Webinarer om idrætsfaciliteter

Aarhus-idrætten i forvandling

- en webinar-serie om fantastiske projekter og potentialer, som skulle synliggøre virkelysten og de mange potentialer på facilitetsområdet i Aarhus Kommune og måske også skabe netværk, som kan bidrage til endnu stærkere idrætsmiljøer i Aarhus og andre dele af landet i fremtiden. Et fantastisk mix af realiserede, igangværende og forhåbentlig kommende projekter og gode historier.

 

11. marts kl. 19.00-20.40: Webinar 1. Ambitiøse bydelsprojekter i Aarhus-idrætten v/Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket Aarhus, Henrik H. Brandt, daglig leder, IdrætsPlatformen Danmark, Bo Vestergård Madsen, strategisk rådgiver på kultur- og idrætsområdet, Vestergård Kultur, Egelund Idrætscenter, Beder-Malling: Christine Winding Lauritzen, foreningsudvikler på fuld tid, BMI, Stavtrup Multihal – stedet der samler: Per Bo Andersen, Hovedudvalget, Stavtrup Multihal

Vejlby Risskov Centret, Ny dynamik til Nordbyens kraftcenter?: Steffen Wich, hovedformand IK Skovbakken.

 

17. marts kl. 15.30-17.00: Webinar 2. Stærke idrætskulturer som dynamo for fantastiske faciliteter.

Kapacitetsudvidelse ved egen kraft som konsekvens af klubudvikling: Michael Kjeldsen, sportschef, Højbjerg Badminton Klub, Springcenter Aarhus – motorikcentrum i evig bevægelse: Lene Christiansen, centerleder, Aarhus Springcenter og jens-Ole Jensen, Aarhus Trampolin og Gymnastik Center, Lystrup svømning – fra lokal svømmehal til kraftcenter for vandaktiviteter: Camilla Jørgensen, administrerende direktør, Lystrup Svømning, Aarhus Atletik & Løbe Akademi – ny vitalitet gennem overgang til foreningsdrift: Lars Nielsen, Akademi- og Sportschef, Aarhus Atletik & Løbeakademi (tidl. Marselisborghallen).

 

18. marts kl. 09.00-10.40: Webinar 3. Storbyens nye kraftcentre for idræt, oplevelser og sundhed.

Kongelunden – Danmark mest ambitiøse idræts- og fritidsprojekt: Line Willacy, chefkonsulent, Vision Kongelunden, Talentudvikling og eliteidræt i fremtidens Aarhus: Steffen Wich, daglig leder, Fonden Eliteidræt Aarhus, Sundhedstårnet – idræt og sundhed i en ny dimension i den indre by: Lars Steen Pedersen, formand DGI-huset Aarhus og selvstændig forretningsudvikler, LSP Resolve

Sports– og Kulturcampus Gellerup – fra smertensbarn til ny attraktion?: Heidi Frostholm Holch, forvaltningschef, Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

 

25. marts kl. 17.30-19.00: Webinar 7: Entreprenørskab som drivkraft for fantastiske idrætsmiljøer.

Det fjerde og sidste webinar i serien om 'Aarhus-idrætten i forvandling'. Få inspiration til nye partnerskaber i idrætsudviklingen. Den kommercielle del af idrætssektoren har oplevet større vækst end foreningsidrætten gennem mange år, og man oplever i stigende grad, at private aktører indgår i symbiose eller partnerskaber med foreningslivet eller andre dele af lokalområdet - eller at projekter med et bredere sigte end idræt bidrager til at medfinansiere fantastiske idrætsfaciliteter på anden vis. 'Idræt i Industrikvarteret' bliver det nye sort. Henrik H. Brandt, medstifter og daglig leder af IdrætsPlatformen, Morten Skrøder Bødskov, direktør og medejer, PadelStar, Kaare Vincents Fisker, Affiliate Manager, Aarhus Crossfit, Jesper Knudsen, aflastende medarbejder Get2sport og pædagog, Søndervangskolen. Samarbejdspartnere. Idrætssamvirket Aarhus, FO-Aarhus, Fonden Eliteidræt Aarhus og Århus Stiftstidende.

 

T25. maj 2021 kl. 16.30-21.00: Anlægskonference: Idrættens landkort og den levende storby.

Sted: Kulturhus Bunkeren, Oluf Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N. Aarhus Kommune, Sport & Fritid og foreningen IdrætsPlatformen Danmark inviterede i samarbejde med FO-Aarhus, Fonden Eliteidræt Aarhus, Idrætssamvirket Aarhus og Århus Stiftstidende til facilitetskonferencen ’Idrættens landkort og den levende storby’. Konferencen blev åbnet af Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur- og Borgerservice, Aarhus Kommune.

I marts måned viste webinarserien ’Aarhus-idrætten i forvandling. Fantastiske projekter og potentialer’, hvordan idrætten i Aarhus Kommune for tiden bobler af initiativ på facilitetsfronten blandt lokale foreningsmiljøer, stærke idrætsmiljøer og entreprenante ildsjæle. Siden har Aarhus Kommune, Sport & Fritid iværksat arbejdet med såvel en outdoor-strategi som en fremtidig facilitetsstrategi for fritidslivet i Aarhus, lige som Aarhus Kommune i de kommende år sætter flere midler af til anlæg, end kommunen har gjort i mange år. Der er kort sagt momentum for at nytænke idrætsmiljøerne i Aarhus Kommune. Facilitetskonferencen drøftede den strategiske udvikling af fremtidens ’landkort’ for fritidslivet i Aarhus. Samtidig gav eksperter og praktikere helt konkret inspiration og gode råd til, hvordan stærke lokale kræfter kan arbejde med at skabe nye faciliteter eller med at skabe mere levende, spændende og tilgængelige idrætsmiljøer i de eksisterende faciliteter. Kulturhus Bunkeren er et helt konkret eksempel på et nyskabende bydelshus, der kommer til at understøtte folkeoplysning, fællesskab og fritidsaktiviteter i de kommende år.

