Klimakampen - temadag

 

Klima-temadag

18. jan. kl. 10-20.00: Debat- og aktivitetsdag

Arrangører: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten i Aarhus. Temadagen var åben for alle interesserede, men borgergrupper, NGO’er og partierne i Aarhus Byråd har fået en særlig invitation. Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53.

 

Formål:

- At arbejde ud fra regeringens forståelsespapir, med henblik på at skabe kollektive klimaløsninger i Aarhus kommune.

- At samle kræfterne blandt partierne og borgergrupper, der arbejder for et bedre klima/reducering af CO2 i Aarhus kommune.

- At skabe fælles konkrete handlinger mellem partier og borgergrupper - ikke en profilering af partier/borgergrupper.

- At arbejdet med udarbejdelse af konkrete forslag inden for de tre hovedområder fortsætter efter temadagen med henblik på konkretisering af forslag til byrådet. Forelægges på en nyt temadag i maj.

 

Program for dagen:

1. Oplæg om biodiversitet på 30 min.  ved Sebastian Jonshøj, vicepræsident hos Danmarks Naturfredningsforening. Workshop på 75 minutter.

Temaer:

- Rent drikkevand/ sprøjteforbud

- Skovrejsning/udtagning af landbrugsjord til natur

- Nedbringning af drivhusgasser og kvælstof i landbruget m.v.

 

2. Oplæg om energiområdet på 30 min.  ved Frede Hvelplund, professor Aalborg Universitet, energiafdelingen. Workshop på 75 minutter.

Temaer:

- Integration af sol og vindenergi

- Biomassens rolle i energiproduktionen

- Samspil mellem energibesparelse og energiforsyning

- Ejerforhold/indflydelse på energiproduktionen m.v.

 

3. Oplæg om trafikområdet på 30 min.  ved Jeppe Juul, Det Økologiske Råd. Workshop på 75 minutter.

Temaer:

- Elektrificering af transportsektoren: letbane, tog

- Cykelstier og gangstier/fortove

- Erhvervstransport: lastbiler, varebiler, cykler m.v.

 

4. Oplæg om vigtigheden af den personlige indsats både er på det politiske og personlige niveau. 30 min. Oplæg ved Sussi fra Fridays For Futures. 

 

5. Politisk samtalesalon med moderator Paul Natorp, fra Sager der Samler. Følgende fra Aarhus Byråd deltog:

- Socialdemokratiet: Anders Winnerskjold

- Socialistisk Folkeparti: Jan Ravn Christensen

- Radikale Venstre: Eva Borchorst Mejnertz

- Alternativet: Liv Gro Jensen          

- Enhedslisten: Keld Hvalsøe. 

 

Opfølgning på dagen:

- De grupper, der ønskede at arbejde videre med udarbejdelse af konkrete forslag inden for de tre hovedområder, fortsatte efter temadagen.

- Grupperne kunne låne lokaler hos Sager der Samler på Fjordgades Skole.

- Forslagene fra grupperne blev forelagt parterne med henblik på at forslagene rejses i byrådet.

 

https://www.facebook.com/events/814354315673514/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1575474977155462