Share your heart

Share Your Heart

- i samarbejde med Kaospiloterne

 

”It’s not the time for revolution. Now is not the moment to fight against the existing. We need to step away from that which doesn’t work and begin to create that which works – to enter into evolution”, Toke Møller.

Konflikter i verden er blevet så kompleks, at det er svært at se helheden. Det er svært at overskue hele situationen. Der er så mange menneskelige bevæggrunde og følelser involveret, at det er svært at tage stilling. Man sidder tilbage med en følelse af afmagt. En følelse der vokser og vokser, da det stadigt bliver sværere at se, hvad der er det rigtige at gøre. Denne afmagt skaber samtaler verden over, som er baseret på frustration og frygt. Dette er ikke vejen frem. Spørgsmålet er, hvad man skal tage stilling til. Der er ingen tvivl om, at vi alle føler noget om hele konflikten. Det, der er svært, er at mene noget. Meninger udspringer fra hjernen. Følelser kommer fra hjertet. Det virker som om, vi prøver at tale om en følelsesmæssig konflikt ud fra hjernen i stedet for hjertet. Vi snakker ud fra det rationelle frem for det emotionelle. 

Share Your Heart er et globalt initiativ der skaber et rum, hvor man kan dele hvad man har på hjertet. Et initiativ der skaber vejen ud af afmagten. Et rum hvor man ikke skal forsvare sine meninger. Share Your Heart er det første skridt på vejen, til at skabe samtaler der ikke bygger på frustrationer og frygt. Men samtaler der handler om, hvordan vi ønsker at skabe vores virkelighed. Vi skal ikke længere fokusere på hvad det er vi er trætte af i verden. I stedet skal vi fokusere på, hvad vi ønsker for verden.

Først der kan vi begynde at skabe den verden vi fortjener.

Vejen der ikke starter i hjertet ender blindt.

Vores håb er at initiativet spreder sig til resten af verden.

Vi ønsker at folk deler hvad de har på hjerte.

Vi ønsker at træde ud konflikten, for derved at kunne bevæge os videre.

Vi ønsker ikke at fokusere på hvad vi er trætte af. I stedet vil vi skabe fokus omkring det vi ønsker skal ske.

”No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.” Albert Einstein

 

Projektet foregik lørdag d. 11. februar på Store Torv i Århus.  

Folk byggede sammen et hjerte af halmballer på Store Torv i Århus. Halmballerne bliver betrukket med rødt stof. 

Folk fik udlevet hvide flag. På flaget skrev folk deres svar på spørgsmålet:

”Hvad vil du gerne at Danmark skal være kendt for i fremtiden?”

”Hvordan ønsker du at verden kan samles om?”

”Hvad vil du gøre for at vi sammen opnår dette?”

Samtlige svar lægges ind på hjemmesiden www.shareyourheart.com.

Hjertet er et symbol der er entydigt, rummende og ikke historisk belastet. Vi deler dets betydning. Vi har brug for noget simpelt, når konflikten er så kompleks og vi vil give medierne nogle andre billeder end brændende flag og fakkeloptog.

Folk kommer ud med det de har i deres indre, på en måde som ikke optrapper konflikten yderliggere.

(Arrangementet blev omtalt i TV2, Politiken, Information og sågar en tysk avis).