På sporet af klimaet

På sporet af klimaet

I samarbejde med DSB og Foreningen Norden.

 

11 arrangementer på banegårde rundt om i landet som optakt til FN's store klimakonference i december 2009. Der var arrangementer på følgende stationer i november: Albertslund, Allerød, Vordingborg, Ålborg, Holstebro, Skive, Herning, Horsens, Nyborg, Odense. Arrangementet på Århus Banegård var den 24. nov.

Lokale NGO'er f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Grønne familier, Green Cities, klimafamilier, nordiske venskabsbyer var involveret. Foreningen Nordens medlemmer gjorde "reklame" for de nordiske budskaber i klimadebatten ved bl.a. at uddele invitationen til aftensarrangementet på deres lokale station den pågældende dag, de stod for en bod på stationen og hjalp med det praktiske.

Medvirkende i øvrigt var politikere, klimadebattører og kunstnere. Der blev lavet pressemeddelelser i forhold til lokalaviserne og andre i lokalområdet.

Mottoet var: "En nordisk vision med jordisk mission", som opfølgning på "Vor fælles fremtid" og Agenda 21 arbejdet.