune med 25 deltagende skoler har været med til at sætte fokus på didaktik og pædagogik i forbindelse med inddragelse af it i undervisningen og i den it-pædagogiske vejledning. I workshoppen præsenteres erfaringerne fra projektet. Camilla Johansen, pædagogisk leder i Kolding Kommune og Daniella Tasic Hansen, pædagogisk konsulent ved eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring.

 

“Hvordan bruger vi digitale læremidler meningsfuldt? Fra teknologidrevet til værdibaseret og visionsdrevet undervisning". Rikke Toft vil sammen med deltagerne kigge på, diskutere og reflektere over processer og formater for meningsfuld anvendelse af digitale læremidler og teknologier i læringssituationer. Der vil vises praktiske eksempler i form af videoer samt uddeles workshopbeskrivelser og artikelmateriale, der giver konkret indblik i hvordan vi sammen kan skabe en mere menneskelig og værdifuld læring gennem de måder vi inviterer til, understøtter og fremmer læring gennem, digitale læremidler. Rikke Toft Nørgård, adjunkt, Ph.D, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

 

"Coding Pirates i formelle læringskontekster? At arbejde med teknologier på innovations-fremmende måder". Vi besøger Coding Pirates Aarhus arbejdende workshops i Ridehuset, hvor børn og frivillige arbejder sammen om at skabe et godt samfund. Her snakker vi om læring, læreprocesser og læringsrum i et entreprenørielt perspektiv, og om hvordan vi får mere it-kreativitet, læringsteknologi og innovation ind i folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Rikke Berggreen, Coding Pirates afdelingen på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet.

 

“Vurdigi - kvalitativ vurdering af digitale læremidler”. Vurdigi er et værktøj, som støtter dig, når du vil vurdere et digitalt læremiddel til undervisningsbrug. Peter Søgaard, Centre For Undervisningsmidler, VIA University College.

 

“Konceptudvikling af digitale læremidler”. Minitutor udvikler digitale læremidler og afholder en workshop omkring konceptudvikling af digitale læremidler. Vi giver dig redskaber til at videreudvikle dine egen idéer, eller du kan få indblik i værktøjer og metoder til udviklingen af digitale læremidler. Du er velkommen til at deltage både med egen idé eller arbejde med den case vi præsenterer.

 

MiniTutor: “Nå ud til flere med netbaseret undervisning”. Workshop med 3 konkrete eksempler fra VIA University College, om hvordan man griber netbaseret undervisning og e-læring an i praksis. Vi giver indblik i 3 forskellige tilgange til netbaseret undervisning og de fordele og ulemper, de hver besidder, bl.a. blended learing, live-streaming og Massive Open Online Courses. De 3 (vigtigste) argumenter for, hvorfor du og din uddannelsesinstitution skal komme i gang med netbaseret undervisning og nå ud til flere studerende. Raymond Kolbæk, Thomas Bendsen, Karen Pallesgaard Munk, VIA University College.

 

Digital dannelse 4. juni

IT transformerer undervisningen, og alle andre sektorer. Men uddanner vi vores børn- og unge til at kunne bevare kontrollen over den udvikling? Og kommer de til at kunne styre deres egne liv i den nye digitale verdensorden? Forstår børnene de digitale naturlove, som er en forudsætning for at kunne styre teknologien, så det ikke ender med det omvendte?

Begrebet ‘Digital Dannelse’ er ikke et fast defineret begreb. Der er mange interessenter på området og afhængig af hvilken gruppering man tilhører tillægges begrebet forskellige betydninger. Vi kan dog alle blive enige om at digitale teknologier og it er kommet for at blive, og spiller en overordentlig vigtig rolle i både vores professionelle og private liv. Program:

Velkommen og status på digital dannelse.

"IT vil også revolutionere undervisning" v/Ole Lehrmann Madsen, ATV og Direktør Alexandra Instituttet.

"FabLab@School"  v/Ole Sejer Iversen, Professor MSO, Aarhus Universitet.

"Hvordan er det at være under digital dannelse?"  v/Rikke Toft, Ph.D, AU samt studerende ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet.

"Om digital kvalitetstid og afmystificering" v/Rune Gamborg, Netværksgruppen ‘Digital Dannelse Aarhus’.

"Ud med oldævl og ind med IT" v/Mette Lundberg, IT Brancheforeningen.

"Hvem tager ansvaret for at fremtidens borgere kan bevare kontrollen over udviklingen, og begå sig på et fælles digitalt sprog?". Paneldebat og fælles initiativer.

Region Midtjylland havde en stand i Ridehuset på den pågældende dag, hvor regionen delte erfaringer fra vores digitaliseringsindsats (se vedhæftede fil).