Grønne guider

Grønne Guider i Aarhus

 

FO-Aarhus overtog pr. 1. jan. 2003 administrationen af de grønne guider i Aarhus Kommune. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 påtog Aarhus Kommune sig 80 % af udgifterne til de 3 Grønne Guider i Aarhus og FO-Aarhus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20 %.

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange Grøn Guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Aarhus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2010 med følgende opgaver:

 

Naturhistoriske foreninger

Der har været et godt samarbejde mellem guiderne og bl.a. Naturhistorisk Forening for Jylland, Jydsk Forening for Naturvidenskab og Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov. Det har resulteret i en række arrangementer og udgivelse af Østjysk Naturkalender 2010, hvor en lang række grønne foreninger annoncerer for deres arrangementer hen over året. Sammen med en række foreninger sendte grønne guider en ansøgning til Naturstyrelsens pulje om ”Grønne Partnerskaber” og til Friluftsrådet om støtte til Østjydsk Naturkalender 2011.

http://www.jffn.dk/User_files/2869db8f36a69a163a8fb8bf8b142578.pdf

Friluftsrådet bevilgede 12.000 kr. til trykning af kalenderen i 2011.

Hjemmesiden www.jffn.dk er opsat og opdateres af grøn guide Sussie Pagh, indtil en webmaster i foreningen findes. Det arbejdes der på. Hjemmesiden har siden oprettelsen i februar 2010 haft 10.500 hits.

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter

Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov fungerer som styregruppe for Grøn Guide Aarhus Nord, og de 8 fællesråd i Aarhus Nord har mulighed for at deltage i foreningens møder. Der er afholdt 5 møder i 2010, og arrangeret to miljøture. Grøn Guide Aarhus Syd er på samme måde en forening med en støttegruppe, som samarbejder med Grøn Guide om ideer og projekter. Fire fællesråd i Aarhus Syd er medlem af foreningen, og der er i 2010 afholdt 4 møder. Der arbejdes med den årlige ”hold rent dag” og man vil gerne samarbejde om lokale stikort. Der er i 2010 investeret i et mostapparat til lokalearrangementer.    

 

Åbent hus i passivhus i Malling

Søndag d. 24. januar var der åbent hus i et nyt passivhus i Malling fra kl. 11-16. Omkring 120 mennesker var forbi for at høre Morten Lond Hansen fortælle om opførelse af et passiv hus, og familien Kæseler, som bor i huset kunne fortælle om hverdagen i passivhuset.

 

Naturfotografering

Tirsdag d. 9. februar på Naturhistorisk Museum. Morten Hilmer fortalte om jobbet som naturfotograf og om nogle af de fantastiske oplevelser, han har haft i den danske og grønlandske natur. Vi så en masse flotte billeder og fik gode råd til, hvordan man selv kan få meget bedre fotos i naturen. Arrangør: Grøn Guide i samarbejde med Jysk Forening for Naturvidenskab og Naturhistorisk forening for Jylland. Antal deltagere: 65

 

Kampen mod dræbersneglen. Tilst Bibliotek.

Torsdag d. 4. marts fortalte Grøn Guide Birte Buhl om dræbersneglen, hvordan man bekæmper den og samtidig bevare glæden ved sin have. Der var mulighed for at udveksle erfaringer om snegle og for at få bestemt sneglene fra haven. Der var 10 deltagere ved arrangementet. 

 

Bioteknologi mellem terapi og doping

Tirsdag d. 23. marts på Naturhistorisk Museum

Louis Klostergaard, fra Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet stillede spørgsmål ved, hvordan vi skelner mellem et rimeligt brug af bioteknologien til lindring, forbedring af sports-præstationer og til kosmetisk anvendelse. Det blev en spændende aften med megen diskussion i forsamlingen.

