Billedspor

Billedspor

 

Teater Billedspor arbejder konsekvent med menneskets trang til at skabe sig selv og sætte spor. Men Billedspor udfordrer også forestillingen om, at vi bør opretholde en konstant personlighed og adfærd i vores sociale og kulturelle sammenhænge.

I Teater Billedspor er kroppen fortællingen og fortælleren, men er kroppen anden end noget hovedet slæber rundt med? Eksisterer kroppen som et muligt redskab til at orientere sig i verden? Med udgangspunkt i disse betragtninger inviterede Billespor til en lille rundrejse i teatrets univers med efterfølgende debat:

Onsdag den 12. juni og torsdag den 13. juni kl. 19.30 på Dag- og Kulturcenter Kragelund. (60 deltagere)

Torsdag den 10. oktober kl. 15.30-17.00 gav Billedspor sit bud på en ny adgang til verden. Ved skuespillere og teatret leder Franck Staub, som viste eksempler og lagde op til debat om deres arbejde. (90 deltagere)

Onsdag den 27. og torsdag den 28. nov. kl. 19.30 opførte Billedspor stykket ”Uden titel” på Dag- og Kulturcentret Kragelund i Højbjerg. (100 deltagere i alt)

www.billedspor.dk