Barselshuset

 

Bedre Barsel blev søsat i februar 2017 ud fra en tese om at mange kvinder mistrives under deres barsel. I december 2016 startede projektet, som en crowdfunding- og crowdsourcingkampagne hos CrowdsWhoCare. Bedre Barsel har med god hjælp fra støttegivere til projektet foretaget en omfattende interviewundersøgelse af mødres erfaringer med at være på barsel samt interviewet sundhedsplejersker fra fem forskellige kommuner omkring deres møde med kommende og nybagte mødre. Vores viden om barsel bruger vi nu til at lave et Barselshus i Aarhus.

Barselshuset er en del af Parental Leave Forum, som er et ekspertpanel der arbejder med barselskulturen i Danmark og har fokus på, at barselsorlov kan gøres til et vækstparameter for virksomheder og ansatte i stedet for en økonomisk hæmsko. Deres netværk udvides løbende og består af jordemødre, sundhedsplejersker, familiebehandlere, erhvervsfolk, jurister, slyngevejledere, psykologer, coaches m.fl. Barselshuset i Aarhus er startet på baggrund af interviewundersøgelsen og rundspørge på de sociale medier.

Hvem står bag?

Kristine Vestergaard Bjerre, kandidat i oplevelsesøkonomi fra 2013, iværksætter og selvstændig i enmandsvirksomhed, hvor hun arbejder freelance primært med kommunikation. Erfaring med at facilitere workshops og netværksforløb fra mange forskellige projekter bla. hos Ladies First.

Louise Cathrine Nørmark, uddannet socialrådgiver i 2005 og har arbejdet i Aarhus Kommune og som selvstændig mentor. Medforfatter til fagbogen "Social analyse og handling", som blev udgivet i 2010. Kandidat i pædagogisk sociologi.

 

Arrangementer op til folketingsvalget:

Tirsdage i foråret 2019 inviterede Bedre Barsel til politisk debatsalon for at skabe dialog i øjenhøjde og debattere med kommende folketingskandidater fra Aarhusområdet i et forum, hvor der er god tid til at stille spørgsmål og gå i dybden med de enkelte politikere og partier. Der var særligt fokus på børn- og familieområdet, men der var også plads til andre emner som miljø, EU-politik og lignende. 

15. jan. kl. 12.30-14.00: Introduktion og historisk tilbageblik på barselsområdet ved

byrådsmedlem Lone Hindø.

Denne debatsalon var en form for introduktion til de kommende Politiske tirsdage, hvor Bedre Barsel inviterede til politisk debatsalon. Lone Hindø er præst og medlem af Aarhus byråd. Formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget og medlem af Social- og beskæftigelsesudvalget. Lone fortalte i denne samtalesalon i et historisk tilbageblik om dengang

- hun havde syv ugers barselsorlov

- hvor fædre ikke måtte overvære fødsler

- hvor fædre klatrede op i træer for at kigge ind på deres børns fødsel

- hvor professor Ingerslev bestemte, ja, næsten alt

- hvor rødstrømperne fik Kvindehus i Nørregade

- hvor vi “besatte” det, der i dag er Kvindemuseet

 

22. jan. kl. 12.30-14.00: Rasmus Foged, Alternativet.

Rasmus Foged er 40 år gammel, uddannet jurist og arbejder ved Retten i Aarhus, hvor han både arbejder som sekretariatschef og er dommer i civile sager og straffesager. Rasmus bor på Trøjborg i Aarhus med sin hustru og deres tre børn på 3, 6 og 8 år. Han har været fodbolddommer i 25 år og har i den forbindelse også været frivillig leder i DBU. Han er folketingskandidat for Alternativet i Østjylland og regionsrådsmedlem i Region Midtjylland.