Arrangør: Grøn Guide i samarbejde med Jysk Forening for Naturvidenskab og Naturhistorisk forening for Jylland, Antal deltagere: 10

 

Vinsmagning med ”årstidens vine”

Tirsdag 13. april på Naturhistorisk Museum

En rigtig hyggelig aften hvor Jonna Pedersen fra "Årstidens Vine" i Vestergade fortalte om hvordan grundsmagene: surt, sødt, salt, bittert og umami, påvirker vinens smag.

Arrangør: Grøn Guide FO-Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab og Naturhistorisk forening for Jylland, antal deltagere 15

 

Hold Rent, forårsrengøring i Aarhus Syd.

Lørdag og søndag 17. og 18. april. I fem lokalområder i Aarhus Syd mødtes venner, naboer, unge og gamle til et par timers hyggeligt samvær, og fjernede ved fæles hjælp det affald, som gennem vinteren var havnet i vejkanter og langs stier. Til de flittige affaldsindsamlere var der ud over hyggeligt samvær, frisk luft og motion også forplejning og til børneneoverraskelser, som arrangeres i et samarbejde mellem de lokale fællesråd og Grøn Guide. I alt deltog ca. 150 børn og voksne fra de fem lokalsamfund i Solbjerg, Mårslet, Beder, Malling og Tranbjerg. Der har i 2010 været en dialog med kommunen (Ren By Aarhus projektet) og de øvrige områder i Aarhus som har deltaget i DN-landsindsamling af affald, om at gøre det til et fælles initiativ i 2011. 

Det indsamlede affald i Beder – Indsamling langs Egelundsstien – Det indsamlede affald i Malling

 

Hjemmekompostering for begyndere

Tirsdag d. 20. april. Der er mange gode grunde til lave kompost af det grønne affald fra hus og have. Næsten 1/3 af affaldet fra køkkenet kan omsættes til kompost i et hjørne af haven. Hjemmekompostering giver liv i havejorden og bedre plads i skraldespanden. Mange haveejere har benyttet sig af kommunes tilbud om køb af billige kompostbeholdere. Desværre er der en del som har en del problemer med lugt, fluer og langsom omsætning i beholderen. Grøn guide Erik Stryhn Rasmussen fortalte hvordan man ved at følge få enkle grundregler, kan man undgå disse problemer. Antal deltagere 25

Arrangør: Grøn Guide Erik Stryhn Rasmussen og Risskov Bibliotek.


Lægeplanter og spiselige vilde planter i Risskov

Tirsdag d. 27. april. Naturen er fuld af spændende planter, som kan bruges i madlavningen. Denne aften gik vi på jagt efter spiselige vilde planter og gamle lægeurter. De grønne guider Sussie Pagh og Birte Buhl fortalte om planterne i skoven. Efter indsamling af urterne samledes vi ved bålpladsen på ”tumlepladsen”. Her smagte vi på et par velsmagende retter af skovens urter og bagte pandekager over bål. Der blev udleveret et lille hæfte med opskrifter til deltagerne.
Arrangør: Grøn Guide FO-Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab og Naturhistorisk forening for Jylland, 45 deltog i arrangementet.

 

Genbrug - Godt for miljøet

Torsdag 6. maj arrangerede Grøn Guide FO-Aarhus i samarbejde med Averhoff A/S rundvisning på deres virksomhed. Der var mulighed for at se og høre om deres nye shredder-anlæg til nedknusning af elektronikskrot. Rundvisningen gav også et godt indblik i hvordan elektronikaffald generelt behandles til genanvendelse i Danmark. Besøget hos virksomheden var fuldtegnet med 15 deltagere.

 

Skovens Dag søndag 9. maj

Grøn Guide deltog i kommunens arrangement ved Moesgård strand. Arrangementet havde fokus på CO2 og der blev bl.a. delt træer ud til borgerne. Grøn guide deltog med en kondicykel, der bruger pedalkraft til at lave strøm. Mange deltagere generelt i arrangementet, ca. 100 prøvede ”energi-cyklen”.

