Atelier

Selvom vi ikke har lokaler med det perfekte ovenlys, har vi måske noget andet, du kan bruge i Aarhus midtby. Frederiksgade 78C, kld. er indrettet til kreative fag.

Der er 9 staffelier, som følger med i prisen, når man lejer lokalet.

Kreativt-lokale

Se mere på vores lokalebooking-hjemmeside 
eller ring og hør nærmere hos Marianne Rosell på tlf. 87 46 45 52

Du kan også sende en email med dine ønsker på mr@fo-aarhus.dk

Stafelier

Til toppen