Studenterhus Aarhus

Studenterhus Aarhus:

20. mar.: Klimacafé

Grønt AU er blevet inviteret til at være med i formuleringen af universitetets kommende bæredygtighedspolitik. Derfor afholdtes en studenterworkshop med dette emne for alle interesserede.

 

22. mar.: Uren Pædagogik

Lene Tanggaard er medforfatter og redaktør på antologien Uren pædagogik fra forlaget Klim. I dette foredrag fortalte hun om tankerne bag den mudrede titel og inviterede til samtale om de virksomme ingredienser i pædagogik. Hvorfor er refleksioner over egen læring, individuelt sammensatte moduler og personlige logbøger så populære i vor tids uddannelsessystem? Hvordan harmonerer det med ranglisteplaceringer og Pisa-målinger? Er det rigtigt, at man som underviser risikerer betegnelsen reaktionær, hvis man insisterer på, at faglig opdatering er mindst lige så givtigt som et ugekursus i relations- og vejledningsteknik? Og kan man overhovedet skille de to ting ad? Er det rigtigt, at de studerende surfer mere på Facebook end i bøgerne og er det et problem? 

 

10. apr.: Debat om energirenovering og bæredygtigt byggeri.

Arkitekt og Ph.d. ved Arkitektskolen Aarhus, Marie Kirstine Pilegaard, satte energirenovering og bæredygtigt byggeri til debat.

 

19. apr.: Musik – mellem endelighed og evighed

Musik er tilgængeligt over alt med Ipods, CDafspillere og musikanlæg. Forestil dig en kultur,

hvor musik altid er bundet til ”Her og Nu”-momentet, hvor den eksakte musikudførelse er væk i det øjeblik lyden er væk. Sådan var musik fra den første tone blev frembragt for tusinder af år siden og indtil grammofonpladens opfindelse i 1880’erne. Nu blev det pludselig muligt at fastholde en given musikudførelse, og det eksklusive forhold til det flygtige og unikke var væk. Foredraget beskrev den fundamentale ændring, som grammofonpladen bevirkede for alle aspekter af musik og spurgte til den måde, hvorpå vi i dag opfatter musik. Lars Rosenlund Nørremark spillede løbende i foredraget musik som inspiration og argumentation. På programmet var musik af bl.a. J. S. Bach, D. Scarlatti, R. Schumann og C. Debussy.

 

23. apr.: Fattigdomsdebatten er langt fra død!

I kølvandet på efterårets fattigdomsdebat inviteredes til debataften med temaerne lighed og fattigdom. Det var to af Østjyllands mest fremtrædende politikere, Jonas Dahl (SF) og Ole Birk Olesen (LA), der mødtes. ”Der er brug for en gennemgribende nytænkning af sundhedsvæsnet, hvor lige adgang og kvalitet igen kommer i højsædet. Alle har lige ret til sundhed, og jeg kæmper for, at danskerne ikke skal deles op i A- og B-hold” - Jonas Dahl (SF). ”...Skatterne skal i stedet være lavere. Der skal sættes en stopper for formynderiet. Og vi skal vende den udvikling, der har gjort socialstaten til forsørger for hver fjerde dansker i den arbejdsdygtige alder ” - Ole Birk Olesen (LA). SF og Liberal Alliance har begge været i centrum i lighedsdebatten, og repræsenterer hver deres fløj af debatten. Jonas Dahl fra SF og Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance mødtes og debatterede lighed og fattigdom i flere forskellige sammenhænge, både i sundhedsvæsnet og i uddannelsessystemet, og der var rig mulighed for at deltage i debatten undervejs.

 

24. apr.: Debat om Cradle to Cradle og bæredygtighed

Nicholas Krøyer Blok fra CradlePeople Danmark debatterede Cradle to Cradle og hvorfor det er relevant i forhold til bæredygtighed. 

 

10. maj: Konfliktfuld Erindring

Litteratur og film giver adgang til historier. Vi læser bøger og ser film for at høre historier om mennesker og for at få adgang til erfaringer fra andre tider og steder, ja andre liv. Bøger og film giver os fortællinger, vi selv kan spejle os i. Både litteratur og film formidler personlige, men også kollektive erindringer, og de kollektive fortællinger er medskaber af en fælles historie. Men erindringer og erfaringer er ikke entydige – hverken for forfattere og instruktører eller for læsere og publikum. Slet ikke når fortællingerne tager udgangspunkt i konflikt, krig og kamp. Oplæg og debat om litteraturens konfliktfyldte erindringer. Hvordan integrerer man sin personlige fortælling i kollektivets historie? Hvordan fastholder man kollektive erindringer gennem generationer og på tværs af grænser? Hvordan bruges fiktionen til at formulere personlige og kollektive erindringer? Og hvordan bruges film som historiske dokumenter? Denne aften satte fokus på erindringer om konfliktfyldte perioder af historien. Hvordan man skriver og læser om konflikter. Hvordan man filmatiserer og ser film om konflikter. Arrangementet var en del af Aarhus Universitets Matchpoint-konference 10.-12. maj.