Politiske målsætninger: Det vigtigste er håndtering af klimakrisen. Hvis ikke vi får stoppet den globale opvarmning, får vi meget alvorlige problemer i fremtiden. Vi skal derfor sætte turbo på den bæredygtige omstilling. Rasmus bekymrer sig også meget om den stigende ulighed i samfundet, og tror, borgerløn kan være en god måde at sikre tryghed og frihed for alle. Rasmus Foged vil gerne sikre et godt sundhedsvæsen, hvor der er tid til omsorg og pleje. Endelig er det også meget vigtigt for mig, at vi også ser ud over Danmarks grænser, så vi sikrer en verden, hvor alle har det godt.

  

29. jan. kl. 10.30-12.00: Jacob Rixen, Liberal Alliance.

Jacob Rixen er 34 år gammel, født i Svendborg, men opvokset i Vestbirk mellem Horsens og Skanderborg – og har siden 2007 været bosat i Aarhus. Jacob er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet, hvor han primært fokuserede på offentlig politik og vælgeradfærdsforskning.

Jacobs erhvervserfaring er bred og alsidig, da han har mere end 10 års erfaring som efterskole- og gymnasielærer, og mere end 5 års erfaring fra servicesektoren, hvor han bl.a. har arbejdet som tjener og vinhandler. Herudover er han medlem af Regionsrådet i Midtjylland og 1. suppleant til Folketinget og Byrådet i Aarhus. Jacob er født ind i den frie skoleverden, da hans forældre var efterskolelærere og sidenhen forstanderpar på Vestbirk Musik- & Sportsefterskole i mere end 25 år, hvorved han nærmest har fået de Grundtvigianske tanker om oplysning og frihed ind med modermælken. Frihed under ansvar har altid været et centralt udgangspunkt for Jacob Rixens politiske tilgang, da han tror på de alsidige tilbud og den frie konkurrence, som de private selvejende institutioner tilbyder os på undervisningsområdet – en tilgang som han gerne ser udbredt til langt flere områder i vores samfund f.eks. børnepasning og ældrepleje.

Jacobs mange udlandsrejser har givet ham et andet perspektiv på Danmark og den danske samfundsindretning. Han har bl.a. sammenlagt boet 16 måneder i Cape Town og endvidere opholdt sig omkring ét år i USA. Første gang han boede i Sydafrika, var som udvekslingsstudent gennem Rotary, hvilket gav ham en mulighed for at lære en ny kultur og et anderledes skolesystem at kende. I forbindelse med sit studie returnerede han til Cape Town som praktikant hos en menneskerettighedsorganisation. Det primære arbejde bestod i at assistere asylansøgere gennem ansøgningsprocessen, hvilket var enormt spændende og gav et utroligt stort indblik i disse menneskers vanskelige situation. Jacobs besøg i USA har ligeledes givet ham en dybdegående forståelse for et tredje lands kultur, hvilket i hans optik er uvurderligt, når man gerne vil være med til at påvirke kursen i Danmark – det hjælper at have været uden for osteklokken.

  

5. feb. kl. 10.30-12.00: Jens Salling, Konservativt Folkeparti.

Jens' mærkesager er:

- Bedre trafikafvikling og mere investering i vores vejnet

- Bedre vilkår og mindre bureaukrati til erhvervslivet

- Bedre idrætsfaciliteter til både bredde og eliteidræt - og et rigtigt fodboldstadion
 

19. feb. kl. 10.30-12.00: Anne Brændemose, Socialistisk Folkeparti.

Anna er opstillet for SF i Østjylland. Hun bor i Aarhus, hvor hun også er født og opvokset. Til daglig er hun studerende ved Aarhus Universitet. Hun kæmper for, at vi skal investere mere i uddannelse, så alle får mulighed for at forme deres liv, som de ønsker, afskaffe kontanthjælpsloftet, så ingen børn skal vokse op i fattigdom og passe bedre på vores klode.

  

26. feb. kl. 10.30-12.00: Anne Hegelund, Enhedslisten.

Anne Hegelund er 29 år og bor i Gellerupparken. Hun er folketingskandidat for Enhedslisten i Århus Vest og arbejder som socialrådgiver for udsatte unge arbejdsløse på Jobcenter Århus.

  

5. mar. kl. 11.00-12.30: Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre.