16.30-16.45: Velkomst: Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur- og Borgerservice, Aarhus Kommune og Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket Aarhus.

16.45-17.00: Indflyvning. Aarhus som idrætskommune. Hvordan har den det? Blikket udefra. Aarhus som idrætskommune og dens potentialer og udfordringer baseret på aktuelle data og undersøgelser samt på indtryk fra marts måneds fire webinarer i serien ’Aarhus-idrætten i forvandling’. V/Henrik H. Brandt, daglig leder, IdrætsPlatformen Danmark.

17.00-17.15: En samlet strategi for facilitetsudvikling i Aarhus? Hvad har Aarhus brug for? En introduktion og opsamling på det igangværende arbejde med en ny facilitetsstrategi for idræt og fritid i Aarhus Kommune. V/Heidi Frostholm Holch, Forvaltningschef, Aarhus Kommune. 

17.15-17.30: Fritidsaktiviteternes rolle i udviklingen af den levende storby. Hvilken rolle spiler aktive idræts- og fritidsmiljøer i helhedsplanlægningen for en voksende kommune. Er der særlige projekter eller problemstillinger for idrætten og fritidslivets udvikling i fremtidens Aarhus Kommune? V/Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune.

17.30-18.00: Projektpaletten og projektparadokset på vej til fantastiske projekter. Et grundigt forarbejde i forhold til blandt andet driftsformer, brugergrupper og lokalsamfundets behov og muligheder i fremtiden er altafgørende for at skabe succesfulde facilitetsprojekter i idrætten og fritidslivet. Indblik i, hvorfor det næsten altid kan betale sig i den sidste ende at gå et par meter ekstra, før man lægger sig fast på det endelige projekt. V/Jakob Færch og Oliver Vanges, udviklingskonsulenter, Lokale og Anlægsfonden.

18.00-18.40: Introduktion til Kulturhus Bunkeren og rundvisning i bydelens nye smeltedigel. FO-Aarhus er i gang med at omdanne byens gamle Journalisthøjskole til et levende centrum for kunst, kultur, folkeoplysning, bydelsudvikling og idræt. Om processen og tankerne bag Kulturhus Bunkeren og indblik i, hvordan veldrevne og innovative ’steder’ kan blive dynamo for fremtidens fantastiske foreninger og fællesskaber i Aarhus Kommune. V/skoleleder Torben Dreier, FO-Aarhus.

18.40-19.00: Bespisning med let forplejning og mulighed for networking.

19.00-19.50: Workshops: I dybden med projekt- og facilitetsudvikling. Der kunne vælges 1 af 4 spor:

Spor 1: Fundraising. hvordan når man bedst i mål med finansieringen? Hvordan kommer man bedst i mål med finansieringen af det gode anlægsprojekt? Få indblik i faserne frem mod den gode projektansøgning hos fonde eller private bidragydere. V/Steffen Gregersen, ejer, Aktiv Fundraising.

Spor 2: Inspiration fra lokale projekter – i dybden med nogle af byens mest spændende idræts- og facilitetsprojekter i Aarhus Kommune. To spændende cases fra idé til handling i Aarhus Kommune.
V/Momentet, Lystrup Svømning, Camilla Jørgensen, administrerende direktør og Egelunden Idrætscenter, Christine Winding Lauritzen, foreningsudvikler, BMI.

Spor 3: Gode råd om projektudvikling og anlæg af kunstgræsbaner og padelanlæg. Ikke alle nye anlægsprojekter i idrætten er lige fancy eller epokegørende. P.t. er kunstgræsbaner og padelbaner det nye sort i idrætten, men selv de mest ’gængse’ faciliteter kan bidrage til ny udvikling og inspiration, hvis man tænker sig godt om i processen og undgår klassiske fejl. V/Stefan Solberg, salgschef, og Peter Balle Hermansen, fagkonsulent, A-Sport.
Spor 4: Strategi, værtskab og ledelse som nøglen. Måske har din facilitet eller idrætsmiljø slet ikke brug for nye anlæg, men mere for nye værdier, nyt værtskab og en slagkraftig ny strategi? Indblik i, hvordan mursten egentlig er det mindste af det, når du vil forny din idrætsfacilitet og dens rolle i lokalsamfundet. V/Lars Steen Pedersen, formand for blandt andet DGI-huset Aarhus, konsulent og rådgiver i organisations- og forretningsudvikling, LSP Resolve og bestyrelsesmedlem i IdrætsPlatformen Danmark.

20.00-21.00: Afsluttende paneldebat. Idrættens Aarhus-kort og den levende storby v/panel:

Oliver Vanges, Udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Jens Bundgaard, formand, Idrætssamvirket Aarhus
Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune
Lars Steen Pedersen, formand for DGI-huset
Heidi Frostholm Holck, Forvaltningschef, Aarhus Kommune
Steffen Wich, daglig leder, Fonden Eliteidræt Aarhus

Ordstyrer: Henrik H. Brandt, IdrætsPlatformen Danmark
Deltagelse var gratis.