 

Tur til Vorsø

Søndag d. 16. maj. På turen til den fredede ø fortalte Jens Gregersen om den fredede øs historie og plante og dyreliv. Arrangør: Grøn Guide FO-Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab og Naturhistorisk forening for Jylland, antal deltagere: 28.

 

Plantebestemmelse for begyndere

Tirsdag d.15. juni. På rundtur i Riis Skov med botaniker Peter Wind. Han fortalte om planterne og almenplantebestemmelse. Efter turen rundt i skoven var der pandekager ved bålpladsen. 

Arrangør: Grøn Guide FO-Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab og Naturhistorisk forening for Jylland, antal deltagere: 42.

 

Spiselig tang i Aarhus bugten

Tirsdag d. 24. august. Arrangement ved stranden ved Den Permanente. Vi fandt mange forskellige tangarter i vandet og på stranden. De grønne guider fortalte om tangens biologi og Rasmus Bjerregaard fra Marifood fortalte om sin tangproduktion, som er den eneste af sin art i Danmark. Måske bliver havet fremtidens nye ”marker og skove”, som kan give føde og energi til kloden. Nogle tangarter kan bruges til menneskeføde, andre til dyrefoder eller til brændsel i form af fx bioetanol og tangolie. Ligesom halm kan tang også presses til bigballer, der kan afbrændes i kraftvarmeværker. I fx Japan, Irland og Island er der en lang tradition for at spise tang, som er fyldt med sunde mineraler og olier. Vi smagte på tang både fra Danmark og andre steder i verden, og fik et par gode opskrifter på tangretter med hjem. 95 deltog i arrangementet

Arrangør: Grøn Guide Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab www.jffn.dk og Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk

 

Tang i hverdagsretter

Tirsdag 24. august og onsdag 29.september. Grøn guide Erik Stryhn Rasmussen underviste i brug af tang, både det danske som man selv kan finde i bl.a. Aarhusbugten og købetang. Erik fortalte om smag, næringsindhold, sundhedsværdi og viste hvordan man bruger tang i hverdagsretter som supper, salat og brød. Kursisterne tilberedte retter med tang i små hold og sluttede aftenen med at nyde tangmenuen i fællesskab. Kurserne var tilrettelagt i samarbejde med FO-Aarhus og der var 15 deltagere til hvert kursus.

 

På jagt efter urter til kryddersnapsen

Onsdag d. 1. september. Naturen er fuld af spændende planter, som kan bruges til produktion af velsmagende kryddersnapse. Oldermanden for Egå Brændevinslaug Gunnar Sørensen guidede en tur omkring Egå Marina, hvor der blev set nærmere på hvilke urter, bær og blade, man kan bruge til hjemmelavede kryddersnapse. Det var gratis at deltage. Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov var vært ved en kop kaffe/te og der blev budt på smagsprøver på forskellige kryddersnapse. Antal deltagere 34.

Arrangør: Grøn Guide FO-Aarhus i samarbejde med Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov. 

 

Svampetur på Vestre Kirkegård

Lørdag 2. oktober, med Museumsinspektør, Frank Jensen, fra Naturhistorisk Museum fortalte om de mange forskellige svampe på Vestre Kirkegård.

Arrangør: Grøn Guide Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab www.jffn.dk og Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk, antal deltagere: 22.

 

Lav most af egne æbler

Fredag d. 8. oktober i Beder og lørdag d.16.oktober i Risskov.  Der var lagt op til en aktiv eftermiddag med oplevelser og opgaver til hele familien, da æblerne skulle vaskes, kværnes og presses samt ikke mindst, da der skulle smages på den gyldne råmost. Der var både en håndreven mostmaskine og tre effektive motoriserede mosterier til rådighed. Det var gratis at deltage, og ca. 20 i Beder, og 75 i Risskov deltog. Alle kunne presse op til 25 kg æbler eller pærer.

Arrangør: Grøn Guide FO-Aarhus i samarbejde med henholdsvis Beder-Malling Bibliotek og Fællesrådet i Vejlby-Risskov og Risskov Bibliotek.