 

10. maj: Fra forskning til faktura

De seneste ti år har budt på dramatiske forandringer på de danske universiteter – med tidligere videnskabsminister Helge Sanders ord ”de største ændreringer siden grundlæggelsen af Københavns Universitet i 1479.” Det kollegiale selvstyre er blevet afskaffet og erstattet af bestyrelser med eksternt flertal, der har været omfattende fusioner og interne reorganiseringer, og ikke mindst er synet på universiteternes rolle i samfundet ændret. Universiteterne er gået fra at være relativt upåagtede til at skulle spille en central rolle i Danmarks omstilling til vidensøkonomi. En proces Helge Sander sammenfattede under det omdiskuterede slagord: ”Fra forskning til faktura”. Det er dog ikke en proces, der er forløbet uden modstand. Kritikere har argumenteret for, at man i processen ødelægger det klassiske universitet til stor skade for den frie forskning og den almene dannelse. De studerende har brokket sig over, at de har mistet indflydelse på deres uddannelse. Studenterhus Århus satte med en række debatarrangementer fokus på universiteterne i det 21. århundrede. Har fortalerne for de mange ændringer ret, når de hævder at de mange forandringer har været nødvendige for at tilpasse universiteterne til den ændrede rolle de må spille i den globale konkurrence, eller har kritikerne ret når de hævder, at man er ved at ødelægge selve universitetets idé?

 

16. maj: Sustainability Festival

Begrebet bæredygtighed bliver efterhånden brugt i flæng, men hvad mener nogle af landets eksperter på området egentlig det handler om? Vi vil komme omkring de miljømæssige, sociale, etiske og økonomiske aspekter af bæredygtighed i en lærerig og livlig debat om det der nok er vor tids største udfordring. Deltagere: Jørgen E. Olesen klimaprofessor, medlem af Etisk Råd og af Natur- og Landbrugs kommisionen. Per Bach, formand for den frivillige forening Lad Det Gro. Lars Kjærulff, miljøsociolog. Jens Joel, Folketingspolitiker. Debatleder: Nils Brøgger Jakobsen, Kampagnechef i Mellemfolkeligt Samvirke

 

18. maj: Sustainability Festival

Bæredygtighed er et bredt begreb, hvilket udvalget af dagens oplægsholdere også i den grad afspejlede. De gav et dybdegående indblik i hver deres felt inden for politiske og akademiske rammer, samt både lokale og globale emner, og deltagerne gik både klogere og udfordret hjem på  viden om samfund og bæredygtighed.

 

21. maj: Film: Miss representation

I samarbejde med ’Institut for Kultur og Samfund’ inviteredes på en filmoplevelse ud over det sædvanlige! Jennifer Siebel Newsoms anmelderroste dokumentar ’Miss Representation” havde sin premiere på Sundance Filmfestival i 2011. Filmen undersøger, hvilke konsekvenser de amerikanske mediers kvindefremstillinger har på kvinders mulighed for at få magt og indflydelse i samfundet. Efter filmen var der debat om filmen.

 

23. maj: Manden der ville melde sig ud

Debatforedraget tog udgangspunkt i TV-programmet af sammen navn, hvor Christian Dietrichsen sætter sig for at forsøge at melde sig ud af Staten Danmark. Det er blevet en intens og udfordrende rejse, hvor han møder både embedsmænd, politikere, hjemløse, en filosof og en Zenbuddhistisk mester. Først vistes programmet (45 min), hvorefter der var en times debat. Der blev også plads til at høre sjove anekdoter omkring tilblivelsen af programmet! Fokus for den efterfølgende debat varierede fra samfundsmæssige aspekter til dybere filosofiske lag.

 

2. okt.: Klimacafé

Bünyamin Simsek, Teknik og miljørådmand i Aarhus kommune kom forbi for at debattere Aarhus' fremtid som bæredygtig by. Han fortalte både om, hvad man allerede har gjort, hvad man påtænker at gøre og hvordan det hele passer sammen i kommunens 2030 målsætning om CO2 neutralitet. 

 

9. okt.:  AUgustus-debat

På vej mod det ungdommelige samfund? Tidens ungdomsmani var til diskussion. Ungdommen ekspanderer og æder sig ind på både barndom og voksendom – ja, selv på alderdommen. De ungdommelige værdier er i høj kurs og vi skal helst signalere ungdommelig energi og udvikling hele livet. Hvorfor denne ungdomsdyrkelse? Hvad betyder det for vores forhold til alder og aldring? Og hvem er de voksne opdragere i et ungdomssamfund, hvor alle vil være unge? Aldersforsker Tine Fristrup og idehistoriker Jens Erik Kristensen analyserede og diskuterede den omsiggribende ungdommelighed.

 

6. nov.: Klimacafé

Thomas Troels-Smith, salgschef for BetterPlace, fortalte om Danmarks fremtid som elbil-nation og om hvorfor det overhovedet er den løsning vi skal satse på. Han talte både om hvor vi er nu, hvor vi er på vej hen og hvordan vi kommer derhen.