EN AF OS

EN AF OS

19. april i Aarhus Musikhus - i samarbejde med Gallo Huset

 

1) Projektets baggrund

Hvis man rammes af psykisk sygdom, er det ikke blot sygdommen, man skal forholde sig til, men ofte også fordommene, der florerer i den brede befolkning. For mange betyder den sociale eksklusion vægtøgning, lavt selvværd og førtidspensionering. Statistisk set rammes hver femte dansker i løbet af sit liv af en psykisk sygdom, som for eksempel depression, angst eller skizofreni.

 

I Gallo Huset oplever de et stort behov for at få nedbrudt barrierer og fordomme over for mennesker med psykisk sygdom. Eksempelvis mener 85 % af danskerne, at fysisk sygdom er mere acceptabelt end psykisk sygdom. Samtidig er ca. 500.000 danskere ramt af psykisk sygdom lige nu (www.en-af-os.dk). Det er et misforhold og et tabu, som de gerne vil rette fokus på. De ser humor, god underholdning og viden som gode redskaber til at få nedbrudt barriererne.

Når så mange mennesker allerede er ramt, og statistisk set vil blive ramt, ser de det som en samfundsmæssig opgave at tage ansvar for, at det bliver mere acceptabelt at være psykisk syg. 

 

Derfor er de glade for, at man også nationalt set vil arbejde på at udbrede viden og nedbryde fordomme indenfor emnet. Kampagnen EN AF OS blev skudt i gang i 2011, i et samarbejde mellem Psykiatrifonden, Trygfonden, Regionerne, KL, Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen og Det Sociale Netværk af 2009. Kampagnen løber over 5 år, og har til formål at nedbryde fordomme og skabe større tolerance og rummelighed overfor forskelligheder i samfundet.

Viden er med til at nedbryde fordomme. Derfor arrangerede Gallo Huset en aften i Musikhuset, hvor de udfordrede fordomme om psykisk sårbarhed gennem åbenhed, viden og humor.

 

2) Målgrupper

• den almene befolkning over 15 år

• mennesker, som ikke har kendskab til psykisk sygdom, og som gerne vil have en underholdende aften

• mennesker, som gerne vil vide mere om psykiatri

• mennesker, som gerne vil støtte op om EN AF OS – kampagnen, projektet og synliggørelsen af emnet

• mennesker, som selv har en psykisk sårbarhed – og pårørende

• samarbejdspartnere, der gerne vil styrke viden og opmærksomhed på området

 

3) Projektets formål og succeskriterier:

• at fælde fordomme om psykiske sygdomme

• at alle gæster får en god og lærerig aften

• at kunstnerne får indsigt og engagement i sagen

• at publikum får et godt grin og noget at tænke og reflektere over

• at publikum får rykket ved egne fordomme

• at interessenter, psykisk sårbare og pårørende synes, det har været meget inspirerende og vil lave noget lignende

 

4) Projektets aktiviteter og metode

Anerkendende kommunikation er en del af Gallo Huset, ligesom recovery (at komme sig) og empowerment (at blive herre i eget hus) også er en implementeret del af Gallo Husets værdigrundlag. Dette gennemsyrede selvfølgelig også projektet i allerhøjeste grad, bl.a. ved at hele projektteamet var spidskompetente inden for området, da de selv har personlig erfaring med psykiatrien.

 

5) Projektets forløb og hovedaktiviteter:

• Opstart af projekt og rekruttering af teammedlemmer

• Workshop ved Proceskonsulent Maja Rottbøll bl.a. med udarbejdelse af procesplan

• Udarbejdelse af projektbeskrivelse

• Møde med Musikhuset og reservering af dato

• Fundraising/ budget

• Kontakt til og personlige møder med kunstnerne

• PR, program og billetsalg

• Indhente materiale til goodiebags

 

På selve aftenen var der i foyeren 2 repr. fra Gallo og 2 fra En af Os til at svare på spørgsmål og diskutere med publikum, samt uddele ekstra materiale (ud over det, der var lagt i en pose til hver deltager på pladserne i salen).

 

Program:

• Velkomsttale ved Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune

• Konferencier, Johanne Bratbo - leder af den nationale kampagne, gjorde opmærksom på EN AF OS - kampagnen og kædede indslagene sammen

• Skuespiller Jens Arentzen fortalte om sin opvækst og de dybere ting i livet

• Musik ved Morten Benjamin

* Brødrene Anders og Peter Lund Madsen med foredrag og underholdning om hjernen

 

Gallo Huset lagde vægt på, at alle kunstnere havde en tilknytning til psykiatrien og/ eller Aarhus, da det ville fungere som trækplaster for at få fat i den almene befolkning. Det var vigtigt, at kunstnerne ved noget om eller har et forhold til psykiatrien, så de var på hjemmebane og talte til gæsternes hjerter.