Grønne Guider

Grønne Guider i Aarhus

FO-Aarhus overtog pr. 1. jan. 2003 administrationen af de grønne guider i Aarhus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Aarhus Kommune påtaget sig 80 % af udgifterne til de 3 grønne guider i Aarhus og FO-Aarhus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20 %.

 

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Aarhus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2011 med følgende opgaver:

 

14. marts: Seniordaghøjskolen hos FO-Aarhus

”Træer i vintertilstand” Tur rundt i Mindeparken/Marselisborgskoven for at lære, hvordan man bestemmer træer uden blade. Springer træerne ud tidligere i dag end for 50 år siden?

 

3. april: Hold rent dag

Traditionen om en Hold rent Dag i Aarhus Syd var lyslevende også i 2011. Det foregår nu i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i Solbjerg, Beder, Malling, Mårslet og Tranbjerg.

 

3. og 31. marts: Ekskursioner

De grønne guider arrangerede ekskursioner for lærerne på henholdsvis Tranbjerg Skole og Brøruphus efterskole.

 

10. marts: Tang i hverdagsmad

En aften i Café Nicolais køkken, hvor der blev lavet hverdagsretter af tang.

 

5. april og 23. aug.: Foredrag om tang på Risskov Bibliotek.

 

12. april: UNO-kursus

- ved Solbjerg sø. Kursus for lærere om søens dyreliv.

 

6. maj og 11. okt.: Om regulering af ræv

Prædation on small game species: Foredrag i kølvandet på rapporten om regulering af ræv udarbejdet for Dyrenes Beskyttelse. Der er i øjeblikket stor debat om hvordan man skal forvalte rovdyr som fx ræv. Skal man fx skyde ræve for at få flere harer og agerhøns, eller skal man sørge for at landskabet tilgodeser markvildet. Hos henholdvis Danmarks Miljøundersøgelser og Jægerskolen på Kalø.

 

April-juni: Vandkampagne i Sabro

Samarbejde mellem Vandplanudvalget i Aarhus og Sabro Vandværk, alle daginstitutioner i Sabro og skolen var involveret. På markedsdagen blev godt 60 poser med mælkebøtter byttet til fuglekasser - aktiviteten var for at sætte fokus på det positive samarbejde, man kan lave med fuglene, når man undgår at bruge sprøjtemidler. Info-folder blev husstandsomdelt i Sabro (1650 stk.)

 

3. maj: Tag afsted sammen

Tag en bid af Riis Skov. Familiearrangement i skoven, hvor deltagerne skulle indsamle vilde planter, som de skulle lave mad af over bål ved Tumlepladsen.

 

10.-13. maj: ECO-education for lærere fra Letland, Lithauen og Danmark

Et udvekslingsprojekt for lærere i Letland, Litauen og Danmark, denne uges tema, som foregik i Aarhus var miljø og bæredygtighed i undervisningen. Der var bl.a besøg på Lisbjerg Skole, UNO, Hasle Bakker, Naturcenter Ørnereden, Lego-Education, Natursamarbejdet, på besøgsstederne var der oplæg om stederne og hvordan de bruges i forbindelse med læring. Desuden var der og foredrag om hjerneforskning oglæring.

 

18. juni: Tang

Tangarrangement i samarbejde med Lokalenergi ved Skødshoved, med efterfølgende tangmad.

 

19. juni: Gå dig glad

Sundhedscenter Aarhus og en række patientforeninger op til en gåtur for alle. Arrangementet hedder ”Gå dig glad”, og med det ønsker arrangørerne at sætte fokus på motion og bevægelse i naturen. Ældre Sagen sørgede for ledsagelse til ældre, der gerne vil gå hele vejen rundt om søen. Gigtforeningen havde balancetests på aktivitetspladsen. Diabetesforeningen stod for en kostfiber-quiz. Osteoporoseforeningen stod for introduktion til stavgang, Hjerteforeningen demonstrærede af hjertestar-ter og måling af blodtryk. FO-Aarhus’ ”grønne guider” stod for et ”gps-løb” rundt om søen med fokus på spiselige planter. Ved fugletårnet var der mulighed for at høre mere om fuglelivet ved søen

 

Juni-Nov.: Skrald i skraldespanden

Projekt hvor en gruppe børn på en daginstitution fik besøg af en skraldemand og en skraldebil. Besøget startede med at børnene blev introduceret til affald og hvordan det kan sorteres. Derefter hjalp de skraldemanden med at tømme deres skraldespand op i den store skraldebil. Forældrene fik inforationsmateriale, så de også blev klogere.

 

15. aug.: Tang

Tangarrangement ved den Permanente og efterfølgende besøg ved det Grønne kontorhus sammen med Grøn Støtteforening.