Fredag d. 29. oktober var der mostpresning i Frederiksgade ud for FO-Aarhus butik en håndfuld mennesker kom forbi med egne æbler og fik presset årets høst, og alle forbipasserende (ca. 150 personer) fik et glas friskpresset æblesaft – en rigtig energiindsprøjtning. www.hjemmemosteri.dk

 

På sporet af pattedyr

Mandag 25. oktober på Naturhistorisk Museum

Verner Frandsen, forfatter til bogen "Dyrespor i farver", af Politikens forlag, fortalte om sine mange års erfaringer med og interesse for dyrespor, og zoologen Birger Jensen, fremviste præparater fra Naturhistorisk Museums store sporsamling.

Arrangør: Grøn Guide Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab www.jffn.dk og Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk, antal deltagere: 11.

 

Vorsø – et fristed for naturen

Torsdag 18. november på Naturhistorisk Museum

Jens Gregersen og Kaj Halberg viser billeder og fortæller om Vorsøs spændende natur og historie, i forbindelse med deres nye bog om Vorsø.

Arrangør: Grøn Guide Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab www.jffn.dk og Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk, antal deltagere: 32.

 

Maratonløb og fotosafari

Tirsdag 23. november på Naturhistorisk Museum

Inga Kofoed Andersen viste sine flotte fotos fra reservatet Ntabeni i Sydafrika og fortalte om strabadserne ved The Big Five Marathon.

Arrangør: Grøn Guide Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab www.jffn.dk og Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk, antal deltagere: 35.

 

Green Drinks

Tirsdag d. 7. december afholdt grønne guider i samarbejde med World Perfect et åbent arrangement om ”Miljøvenlig jul” på cafe Løven i Nørregade i Aarhus. Ved arrangementet blev der talt om: Lys inde og ude, Mad (spild, økologi, tang m.v.), Gaver og Saltning.

Samtidig blev der fremvist miljøvenligt julesne lavet af økologiske produkter ingen kemi og giftige spraydåser og alle deltagerne fik mulighed for at lave egne bivokslys. 10 deltagere.

 

Vinternat i skoven

Torsdag 16. december. Efter en gåtur i den mørke Marselisborg Skov, hvor biologerne, Katrine Meisner og Sussie Pagh fortalte om ræve, var der julehygge og æbleskiver på Naturhistorisk Museum.

Arrangør: Grøn Guide Aarhus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab www.jffn.dk og Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk, antal deltagere: 17.

 

Arrangementer for Seniordaghøjskolen

Der har været afholdt 6 arrangementer på Seniordaghøjskolen med ca. 30 deltagere pr. arrangement.

Foredrag om Dansk Natur fra Istid til IT-tid d. 1. og 4. februar.

Fugletur ved Egå Engsø d. 12. oktober

Tangarrangement på i Risskov d. 27. og 28. oktober

Grøn Guide Sussie Pagh fiskede sammen med kursisterne tang ved den permanente. Sussie fortalte om tangens spændende biologi og Grøn Guide Erik Stryhn Rasmussen fortalte om brug af tang i maden og om smag, næringsindhold, sundhedsværdi

Spisetang på Sct. Annagade skole d. 25. november

Grøn Guide Erik Stryhn Rasmussen underviste i brug af tang, både det danske som man selv kan finde i bl.a. Aarhusbugten og købetang. Erik fortalte om smag, næringsindhold, sundhedsværdi og viste hvordan man bruger tang i hverdagsretter som supper, salat og brød.

 

Arrangementer på UNO

I efteråret 2010 blev der udbudt en række efteruddannelseskurser for pædagoger og lærere på UNO-friluftscenter.

Følgende kurser blev afholdt:

14. septemberfor Natur og Teknik-lærere. Mad i naturen, Nødder, Frø, og Bær.

På en tur rundt i skoven samlede vi nogle af de bær og frugter som Riis Skov kunne byde på. Vi lavede pandekager over bål og smagte på de forskellige efterårsfrugter. Vi snakkede om bær og frugters betydning i naturen.

