Kultursalon

Kultursalon

22. febr. kl. 19.30 hos Katapult, Rosensgade 11:

Hvordan bliver Aarhus et kulturelt epicenter? Hvad kan kunst og kultur gøre for en kommune og med hvilke motiver skal en kommune indgå i nært samarbejde?

Kommunikationsmanden cand.comm. Rasmus Jønsson og kunstkenderen og journalist Michael Jeppesen debatterede de forskellige parters motiver, forventninger og behov: Handler det stadig om at danne befolkningen eller er kommunens behov branding? Og i så fald, hvad skal de brande og hvorfor? Er behovet for kunst og kultur af økonomisk karakter, og kan kunst og kultur overhovedet tiltrække ressourcestærke personer fra andre kommuner? Skræmmer kommunale tiltag den virkelige kultur fra at udfolde sig, fordi kultur altid kommer nedefra? Hvilke aktører er i spil og hvordan kan de bedst nås?

 

22. marts kl. 19.30 hos Katapult, Rosensgade 11:

Byen, kulturinstitutionerne og de kreative iværksættere

- en diskussion om om bygninger, oplevelsesøkonomi og kulturproduktion.

Kan det direkte møde mellem kulturproducent og erhvervsvirksomhed skabe grundlag for byudvikling og vækst? Og omvendt: Hvilke rammer og infrastruktur er nødvendige, for at dette kan lade sig gøre?

Assistant Professor, Ph.D. og arkitekt m.a.a., Lasse Andersson fra Aalborg Universitet fortalte i sit oplæg om de erfaringer, han har gjort sig i sit arbejde med Aalborg som case-story. I mange byer er der en begrænset viden om, hvorledes man udvikler for de kreative iværksættere og med de kreative iværksættere i et kulturelt byudviklingsperspektiv. Emnet er ikke mindst relevant i Aarhus, hvor Multimediehuset på Havnen og produktionscentret for Scenekunst, billedkunst og litteratur på Godsbanen i Skovgaardsgade er store aktuelle kulturbyggerier.

 

19. april kl. 19.30 hos Katapult, Rosensgade 11:

Ny teknologi og medieudvikling som ændret vilkår for kunstproduktionen og kulturformidlingen.

v/ Henrik Føhns, vært på DR-harddisken.

Kommunikation og medierne på internettet forandrer sig i disse år. Vi producerer og forbruger indhold på tjenester som Facebook og Twitter. Og det sker gerne via mobiltelefonen eller andre nye apparater som f.eks. Apples iPad. Hvad betyder det for typen af indhold, produktionen, distributionen og brugernes forventninger til indholdet? Går udviklingen for stærkt til at vi kan følge med? Og hvad gør den ved os som mennesker, samfund, kultur?

 

14. juni kl. 19.00 på Granhøj Dans, Klosterport 6:

Teaterudvalget offentliggjorde i april sin vision for scenekunsten i Danmark. Teaterudvalget, som er nedsat af Kulturministeriet, har haft til opgave at danne sig et overblik over scenekunstområdet og udpege de største udfordringer, scenekunsten står over for i de kommende år. Udvalget skulle formulere en vision for scenekunstområdet som helhed og komme med bud på, hvordan udfordringerne kunne løses. Lars Seeberg var teaterudvalgets formand og på denne ekstraordinære Kultursalon, hvor også kulturrådmand Marc Perera Christensen deltog, drøftede han nogle af rapportens forslag, der har særlig betydning for det Aarhusianske teaterliv. Herudover har udvalget foreslået tiltag som styrkelse af Scenekunstudvalget, støtte ensembler på de store teatre, bedre samarbejde mellem institutionerne og etablering af en udviklingspulje.