 

8. sept. og 6. okt.: UNO Friluftcenter

Lærer- og pædagogkurser om 1) vandhuller og 2) mad i naturen.

 

11.-12. sept.: Naturvejledningens 25 års jubilæum

Naturvejlederne holdt et stort arrangement på Sølyst, hvor skoler og daginstitutioner samt offentligheden var inviteret. Formålet var at gøre opmærksom på alle de forskellige miljøtilbud der er i Østjylland. Guiderne repræsenterede dels UNO-friluftscenter, Børn og Unge og Affaldsskolen, Affald Varme.

 

7. og 15. okt.: Mostdage

Udlejning og udlån af mosteri. Kompostvejledning m.v. i Beder og på Risskov Bilbliotek. Der er mange gode grunde til lave kompost af det grønne affald fra hus og have. Næsten 1/3 af affaldet fra køkkenet kan omsættes til kompost i et hjørne af haven. Hjemmekompostering giver liv i havejorden og bedre plads i skraldespanden. Mange haveejere har benyttet sig af kommunes tilbud om køb af billige kompostbeholdere. Desværre er der en del som har en del problemer med lugt, fluer og langsom omsætning i beholderen.

 

23. okt.: Smag på tang

Foredrag og smagsprøver på tang hos daghøjskolen Kvindeliv. Om smag, næringsindhold, sundhedsværdi og hvordan man bruger tang i hverdagsretter som supper, salat og brød.

 

18. nov.: Bæredygtig gastronomi på Gellerup Højskole.

 

2. dec.: Juleworkshop for Børn og Unge

Guiderne blev bedt om at lave en workshop, hvor der kunne fremstilles julepynt til kommunens kontorer. Guiderne benyttede lejligheden til at ”indsparke” lidt miljøbevidsthed, så alle materialer til fremstilling af dekorationer var naturmaterialer som i princippet kunne gå i kompostbunken efter jul.

 

Hele året: Affald i skolen

I samarbejde med AffaldVarme, Aarhus Kommune, havde grønne guider fortsat som en væsentlig del af deres arbejde i 2011 samarbejdet med ”Affald i skolen”, som er rettet mod 4.-6. klassetrin.

49 arrangementer, hvor primært 4-6. Klassetrin fik introduktion om affald og selv fik lov til at arbejde med affald, inden de fik en rundvisning på forbrændingsanlægget i Lisbjerg

 

Andre opgaver:

1 reportage om tang til Magasinet Økologisk, nr. 15. side 38-41:

http://www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/aktuelt-om-oekologi/oeko-nyheder/magasinet-oekologisk-arkiv.aspx

 

Foreningsarbejde: Flora & Fauna: Redaktionelle opgaver og debatoplæg til tidsskriftet Flora & Fauna som administreres af Naturhistorisk forening for Jylland. Sendtes til ca. 300 medl. af foreningen.

 

Ræverapport. Diskussion om regulering af ræv

I foråret blev der udarbejdet en rapport både på engelsk og dansk, som beskrev jagtlovgivningen omkring ræv, samt hvilken videnskabelig dokumentation der var i forhold til den indflydelse, ræve har på specielt markvildt og fugle i vådområder.  Rapporten bliver nu brugt i den politiske naturdebat omkring forvaltning af vores vilde rovdyr. Sendtes til ca. 50 deltagere i debatten om forvaltning af ræve.

 

Se bare her

Samarbejde omkring skoletjenester mv. i magistraten Teknik og Miljø. Grønne Guider er repræsenteret i arbejdsgruppen omkring skoletjenester og formidlingssteder i Teknik og Miljø og har bidraget til PR-aktiviteterne omkring ny folder og udbygning af hjemmesiden www.sebareher.dk mv. Samarbejdet betyder, at de forskellige skoletjenester har en platform til at kvalificere og udvikle deres undervisningstilbud.

 

Rygsække på UNO

I samarbejde med UNO-friluftscenter blev fremstillet ekspeditionsrygsække til en tur til vandhullet, stranden og skoven og til en tur ud for at lave naturmad. Rygsækkene er først og fremmest til børnehavebørn og 0-2 klasses elever, men også andre naturinteresserede fx spejdere, dagplejere og private kan leje rygsækkene. Rygsækkene vil blive udlejet fra UNO´s grejbase vil være lette at tage på ryggen af pædagogen eller læreren, når klassen skal ud i naturen. Foruden grej og bestemmelseslitteratur er der pædagog-/lærervejledning med anvisning til brug af rygsækken sammen med de målsætninger /”trinmål fra undervisningsministeriet”, som opfyldes med aktiviteterne.

 

Grøn Støtteforening Vejlby Risskov.

 

Studietur til AAV og Kommunekemi/ Trio Plast.

 

Deltagelse i Tangkonference.

 

Besøgende på Grønne Guiders hjemmeside: 1.395