5. oktober for Pædagoger. Tang kreativt og til spise

Tang kan bruges på mange måder fx til at lave havfruer, fine tangkort eller kollager. Sussie fortalte om tangens biologi og Erik fortalte om brug af tang i maden og om tangens smag, næringsindhold og sundhedsværdi.

 

Miljøtjek i Sejlklubber

I løbet af januar/februar fik de 5 sejlklubber i Aarhus et tjek, der blev skrevet en omfattende rapport til hver sejlklub som efterfølgende blev afleveret til klubben.

 

National Konference om ”Naturen i Byen” på Naturhistorisk Museum

Lørdag d. 17. april 2010 kl. 9.30-17.00

Byer vokser stadig og optager en stigende andel af Danmarks areal. Gennem de seneste 100 år er den del af befolkningen som bor i byerne vokset fra 38 til ca. 85 % og trods et vigende befolkningstal spredes byerne over et stadig større areal. Bebyggede områder udgør i dag kun ca. 10 % af Danmarks areal, men ses dette sammen med de knap 70 % som landbrugsarealet udgør, efterlader det kun godt 20 % til mere oprindelige naturtyper som skov, eng, søer, strandenge mm.

Byerne bliver stadig grønnere. I dag tænker enhver byplanlægger med respekt for sig selv på, at der af hensyn til befolkningen skal være plads til grønne arealer i byen, og den stigende udbygning af villakvartererne med de tilhørende haver skaber vigtige levesteder for mange arter. Den vilde natur i byen giver både anledning til naturoplevelser og konflikter. Med konferencen ønskede arrangørerne at skabe et overblik over den natur der i dag findes i danske byer på godt og ondt. Samtidig blev der med det brede panel af foredragsholdere med vidt forskellige faglige vinkel på bynaturen, mulighed for at kigge lidt ind i ”krystalkuglen” og se, hvad vi kan forvente os af fremtidens bynatur. Bliver byerne f.eks. et nyt bevaringsværdigt habitat, med sine egne veldefinerede samfund af vilde planter og dyr.

Konferencens formål var at give et bredt indtryk af naturen i byen i dag og i fremtiden:

  • At skabe et overblik over hvilke arter og naturtyper der findes i danske byer
  • Teoretisk at forholde sig til hvad det er for arter der klarer sig i byerne, frem for andre arter, herunder både hjemmehørende og fremmede arter
  • At give et bud på hvordan fremtidens bynatur vil se ud, hvordan man i fremtiden kan øge befolkningens naturoplevelser og afbøde konflikter man måske allerede vil kunne forudse i dag.

Arrangør: Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk og Jydsk Forening For Naturvidenskab www.jffn.dk. Tovholder på konferencen: Sussie Pagh. Antal deltagere 72.

 

Affald i skolen

I samarbejde med AffaldVarme, Aarhus Kommune, har grønne guider fortsat som en væsentlig del af deres arbejde, samarbejdet med ”Affald i skolen”, som er rettet mod 4.-6. klassetrin. Der var 58 klasser med 1140 elever igennem affaldsskolen, med grønne guider som undervisere i 2010. Undervisningslokalet og undervisningsmaterialerne er videreudviklet i løbet af året. I forhold til foregående år er besøgstallet i affaldsskolen igen steget.

 

Se Bare Her

Samarbejde omkring skoletjenester mv. i magistraten Teknik og Miljø

Grønne Guider er repræsenteret i arbejdsgruppen omkring skoletjenester og formidlingssteder i Teknik og Miljø og har bidraget til PR-aktiviteterne omkring ny folder og udbygning af hjemmesiden www.sebareher.dk mv. Samarbejdet betyder, at de forskellige skoletjenester har en platform til at kvalificere og udvikle deres undervisningstilbud. Der har især været arbejdet med at inddrage kommunens nye klimapolitik i de forskellige undervisningstilbud. Der er nu to klimatilbud, et om skoven som afvikles af kommunens naturvejleder og et klimaoplæg som de ældste skoleårgange kan bestille ”Fra globale til lokale klimaforandringer”, som afholdes af Grønne Guider.

