Aarhus 2017

Aarhus 2017

I 2017 skal en by i Danmark være Europæisk Kulturhovedstad, og Aarhus har for længst meldt sig som kandidat. Et stort flertal i byrådet har besluttet at forfølge muligheden for at profilere Aarhus internationalt og ikke mindst forbedre og udbygge byens kvaliteter, til gavn for både borgere og besøgende.

 

Seminar den 23. sept. i Folkeoplysningens Hus (et af 13 seminarer i alt):

Tema: Vision om kulturlandskaber som en fornyelse i det fremtidige samfund.

En af Aarhus' absolutte styrker er, at byen er omgivet af bakker, skov, hav og sø. At byen og landet fortsat har en umiddelbarhed og er tæt forbundet i både dagligdagen og i bevidstheden hos den enkelte. Uanset hvem der har udtalt sig om byens kvaliteter, er denne kendsgerning tydelig. Ser vi på turisternes foretrukne steder i regionen, tegnes der et klart billede af, at det er kysterne og fredelige natursteder, som trækker.

Ser vi på kulturgeografi i regionen, er den tæt forbundet med naturgeografien - erhvervsmæssigt, socialt og åndeligt. Denne sammenhæng er blevet underbygget i forbindelse med de SWOT workshops, der er gennemført med samtlige kommuner i Region Midt, men i særlig grad kommunerne i Kulturring Østjylland og i det midt- og vestjyske kultursamarbejde.

Visionen for Aarhus 2017 er:

- At Aarhus er internationalt og nationalt kendt som en markant kulturby og bærer titlen Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

- At Aarhus fortsat overrasker og udfordrer med unikke kulturoplevelser.

- At Aarhus har et kunst- og kulturliv, der er nyskabende, eksperimenterende, og som tør gå i front.

- At kulturen giver Aarhus PULS via kulturel mangfoldighed, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny teknologi, vækstlag og talentudvikling.

2017 handler dog ikke kun om Aarhus, og ønsket om regional forankring er blandt projektets væsentligste indsatsområder. Region Midtjylland er allerede nu en tæt samarbejdspartner.

Uddrag fra Aarhus Kommunes kulturpolitik:

"Visionen om Kulturhovedstad 2017 er ikke kun et kunstprojekt. Der skal satses på byudvikling og byrummenes æstetik, på integration og erhvervsudvikling, på turisme og infrastruktur og på udvikling af internationale kontakter og samarbejder."

"Kulturhovedstadsprojektet er heller ikke kun et kommunalt projekt. Visionen kan kun realiseres, hvis hele byen løfter i flok. En lang række personer, organisationer, virksomheder og foreninger uden for den kommunale organisation besidder viden, kompetencer og ressourcer, som er afgørende brikker i det store puslespil."

"Der skal arbejdes målrettet med at udvikle og forbedre vilkårene, herunder også de fysiske rammer, for kunstproduktionen, og dermed for de professionelle kunstnere og for det vækstlag og de talenter, som er grundlaget for en fortsat vækst og nytænkning på området."

"Et stort indsatsområde vedrører formidlingen af kulturtilbuddene og udviklingen af kontakten til publikum. For at blive Kulturhovedstad skal borgerne opleve kunsten og kulturen som identitetsskabende, og som et element i at opnå større indsigt i og forståelse af samtiden. For den enkelte borger i Aarhus skal det være tydeligt, at man bor i en kommune og en by, hvor kunst og kultur indtager en væsentlig position, og hvor kunsten og kulturen er til for borgerne."

"Kulturoplevelserne skal overraske og udfordre publikum, og byens samlede kulturliv skal være mangfoldigt med en bred vifte af kunstgenrer, stilarter og kunst- og kulturtilbud."

"Større investeringer, som Byrådet allerede har vedtaget at gennemføre, eller hvis realisering drøftes i disse år, er også centrale for et Kulturhovedstadsprojekt. Eksempelvis byfornyelse af Gellerupområdet, udbygning af de nye byområder på havnen samt Multimediehuset og idrætsramblaen."

”Denne kulturpolitiske vision er det fremtidsscenarie, vi ønsker for Aarhus som Kulturhovedstad. Visionens tidshorisont er længere end de fire år, som kulturpolitikken dækker. Vi ser ti år ud i fremtiden og konturerne af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 tegner sig."

http://www.aarhus2017.dk/