Anne Sophie Callesen er 30 år og født og opvokset i Aarhus. Hun er mor til Frej på 3 år, gift med Anders og arbejder til dagligt med gymnasieområdet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hendes valgslogan er ”stem en børneforkæmper, feminist og humanist i Folketinget”. Blandt hendes mærkesager er at få flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver og give øremærket barsel til både fædre og mødre for at få en bedre familiebalance og ligestilling på arbejdsmarkedet.

Derudover kæmper hun for at afskaffe børnefattigdom i Danmark og vil blandt andet af med kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Og så er hun optaget af, hvordan vi kan give en bedre støtte til gravide og nybagte forældre for at forhindre, at børn og forældre mistrives. Endelig kæmper hun for en mere humanistisk udlændinge- og udenrigspolitik. Blandt andet ønsker hun, at Danmark bliver en del af et fælles asylsystem i Europa og øger ulandsbistanden og samarbejdet med EU. Du kan læse mere om Anne Sophie her: - annesophie.radikale.dk - facebook.com/annesophie.radikale - instagram.com/annesophie.radikale

  

29. april kl. 16.30-18.00: Valgmøde om vuggestueliv

Det er stort at starte i vuggestue, særligt for forældrene, fordi de skal give slip på de helt små og efterlade dem mange timer sammen med andre voksne. Danmark er det land i verden, hvor flest afleverer deres 0-2 årige børn i vuggestue. Vuggestuetiden skal derfor helst være en god oplevelse for børnene. Men er den egentlig det, med de rammer som institutionerne har i dag?

Her blev der taget en debat om hvad vi ved og hvad vi ikke ved så meget om:

- Hvad sker der i løbet af dagen i vuggestuen?

- Hvad laver børnene og hvorfor?

- Hvordan tænkes vuggestuelivet sammen med børns naturlige udvikling?

- Hvordan arbejder personalet med børnenes psykologiske og følelsesmæssige behov?

- Hvad betyder rammerne for børnenes og de voksnes trivsel i hverdagen i vuggestuen?

Børnepsykolog Nanna Kruuse, Line Møller Daugaard, docent i sprogpædagogisk praksis i VIA University College, pædagoger fra vuggestuen og nogle af de forældre, som hver dag afleverer deres børn i vuggestuen var inviteret til at give deres viden og erfaring videre. Efterfølgende gav de inviterede politikere deres bud på, hvad de vil tage med videre i deres arbejde på Borgen, hvis de skal påvirke børnepolitikken. 

Deltagende politikere (Alle partier er inviteret):

Isabella Arendt - Kristendemokraterne

Anna Brændemose - SF

Camilla Fabricius - Socialdemokratiet

Steffen Daugaard - politiker- Dansk Folkeparti

Henrik Vinther Olesen - Radikale Venstre

Jakob Rixen - Liberal Alliance

Ali Aminali - Det Konservative Folkeparti

Anne Hegelund - Enhedslisten

Helle Vium – Alternativet

  

Andre arrangementer:

4. feb.: kl. 10-12.00 og kl. 13-15.00: Invitation til mortid – en nydelse for mødre v/Mette Nortvig Christensen.

Føles din krop pludselig, som om den er 100 år, efter du er blevet mor? Bare rolig, der er hjælp forude. Morklubben inviterede i samarbejde med Bedre Barsel og Bjørengklinik til en dag med fokus på at nyde frem for at yde. Fysioterapeut Mette guidede deltagerne igennem afstressende øvelser, der løsnede op for de afspændte morkroppe. Bagefter var der mulighed for at stille spørgsmål til alt fra gode løftepositioner til delte mavemuskler. Til arrangementet blev der delt goodiebags ud til alle fremmødte.

Man skulle medbringe tøj, som man kan bevæge dig og en måtte eller et tæppe, man kunne ligge på. Baby var selvfølgelig velkommen! 

Deltagelse er gratis. Tilmeld dig på www.fo.dk. Se mere på BedreBarsel.dk og på vores facebook-events, @BedreBarsel. Barselshuset - Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C.