 

Vandkampagne

Samarbejde med Vand Plan Udvalget (VPU) og Aarhus Vand og Natur og Miljø i Aarhus Kommune om en vandkampagne for at begrænse brug af pesticider. Kampagnen forventes afviklet i foråret 2011 i ét lokalområde i Aarhus.

 

Tag af sted sammen

D. 1. november deltog grønne guider i et arrangement på Sct. Annagade skole om fritidsaktiviteter, hvor børn og voksne deltager sammen eller samtidig. Arrangementet var afholdt af Sport og Fritid i Aarhus Kommune. Efterfølgende har Grønne Guider sendt en ansøgning til Sport og Fritids konkurrence om midler til at arrangere et sådan arrangement. Svar ventes i januar/februar.

 

Artikler af Grønne Guider

- Pagh, S. 2010: Byerne bliver grønnere. Nicolai nr. 1. februar 2010

- Buhl, B. 2010: Spis af naturen. Nicolai nr. 2. maj 2010

- Rasmussen, E. S. 2010: Vugge til vugge – Design en bedre verden. Nicolai nr. 3. august 2010

- Buhl, B. 2010: Aarhus Kommune vil være CO2-neutral i 2030. Nicolai nr. 4. oktober 2010

- Pagh, S. & Jensen, F. 2010: Dræbersnegle og andre større havesnegle: Natur og Museum arg. 49 nr. 2.

- Pagh, S. 2010: Det perfekte by-pattedyr-analyse af typiske træk hos danske pattedyr, der kan findes i byen. Flora og Fauna 116(1-2): 12-16..

- Pagh, S. 2010: Den vilde fauna i byen- om zoonoser og risici for både dyr og mennesker. Flora og Fauna 116(1-2): 17-21.

- Pagh, S. 2010: Leder: Fremtidens bynatur - skal vi se til eller satse? Flora og Fauna 116(1-2).

- Pagh, S. 2010: Boganmeldelse af ”Danmarks Natur” fra Gyldendal: Fugle i haven, Fugle i Landskabet, Insekter, Vilde planter. Flora og Fauna 116 (1-2): 4-5.

- Pagh, S. 2010: Holdninger til Byræve. Flora og Fauna 116 (4): 101-106.

- Buhl, B 2010, 6 indlæg i løbet af året om aktuelle miljøspørgsmål bragt i de lokale blade i Syd: Fællesbladet for Beder-Malling-Ajstrup, Solbjerg NU, Mårslet bladet og Tranbjerg Tidende.

 

Medieomtale af grøn guide projekter

Middagsmagasinet TV2 Østjylland: Om det nye hæfte Dræbersnegle og andre større havesnegle.

23/8. Middagsmagasinet, TV2 Østjylland. Interview med Sussie og Erik om tang.

21/8. P4 Østjylland lørdag interview med Erik om tang i natur og mad.

19. september. Optagelser fra tangarrangementet ved den permanente på P4.

9. december. Grøn Guide med tjek på klimaet, Aarhus Stiftstidende

25.marts. 2009 Dræbersneglens vaner. Aarhus Onsdag.

6. april. Aarhus-biolog finder effektiv metode mod dræbersnegle. Lokalavisen.

11.april. Havens dræber titter frem. Aarhus Stiftstidende

29. august. Dræbersneglens livretter. Aarhus Stiftstidende.

10. december 2009. Kampen om brødkrummerne. Aarhus Stiftstidende.

 

Hjemmesider med grøn guide formidling

Hjemmeside

webmaster

Antal besøgende på hjemmesiden

www.fo-aarhus.dk/grønne guider

 

Lisbet Kristensen

1.245

www.jffn.dk

Sussie Pagh

 

10.500

www.hjemmemosteri.dk

Erik Stryhn Rasmussen

5.077